Έτος ποιοτικής διδασκαλίας το 2017 για το πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟ 2017
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου η Χάρτα Ποιοτικής Διδασκαλίας 2017-2020

Ως Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακηρύχθηκε το 2017 έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας.

Η σχετική Χάρτα υπεγράφη τη Δευτέρα, 30 Ιανουάριου 2017 από τους Προέδρους όλων των Τμημάτων, στο πλαίσιο αναβάθμισης της Ποιοτικής Διδασκαλίας και της αναγνώρισης της Διδακτικής Αριστείας, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο θεσμοθετημένη πλέον πολιτική η οποία θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο.

«Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στους πέραν των 7000 φοιτητών μας. Οφείλουμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι» τόνισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ο οποίος ανέγνωσε τη Χάρτα κατά την τελετή υπογραφής.

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω Χάρτα:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλείται να ενισχύσει, να αναβαθμίσει και να διασφαλίσει την ποιότητα της διδασκαλίας που προσφέρει. Η διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας θα:

 1. Συμβάλει στο όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο είναι να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
 2. Γίνει σε συνάρτηση με την αναβάθμιση της Έρευνας, τη Διεθνοποίηση, τη Μάθηση, την Επιχειρηματικότητα και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με τους Αποφοίτους.

Βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου 2016-2025 του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Αριστεία στη μάθηση και τη διδασκαλία αποτελεί Στρατηγική Επιδίωξη, η οποία θα έχει ως απότοκο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς αναγνώρισης του Πανεπιστημίου, ανάμεσα στα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου.

Αναλυτικότερα, η Αριστεία στη μάθηση και τη διδασκαλία περιλαμβάνει:

 • Ενίσχυση των μηχανισμών συνεχούς εσωτερικής αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας
 • Βελτίωση της αναλογίας ακαδημαϊκού προσωπικού: φοιτητών
 • Δημιουργία μηχανισμών εργασιακής εμπειρίας και οργανικής διασύνδεσής της με τα προγράμματα σπουδών
 • Ανάπτυξη υποδομής, μηχανισμών και προγραμμάτων για ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ενίσχυση της συμμετοχής των φοιτητών στην πανεπιστημιακή ζωή

Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι της πολιτικής είναι:

 • Η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Η ανάπτυξη κουλτούρας ποιοτικής διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Η παρακολούθηση και διασφάλιση ποιοτικής διδασκαλίας για αυτό-αξιολόγηση και αυτό-βελτίωση.
 • Η εναρμόνιση του Πανεπιστημίου Κύπρου με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα και οδηγίες.

Δράσεις

Οι προτεινόμενες δράσεις βασίζονται σε τρεις άξονες:

1. Αναγνώριση και διάχυση καλών πρακτικών και αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας

 • Μέθοδοι αναγνώρισης, τεκμηρίωσης και διάχυσης καλών διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Εργαλεία αυτοαξιολόγησης διδασκαλίας και χρήση τους για βελτίωση της διδασκαλίας.
 • Θέσπιση του «Βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας».

2. Αρχική εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού και δικτύωση

 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης για το νεοεισερχόμενο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την εποπτεία και συντονισμό του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
 • Συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού.
 • Δικτύωση με άλλα κέντρα διδασκαλίας και μάθησης.

3. Μηχανισμοί στήριξης και συνεχούς βελτίωσης

 • Στήριξη του διδακτικού προσωπικού σε θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού και συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου των μαθημάτων.
 • Στήριξη της βελτίωσης της ποιότητας μάθησης των φοιτητών.
 • Αύξηση των εβδομάδων διδασκαλίας του Εαρινού Εξαμήνου από δεκατρείς (13) σε δεκατέσσερις (14).
 • Συνεχής στήριξη των Τμημάτων στο έργο τους.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Γιατί συνεργατική μάθηση. Ο ρόλος της ομάδας στη ζωή μας.…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!