Μανία Παιδείας και Αρετής….

Το διαχρονικό και επίκαιρο Εθνοπαιδαγωγικό Όραμα του Α.Κοραή

 • Εστίαση: στο Κεντρικό ζητούμενο της Παιδείας, ως γεννήτριας της Αρετής…
 • Εστίαση: στην ηθική Παιδεία και τη χρηστοήθεια
 • Πηγές από τις οποίες αρδεύεται η κοσμοθεωρία του: η αρχαία Ελληνική σκέψη και η αναζωογόνησή της από τις Πολιτικές και Κοινωνικές θέσεις του Γαλλικού διαφωτισμού , όπου Παιδεία και Αρετή συμβαδίζουν παράλληλες και αλληλένδετες

Το Πολιτικό του Όραμα

 • Βασικοί όροι μιας δημοκρατικής Πολιτείας είναι οι αρετές της δικαιοσύνης, της αδελφικής αγάπης μεταξύ των μελών μιας Κοινωνίας, της Ομόνοιας και της αλληλεγγύης.
 • Το Όραμα για μια νέα Ελλάδα, μια χρηστή Πολιτεία στην οποία θα στρατευτούν τα μέλη της με άξονα την ισότητα και την αδελφοσύνη.
 • Η φλόγα για πνευματική ανάταση προς τα υψηλά και τα θεία πρέπει να διατρέχει, να φωτίζει και να καίει τις ψυχές όλων…. (ύμνος στην αρετή, καημός για ελευθερία, εθνεγερτικό κήρυγμα, δικαιοσύνη, όρκος στην πατρίδα…)

Η αρετή της μεσότητας

 • Αποτελεί την πυρηνική αρχή της Αριστοτελικής φιλοσοφίας.
 • Δεν συντάσσεται με τους επαναστάτες των άκρων.
 • Η αρετή της μεσότητας όχι μόνο στη γλώσσα , αλλά ως έμβλημα της βιωτικής (της ζωκαι της σκέψης.
 • Μεσότητα στην κοινωνική συμπεριφορά, στην επιείκεια και τη φιλανθρωπία, στη θρησκεία, ώστε να αποφεύγονται τα άκρα της απιστίας
 • Μεσότητα στην ελευθερία (δικαιοσύνη και ανθρωπιά)

Το όραμα της Παιδείας

 • Ανάγκη να υπάρξει Παιδεία…Μέσα από αυτήν προκύπτουν οι υψηλές αρετές της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, καλλιεργείται η χρηστοήθεια, ο σεβασμός των νόμων και του κοινού συμφέροντος και κατ’ επέκτασιν οι επιστήμες και οι γνώσεις.
 • Ο συνδυασμός Ηθικής και Πολιτικής είναι ο υπέρτατος σκοπός της Παιδείας.
 • Η παιδεία της χρηστοήθειας πρέπει να δοθεί από την παιδική ηλικία με μέθοδο και σύστημα.
 • Η παιδεία θα προσφέρει τα μαθήματα της ελευθερίας, τα μαθήματα της δικαιοσύνης, της μητέρας όλων των αρετών…
 • Κορωνίδα της παιδείας και μέσο για την παιδική ανατροφή είναι η κλασσική παιδεία. Προσφέρει τις βάσεις για την ηθικοπνευματική αναμόρφωση του έθνους…
 • Ακόμη και η διδασκαλία της Γραμματικής πρέπει να εντάσσεται και να υπηρετεί τη φιλοσοφική μόρφωση. Να μην περιορίζεται στη σχολαστική αποστήθιση τύπων και κανόνων στους οποίους φυλακίζεται η σκέψη των παιδιών, αλλά να λειτουργεί ως μέσο που θα οδηγήσει στην επαφή με τα υψηλά νοήματα και τις ανθρωπιστικές αξίες των αρχαίων κειμένων…

Ο Κοραής ως Παιδαγωγός

 • Ήταν μια Παιδαγωγική ιδιοφυϊα . Θεμελιώδης αρετή του το πάθος , η πύρωση για την αναμόρφωση του έθνους…Αυτοχαρακτηρίζεται ως έρωτας παιδείας και έρωτας τιμής…
 • Το πάθος αυτό είναι ο μοχλός της δημιουργίας του, της προσφοράς και της αφοσίωσής του στην υπόθεση της εθνικής αναγέννησης
 • Προβάλλει το πάθος ως βασική αρετή των Δασκάλων (Ποτέ οι από σας παιδευόμενοι δεν θέλουν γενήν ερασταί παιδείας μανικοί, αν δεν ίδωσιν πρώτους εσάς μαινομένους δια την αναγέννησιν της Ελλάδας
 • Η συνέπεια λόγων και έργων μεγάλη αρετή του Παιδαγωγού
 • Μεγάλη η απόσταση από το ήθος και το ύφος των σύγχρονων πολιτικών….
 • Φρονηματίζει χωρίς να μειώνει επιδεικνύοντας παιδαγωγικό τάκτ μεγάλου δασκάλου…
 • Ως πρώτη αρετή των δασκάλων και των ηγετών προβάλλει την αγάπη
 • Το αξιολογότερο μάθημα για τις νεαρές ψυχές είναι η των ψυχών αυτών ημέρωσις

Ανακεφαλαιωτική αποτίμηση της διαχρονικής αξίας του έργου του…

 • Η μανία παιδείας και αρετής είναι το έμβλημα του Κοραή…
 • Ευτύχησε να ζήσει στην εποχή των μεγάλων οραμάτων και των υφιπετών ιδεών καθώς επίσης και της αναμορφωτικής δύναμης της Παιδείας.
 • Το έργο του υπερέχει του σχολαστικισμού και του στρεβλού προσανατολισμού της εκπαίδευσης προς τη στείρα αρχαιομάθεια και τυπική γνώση.
 • Σήμερα, το έργο και η πνοή του φαντάζει εξαιρετικά επίκαιρο. Γιατί έχει χαθεί το πάθος και η πίστη στην ανθρωποποιητική δύναμη της εκπαίδευσης που σήμερα προσφέρει τόνους γνώσης , χωρίς τη μανία της παιδείας και της αρετής, μιας εκπαίδευσης που είναι εγκλωβισμένη στην υπηρεσία της οικονομίας της αγοράς και προσπαθεί απλά να διασώσει προσχήματα επί μέρους ανθρωπιστικών στόχων (δημοκρατικό φρόνημα, πνεύμα συνεργασίας μέσα στην ευτέλεια της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας).
 • Η εκπαίδευση δεν έχει καμιά ουσία αν δεν εμπνέεται από την πίστη στις αξίες.
 • Το εθνοπαιδαγωγικό όραμα του Κοραή παραμένει πάντα επίκαιρο και διαχρονικό, για την αναμόρφωση της εκπαίδευσης και του Πολιτισμού…!

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Συχνά το ταλέντο είναι κρυφό. Μπορείτε όμως αν θέλετε να…