Ένα ταξίδι αναζήτησης..!

Δεν αξίζει να ζει κανείς μια ζωή για την οποία δεν αναρωτιέται…

Η ζωή αλλάζει, οι συνθήκες αλλάζουν, ο καιρός αλλάζει… οι εμπειρίες μας αλλάζουν, τα παιδιά μας αλλάζουν, οι γονείς αλλάζουν, οι γνώμες αλλάζουν

Κάτι πρέπει να κάνουμε… για να αντιμετωπίσουμε την πλημμυρίδα των αλλαγών…

Αν οι αλλαγές που συμβαίνουν έξω από μας συμβαίνουν με γρηγορότερους ρυθμούς από τις αλλαγές που συμβαίνουν μέσα μας, τότε βρισκόμαστε σε διάσταση με την έννοια της ζωής…

Την παρακολουθούμε παθητικά, από το περιθώριο της καθημερινότητας, μακριά από την αίσθηση του ρυθμού της…

Μας χρειάζεται ένα ταξίδι αναζήτησης, διερεύνηση θεμάτων προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης και βελτίωσης…

Το «ΕΥΡΗΚΑ» φιλοδοξεί να αποτελέσει μια γόνιμη αφετηρία προβληματισμού και διαλόγου για βαθύτερη σκέψη, για γόνιμο στοχασμό, για ανθρώπινη συνεργασία και συναντίληψη..!

Προσθέστε ένα σχόλιο