Με τη ματιά του πιλότου…

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ…
(Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, όχι όμως ποιοι μπορούμε να γίνουμε…)

Εισαγωγικά…

Η «Ματιά του Δασκάλου πρέπει να γίνει «Ματιά του Πιλότου»…
Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για μια ομαλή, για μια ουσιαστική διδακτική και Παιδαγωγική πτήση….

Είτε θέλουμε να πετάξουμε με προορισμό τη Σελήνη…

Είτε επιδιώκουμε να διοικήσουμε, αποτελεσματικά, έναν Οργανισμό,
είτε – κυρίως – εμείς οι δάσκαλοι επιθυμούμε να «πιλοτάρουμε» μια οργανωμένη και καλοδιαχειριζόμενη σχολική τάξη ,
πρέπει να αποκτήσουμε την οξυδέρκεια, την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα ενός πιλότου…

Η διδακτική και παιδαγωγική μας πτήση μπορεί, έτσι, να γίνει μια συναρπαστική πνευματική διαδρομή …Διαφορετικά…

Μπορεί να εξελιχθεί σε μια ανούσια , χαμηλή πτήση που προκαλεί ανία και πλήξη στους μαθητές μας …

Μπορεί – ακόμη χειρότερα – να καταλήξει σε μια επικίνδυνη πτήση, που αδρανοποιεί τους μαθητές και «παγώνει» την τάξη…

Έχει, επομένως, σημασία πώς «πιλοτάρουμε την τάξη μας…
πόσο επωφελούμαστε από τη «ματιά του Πιλότου»
και πόσο το «σχέδιο πτήσης» μας τροφοδοτεί τους μαθητές μας με δύναμη και αυτοπεποίθηση, οδηγώντας τους σε ορίζοντες και προορισμούς που βλέπουν μόνο στα όνειρά τους ..!

Εντελώς ενδεικτικά, ξετυλίγω σε 10 Θεματικά πεδία το «ρυθμό και το χρώμα» που επιβάλλει η σχολική πραγματικότητα, με την ελπίδα ότι συμβάλλω σε μια πληρέστερη γνώση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών με τη σχολική πραγματικότητα και για την καλύτερη αντιμετώπιση των μικρών και των μεγάλων καθημερινών προβλημάτων που ανακύπτουν στο σχολικό περιβάλλον…

Πρώτο θεματικό πεδίο:
Η Ατμόσφαιρα του σχολείου…

Κριτήρια:

 • Το προσωπικό και οι μαθητές και πώς συμπεριφέρονται.
 • Δυνατότητες ανάπτυξης δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών εκτός μαθήματος…
 • Σχολείο είναι ένα ασφαλές και ευχάριστο μέρος…
 • Οι μαθητές, το προσωπικό και οι γονείς αισθάνονται ότι η συνεισφορά τους στο σχολείο αναγνωρίζονται.
 • Το σχολείο είναι ανοιχτό στους επισκέπτες και στους νεοεισερχόμενους…
 • Θέσπιση κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου και παιδαγωγική αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των μαθητών.
 • Επικοινωνιακό πλαίσιο ενημέρωσης, επιμόρφωσης και συμμετοχής των Γονέων στη Φιλοσοφία και τις πρακτικές του σχολείου.
 • Κίνηση και διακίνηση των μαθητών προς και από την τάξη, προς και από τους εσωτερικούς χώρους δραστηριοτήτων των μαθητών.
 • Τρόποι συμπεριφοράς των μαθητών σε όλους τους χώρους του σχολείου. Θέσπιση κανόνων. Διαδικασία αντιμετώπισης.
 • Ποσοστό απουσιών μαθητών και προσωπικού (καθυστερήσεις- απουσίες- διαδικασία δικαιολόγησης…
 • Συμμετοχή του προσωπικού σε επίσημες και ανεπίσημες εκδηλώσεις
 • Αίθουσα γονέων…επίπεδο επικοινωνίας.
 • Πόσο οι γονείς ξέρουν το σχολείο (ως πρόγραμμα, ως εσωτερικό ρυθμό)
 • Ερωτηματολόγια γονέων (απόψεις ως προς τις παροχές του σχολείου),
 • Έρευνα της στάσης των γονέων – μαθητών και του προσωπικού για τον τρόπο που βλέπουν το σχολείο
 • Οι εντυπώσεις των νέων μαθητών και των γονέων τους από το σχολείο…

