Ο δεκάλογος του δασκάλου

Παρατηρήσεις :

Ο  δεκάλογος του δασκάλου   περιλαμβάνει στοιχεία  από τη θεωρία και  την πρακτική του  ρόλου που ασκεί  στο χώρο της τάξης…

Έγινε μια προσπάθεια αναγωγής αυτού του ρόλου στο πλαίσιο των καθηκόντων και των λειτουργιών ενός σύγχρονου  «Manager»…

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόμενο των  δύο ρόλων θα  έλεγε κανείς, ότι ταυτίζονται…

Οι καιροί έχουν αλλάξει. Όλα έχουν μεταβληθεί, νομοτελειακά. Πολλά  πράγματα έχουν γίνει πιο ενδιαφέροντα. Κάποια  έχουν δυσκολέψει….

Οι ρόλοι που αναπτύσσονται έχουν υπερβεί την παραδοσιακή και συμβατική τους αντίληψη. Έχουν γίνει πιο σύνθετοι και απαιτητικοί.

Αυτό κατά μείζονα ρόλο ισχύει για το δασκάλου. Αφού το σημερινό παιδί  είναι διαφορετικό και πιο δύσκολο, αφού ο γονέας είναι  πιο αγχώδης και  απαιτητικός, αφού ο σχολικός θεσμός εμφανίζεται αδύναμος να εξασφαλίσει τις ισορροπίες…

Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνεται ο «δεκάλογος», ως προσπάθεια μιας άλλης κωδικοποίησης βασικών αρχών και  πρακτικών καθηκόντων, που διαμορφώνουν το ρόλο του δασκάλου,  από εκπαιδευτική  και από διοικητική άποψη…

Οι  βασικές αρχές αυτής της κωδικοποίησης περιλαμβάνονται στην παρακάτω κλίμακα. Συμπυκνώνονται και απλουστεύονται οι βασικές λειτουργίες και πρόνοιες τις οποίες ακολουθεί ένας σύγχρονος Manager σε μια σύγχρονη και οργανωμένη επιχείρηση

Στην εκπαιδευτική ιδιότητα και στην παιδαγωγική ευαισθησία αυτή η «τεχνική» γλώσσα ακούγεται σχεδόν ενοχλητική…Ωστόσο,  συμβιβάζεται, τελικά, με την τεχνοκρατική αντίληψη, η οποία  έχει κατακλύσει όλους τους τομείς της ζωής…

Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή ο δάσκαλος θα μπορούσε να προσαρμόσει  τις διαθέσεις και τις προσπάθειές του στα παρακάτω «θεματικά πεδία»…

  1. Οραματίζομαι: (Όραμα, Φιλοσοφία, Αποστολή, σκοποί και στόχοι
  2. Προγραμματίζω: (Ο προγραμματισμός του  εκπαιδευτικού έργου)
  3. Οργανώνω: (Το οργανόγραμμα λειτουργίας του σχολείου… 
  4. Διευθύνω: (Αποτελεσματική διαχείριση της τάξης)…
  5. Συντονίζω: (Το πλαίσιο οριζόντιας  και κάθετης συνεργασίας)…
  6. Διδάσκω: (Η ποιοτική διδασκαλία και η  ουσιαστική μάθηση)…
  7. Παιδαγωγώ: ( Το παιδαγωγικό «πρόσωπο» του σχολείου)…
  8. Επικοινωνώ: (Το επικοινωνιακό πλαίσιο του σχολείου- οι σχέσεις)…
  9. Παροτρύνω:   (Αναγνωρίζω-ενθαρρύνω- επιβραβεύω-παρακινώ-)…
  10. Αξιολογώ: (Το σύστημα αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου)

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Δεν αξίζει να ζει κανείς μια ζωή για την οποία…