Η «διαχείριση της σχολικής τάξης»

Η «διαχείριση της σχολικής τάξης»

Από τα βασικότερα θέματα σχολικής πρακτικής.

Η λειτουργικότητα και η ισορροπία της είναι προαπαιτούμενο της αποτελεσματικής διδασκαλίας του Δασκάλου και της ουσιαστικής μάθησης των μαθητών. Στηρίζεται σε βασικές Ψυχοπαιδαγωγικές και διδακτικές αρχές η συνδρομή των οποίων διαμορφώνει τους όρους αποδοτικών εφαρμογών προς όφελος των μαθητών… Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα δίνουν εύγλωττα το «στίγμα» μια οργανωμένης και καλοδιαχειριζόμενης σχολικής τάξης.

 • Η τάξη είναι ένας ευχάριστος χώρος για μαθητές και δασκάλους…;
 • Υπάρχει πειθαρχία, αίσθηση σκοπού και άνετη ατμόσφαιρα στην τάξη…;
 • Οι μαθητές αισθάνονται εμπιστοσύνη και ζητούν βοήθεια από το δάσκαλο…;
 • Οι μαθητές συνεργάζονται αρμονικά…;
 • Ποια είναι η καθημερινή εικόνα της τάξης, από την έναρξη μέχρι τη λήξη του προγράμματος (καθυστερήσεις, απουσίες, μετακινήσεις, διακοπές, άσκοπες έξοδοι από την τάξη κ.λ.π.) αντιμετωπίζεται με βάση συγκεκριμένους κανόνες κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, που προβλέπει ο εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου;
 • Παροτρύνονται οι μαθητές να παράγουν συνθετικές εργασίες και «εκθέσεις»…;
 • Η οργάνωση της διδακτικής «οικονομίας» στην τάξη…(τι χρόνος διατίθεται για την παράδοση του μαθήματος, για τον έλεγχο των γραπτών εργασιών, κ.λ.π.);
 • Υπάρχει ιδιαίτερος χειρισμός των αδυνάτων;
 • Η Μέθοδος εργασίας: (οι ευκαιρίες που δίνονται στους μαθητές για ομαδοποίηση της τάξης και συνεργατική μάθηση;
 • Αξιολογείται η πρόοδος και η συμπεριφορά των μαθητών με βάση οργανωμένο σύστημα αξιολόγησης …Ποια πράγματα διευκολύνουν και ποια δυσκολεύουν τη μάθηση…;
 • Λαμβάνεται μέριμνα για το υψηλό ηθικό των μαθητών και των δασκάλων…;
 • Δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής συνεργασίας με τους γονείς…
 • Αξιοποιείται σωστά ο προγραμματισμένος χρόνος διδασκαλίας …;
 • Οργανώνεται, συστηματικά ενισχυτική διδασκαλία για τη στήριξη αδύνατων μαθητών…;
 • Υπάρχουν ευκαιρίες επαρκούς συνεργασίας των δασκάλων…;
 • Οι μαθητές νιώθουν ότι αποτελούν μέλη μιας μαθητικής κοινότητας…; Κ.λ.π.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
9 είδη μαθησιακών δεξιοτήτων, που ανήκουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!