Η μάθηση ως φαινόμενο

Γιατί η μάθηση μέσα στην τάξη αποτελεί πρόβλημα:
Γιατί το εκπαιδευτικό σκηνικό γίνεται όλο και πιο περίπλοκο…

  • Γιατί στην εκπαιδευτική πράξη, υιοθετούνται αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία από διαφορετικές θεωρίες μάθησης, χωρίς να συνειδητοποιείται, ότι από τη φύση τους αυτά τα στοιχεία βρίσκονται σε βασική αντίφαση μεταξύ τους και δεν μπορούν να εναρμονιστούν το ένα με το άλλο.
  • Γιατί η μάθηση, πρακτικά, τυποποιήθηκε στο σχολείο και είναι συχνά εντελώς αναποτελεσματική.
  • Γιατί τα παιδιά αντιπαθούν το σχολείο και προσπαθούν να αντισταθούν απέναντι στη σχολική μάθηση.
  • Γιατί οι δάσκαλοι δεν έχουν έναν ισχυρό θεωρητικό προσανατολισμό. Χρησιμοποιούν, άκριτα μάλλον, ένα συνοθύλευμα μεθόδων, δηλαδή ένα είδος συγκεχυμένης διδασκαλίας.
  • Δεν κάνουν χρήση μιας συγκροτημένης θεωρίας, συμπεριφέρονται τυφλά, χωρίς κάποια ένδειξη μακροπρόθεσμης λογικής, σκοπού ή σχεδιασμού.
  • Γιατί υπάρχει ένα αυθαίρετο κριτήριο που αντιστρατεύεται το επιστημονικό κριτήριο.
  • Η φύση της μαθησιακής διαδικασίας θα συγκεκριμενοποιηθεί ίσως, εάν και εφόσον αποσαφηνιστούν, κριτικά, τα στοιχεία που συνιστούν τις αντιπαραβαλλόμενες θεωρίες της μάθησης και καταστεί εφικτό να διαμορφωθεί, συνδυαστικά, μια συγκροτημένη εκπαιδευτική θεωρία, μέσω της οποίας θα επιδιωχθεί στέρεη μάθηση.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Πιστεύουμε, πως ο χρόνος περνά… Δυστυχώς, εμείς περνούμε… Ο χρόνος…