Βασικοί δείκτες αξιολόγησης…

 • Ηθικό των μαθητών…Ηθικό των διδασκόντων
 • Επαγγελματική ικανοποίηση των διδασκόντων
 • Φυσικό περιβάλλον…Μαθησιακό περιβάλλον
 • Σχέσεις μαθητών-δασκάλων…Πειθαρχία
 • Πνεύμα αναγνώρισης και ενθάρρυνσης…Ισότητα και δικαιοσύνη
 • Δραστηριότητες εκτός σχολικού προγράμματος
 • Διεύθυνση σχολείου…Πληροφόρηση γονέων
 • Συμβουλευτική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού- γονέα

Δεύτερο θεματικό πεδίο:
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ…

Κριτήρια:

 • Υπάρχει κοινή αίσθηση συλλογικής εργασίας ανάμεσα στο προσωπικό…
 • Οι μεγαλύτεροι μαθητές επικοινωνούν και συνεργάζονται με τους μικρότερους…
 • Οι γονείς αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και εκτιμούνται….
 • Η παραβατική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή…
 • Εργάζεται συλλογικά το προσωπικό στα πλαίσια του ωρολογίου Προγράμματος…
 • Συμμετέχει ουσιαστικά το προσωπικό σε σχολικές επιτροπές και ομάδες εργασιών…Με ποια διάθεση, με πόση αποτελεσματικότητα…
 • Υπάρχουν δυνατότητες κοινού σχεδιασμού της διδασκαλίας…Πόσο γίνεται…
 • Σε ποιο βαθμό δίνονται ευθύνες στους μαθητές…
 • Ποιο το ποσοστό γονέων που έρχεται στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις…
 • Σε ποια συχνότητα αποστέλλονται εγκύκλιοι του σχολείου.
 • Το προσωπικό αισθάνεται ότι οι απόψεις του εκτιμώνται…
 • Το προσωπικό προσφέρει εποικοδομητική κριτική και συμβουλές…
 • Το προσωπικό αισθάνεται ότι συμμετέχει στη χάραξη των αποφάσεων του σχολείου.
 • Οι μικρότεροι μαθητές εμπιστεύονται τους μεγαλύτερους…
 • Το προσωπικό είναι προσιτό…
 • Οι γονείς δείχνουν να εκτιμούν τις συγκεντρώσεις γονέων…
 • Το προσωπικό αισθάνεται ότι το εκτιμούν οι γονείς…
 • Οι μαθητές αισθάνονται ότι το σχολείο τους παρέχει ασφάλεια…
 • Οι μαθητές γνωρίζουν πού να απευθυνθούν όταν θέλουν να ζητήσουν βοήθεια
 • Οι γονείς έχουν εμπιστοσύνη στις διαδικασίες του σχολείου…
 • Γίνονται συνεντεύξεις γονέων…Γίνονται επιμορφωτικές συναντήσεις…
 • Οι μαθητές και το προσωπικό νιώθουν άνετα μέσα και έξω από το σχολείο
 • Το προσωπικό αισθάνεται πως οι μαθητές το σέβονται…
 • Οι μαθητές αισθάνονται ότι το προσωπικό τους σέβεται….
 • Αξιοποιεί σωστά το χρόνο του το προσωπικό – διδακτική αμέλεια
 • Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού…
 • Γίνονται διδασκαλίες με την παρουσία άλλων συναδέλφων…
 • Τηρούνται «ημερολόγια μαθητών»…(φάκελος μαθητή).
 • Δίνονται τεστ αξιολόγησης των μαθητών…Με ποια διαδικασία…
 • Η στάση των μαθητών μεταξύ τους…
 • Η στάση των μαθητών προς τους δασκάλους
 • Πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ των δασκάλων…
 • Υπάρχει αίσθηση πειθαρχίας και κοινού στόχου στο σχολείο…
 • Τι υποδοχή σας έγινε ως επισκέπτη….( ένα ειδικό ερωτηματολόγιο)
 • Δίνονται κίνητρα σε όλα τα παιδιά
 • Ποια είναι η γενική σας εντύπωση για τις παγιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές του σχολείου…

