Ερανίσματα

Πιστεύω σε αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης :
«Εσύ έχεις τα χρώματα , έχεις και τα πινέλα. Ζωγράφισε τον Παράδεισο και μπες μέσα»..!

 

«..H αμάθεια γεννά πρώτον την οίησιν και την θρασύτητα, μετά ταύτα την αναισχυντίαν, όλα δε ταύτα αποκορυφώνονται εις την ακόλαστον ελευθερίαν, η οποία πρώτον εκδηλώνεται με απέχθεια προς τους γονείς και τους πρεσβύτερους, δια να καταλήξει εις την ασύστολον παράβασιν των νόμων και τέλος εις την έσχατον αδιαφορίαν και περιφρόνησιν προς του όρκους, τας συνθήκας και προς αυτούς ακόμη τους θεούς…»

Ο Πλάτων στην «Πολιτεία» , βιβλίο Η , 562-569

 

Κατάλαβέ το καλά… Κλείσε αυτήν την αλήθεια στην ψυχή σου…Ότι η διδασκαλία ανήκει στην κατηγορία των πνευματικών έργων, όπου το καλό αποτέλεσμα, είναι προϊόν έμπνευσης και δημιουργικού οίστρου. Με μια λέξη είναι δημιουργία..! Και ο άξιος Δάσκαλος: δημιουργός…

Αυτό πρέπει να σκέφτεαι όταν αρχίζεις όχι μόνο μια σειρά μαθημάτων, αλλά και το κάθε μάθημα, κάθε ώρα διδασκαλίας. Δεν θα εργαστείς επάνω σε γνωστές και πολυμεταχειρισμένες , στερεότυπες φόρμες και φόρμουλες (όπως ο τεχνίτης), στα «βάναυσα» έργα, αλλά θα δημιουργείς πάντα κάτι νέο και πρωτότυπο, κάτι που δεν είχε, δεν μπορούσε να έχει γίνει ως τώρα (όπως ο αληθινός ποιητής στα «ευγενή» έργα του πνεύματος

Ε. Παπανούτσος

 

Αποτελεσματικό θεωρούμε το Δάσκαλο που καταφέρνει, μέσα από συνεχείς αλληλεπιδράσεις του με τους μαθητές, να ενεργοποιεί τις διανοητικές και ψυχοκινητικές λειτουργίες τους και να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία.

 

Τo vα θεραπεύεις τo σώμα είvαι πoλύ απλό. Κι έvας καλός γιατρός μπoρεί vα τo κάvει. Αλλά τo vα θεραπεύεις (καλλιεργείς) τo voυ είvαι πoλύ πιo βαθύ και σημαvτικό. Να θεραπεύεις τo voυ από τη θλίψη, από τo φόβo και από τη μovαξιά, απαιτεί μεγαλύτερη πρoσoχή και βάθoς.

Κρτισναμούρτι

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Ο καθηγητής έρχεται στην Αθήνα και μας εξηγεί γιατί η…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!