Εστιάζουμε στον Ελληνικό Πολιτισμό

Δεν απαιτείται παρά μόνον η στοιχειώδης γνώση και αίσθηση της ιστορίας, για να παρατηρήσει και να καταλάβει κανείς ότι η κατάσταση της σύγχρονης ανθρωπότητας δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Η παγκόσμια κοινωνία μαστίζεται από πολύπλευρη κρίση, κυρίως στο επίπεδο των ηθικών αξιών και του πολιτισμού γενικότερα. Η ποιότητα ζωής του συγχρόνου ανθρώπου και τα ποικίλα αδιέξοδα που βιώνει πιστοποιούν την εκτίμηση αυτή, γεγονός που έμμεσα ή άμεσα πανθομολογείται. Ο Δυτικός Πολιτισμός και στις δύο του εκφάνσεις (Ευρωπαϊκός – Αμερικάνικος) αδυνατεί να απαντήσει τόσο επί της ουσίας όσο και με πειστικό τρόπο, μολονότι διαθέτει τις προϋποθέσεις που ανιχνεύονται στις ρίζες του (Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός). Κι αυτό είναι επίσης πανθομολογούμενο. Εδώ και πολύ χρόνο απομακρύνεται προοδευτικά απ’ τις καταβολές του, με αποτέλεσμα να μην αναζωογονείται και, το πιο σημαντικό, να αφοπλίζεται. Στις ρίζες του ακριβώς εστιάζεται η προσοχή και το ενδιαφέρον της ιστοσελίδας μας.

Κρίνεται τώρα όχι μόνο για πολλούς αιώνες το μέλλον απλώς, άλλα πιθανότατα η ίδια η επιβίωση του ανθρωπίνου είδους. Και δεν χρειάζεται παρά η βαθύτερη αίσθηση της Ιστορίας – αυτή, που ακριβώς στερείται η Δύση – , για να γίνει η ορθή επιλογή της περαιτέρω κατευθύνσεως. Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στη δεξαμενή του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, καθώς και η με δημιουργικό τρόπο αναβάπτιση στις ανεπανάληπτες αξίες του, θεωρούμε ότι είναι αναπόφευκτη. Όσοι το απορρίπτουν, είτε ματαιοπονούν μέσα σε ιδεολογικές συγχύσεις, είτε κινούνται από σκοπιμότητες.

Αναμφισβήτητα η Ευρώπη έχει ιστορικό βίο μερικών αιώνων, που της επιτρέπει την ανάπτυξη μιας ιστορικής συνειδήσεως, μικρής χρονικής προοπτικής. Κύριο όριο και φράγμα της συνειδήσεως αυτής είναι το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός ιστορικός βίος αναπτύχθηκε με βάση τον Χριστιανισμό, έχοντας όμως τις βαθύτερες καταβολές του στον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. Οι Η.Π.Α εξάλλου έχουν πολύ βραχύτερο ιστορικό βίο και πολύ πιο ρηχή ιστορική συνείδηση.

Από τους λαούς της Ευρώπης και της Αμερικής, πού συγκροτούν τον Δυτικό Κόσμο, ο μόνος που προϋπήρξε του Χριστιανισμού ως κορυφαία ιστορική και πολιτιστική οντότητα ήταν οι Έλληνες. Και μολονότι σήμερα ο Ελληνισμός βάλλεται από τα διεθνή κέντρα εξουσίας, αποτελεί τη θερμοκοιτίδα των πνευματικών αξιών απ’ τις οποίες μόνο – ή κυρίως – μπορεί να αντλήσει ο σύγχρονος κόσμος δυνάμεις για να υπερφαλαγγίσει τα αδιέξοδά του σε όλα τα επίπεδα.

Είναι γεγονός ότι ο Ελληνισμός ως ιδεολογική οντότητα είχε ήδη διαμορφωθεί, ολοκληρωθεί και επιβληθεί απόλυτα χωρίς καμία χριστιανική πρόσμιξη. Οι δε αξίες βάσει των οποίων ζούσαν οι Έλληνες είναι ίσως οι μόνες ικανές να οξυγονώσουν τη σημερινή παγκόσμια ζοφερή πραγματικότητα.

Σήμερα η ανθρωπότητα (και κυρίως ο Χριστιανικός Κόσμος) βρίσκεται μπροστά στο σταυροδρόμι της εκ των πραγμάτων αναθεωρήσεως ορισμένων αρχών και καταστάσεων που συνιστούν τη βάση της ζωής της. Στην ανθρωπότητα αυτή, που κινείται προς την παγκοσμιότητα – σε συνθήκες κρίσεως όμως – και επιδιώκει την διατήρηση και συνέχεια της πολιτιστικής της ακεραιότητας, εκδηλώνονται δύο τάσεις:

Η πρώτη είναι «η τάση της ισοπεδώσεως των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων», δηλαδή της, τεχνητής, βίαιης, δογματικής και αυθαίρετης αναμίξεως των πολιτισμών (θρησκειών, ιδεολογιών, κουλτούρας κ.λ.π.), προς το συμφέρον των διεθνών κέντρων της εξουσίας και με κατεύθυνση τη συρρίκνωση έως και τον αφανισμό του Ελληνισμού. Η τάση αυτή – που, αν επικρατήσει, θα οδηγήσει ίσως την ανθρωπότητα σε μακροχρόνιους πολέμους – είναι συνδυασμός ιστορικής αγνοίας και ποικίλων σκοπιμοτήτων.

Η δεύτερη τάση είναι «η τάση της επιστροφής και αναβάπτισης στον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό», εκείνη δηλαδή που βλέπει τη δημιουργική επανεξέταση και αφομοίωση όλων των αξιών και του τρόπου ζωής του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου ως τη μοναδική διέξοδο από τη σημερινή ηθική αποτελμάτωση και τις κάθε λογής επιστημονικές σκοπιμότητες. Είναι συνδυασμός βαθύτερης και πανάρχαιας ιστορικής συνειδήσεως και Λόγου (μη δογματικού τρόπου σκέπτεσθαι). Αυτή η δεύτερη τάση θα μπορούσε να ονομασθεί Ελληνική, και φορείς της είναι άτομα ή ομάδες, αν όχι στενά ελληνικής καταγωγής, πάντως με βαθύτερη ελληνική νοοτροπία και συνείδηση.

Σ’ αυτήν την ευρύτερη τάση εντάσσεται και η ιστοσελίδα μας. Σκοπός της είναι να προβάλλει το ουσιαστικό περιεχόμενου του Ελληνικού Πολιτισμού, καταδείχνοντας έμμεσα ή άμεσα την ανάγκη επαναπροσεγγίσεως του Ελληνικού μέτρου, ως της μοναδικής ίσως οδού για την άρση των αδιεξόδων του σύγχρονου κόσμου.

Θα φιλοξενεί επομένως ανάλογα κείμενα και απόψεις έχοντας την ευθύνη της επιλογής τους. Οποιοσδήποτε επισκέπτης μας μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της, αποστέλλοντας μας σχετικό υλικό. Στην τεράστια δεξαμενή του Ελληνικού Πολιτισμού θεωρούμε ότι βρίσκονται τα πάντα.

Το 1875 ο Άγγλος νομικός και κοινωνιολόγος Summer Maine παρατηρούσε:

«σ’ αυτόν το μικρό λαό εναπόκειτο να δημιουργήσει την αρχή της προόδου και, με εξαίρεση τις τυφλές δυνάμεις της φύσης, δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο που να μην έχει ελληνική καταγωγή».

Αρκεί, λοιπόν, να τα αναδείξουμε. Γι’ αυτό εστιάζουμε στον Ελληνικό Πολιτισμό.

Εκηβόλος: Η ταυτότητά μας

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Ας είναι λοιπόν έτσι η ζωή όπως την αποκαλούμε, σκληρή,…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!