Τρίτο θεματικό πεδίο:
Η ατμόσφαιρα της τάξης

Βασικά κριτήρια:

 • Πόσο η τάξη είναι ένας ευχάριστος χώρος για μαθητές και δασκάλους…
 • Υπάρχει πειθαρχία, αίσθηση σκοπού και άνετη ατμόσφαιρα στην τάξη…
 • Οι μαθητές αισθάνονται εμπιστοσύνη και ζητούν βοήθεια από το δάσκαλο…
 • Οι μαθητές συνεργάζονται αρμονικά…
 • Δίνονται όσο πρέπει ευκαιρίες στους μαθητές για να πετύχουν…
 • Ποια είναι η καθημερινή εικόνα της τάξης από την έναρξη μέχρι τη λήξη του προγράμματος (καθυστερήσεις, απουσίες, διακοπές, άσκοπες έξοδοι από την τάξη κ.λ.π.)
 • Υπάρχουν πρωτοβουλίες των μαθητών για τη διακόσμηση της τάξης…
 • Παροτρύνονται οι μαθητές να παράγουν συνθετικές εργασίες και «εκθέσεις»…
 • Ποια είναι η τακτική της διδακτικής οικονομίας στην τάξη…(τι χρόνος διατίθεται για την παράδοση του μαθήματος, για τον έλεγχο των γραπτών εργασιών, κ.λ.π.)
 • Ποιος ο χειρισμός των αδυνάτων (στην τάξη, με του γονείς…)
 • Τι γίνεται με τη μέθοδο εργασίας…τι ευκαιρίες δίνονται στους μαθητές για ομαδοποίηση της τάξης.
 • Πως παρακολουθείται η πρόοδος των μαθητών…Ποια πράγματα διευκολύνουν και ποια δυσκολεύουν τη μάθηση…
 • Ποιο είναι το ηθικό των μαθητών και των δασκάλων…
 • Πόση εμπιστοσύνη (ανοχή ή δυσφορία) δείχνουν οι γονείς…
 • Αξιοποιείται σωστά ο προγραμματισμένος χρόνος διδασκαλίας …
 • Οργανώνεται με κάποιο τρόπο ενισχυτική διδασκαλία…
 • Υπάρχουν ευκαιρίες επαρκούς συνεργασίας των δασκάλων…
 • Οι μαθητές νιώθουν ότι αποτελούν μέλη μιας μαθητικής κοινότητας…
 • Πώς δουλεύει το Παιδαγωγικό ημερολόγιο της Τάξης..
 • Πώς αξιολογείται το ατομικό δελτίο των μαθητών, ως προς τους στόχους που υπηρετεί…
 • Πως αξιολογείται ο σημερινός τρόπος αξιολόγησης των μαθητών στο τέλος κάθε τριμήνου…
 • Κρίνεται και πόσο αναγκαία η ανατροφοδότηση μέσω ερωτηματολογίων προς τους γονείς

Τέταρτο θεματικό πεδίο:
Υποστήριξη της μάθησης…

Βασικά κριτήρια:

 • Είναι κύριος στόχος όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος να κάνουν τη μάθηση πιο αποτελεσματική…
 • Ποια η εσωτερική συνάφεια των στόχων του προγράμματος μεταξύ βασικού και παράλληλου προγράμματος…
 • Οι μαθητές είναι σε θέση να μαθαίνουν αυτόνομα ή χρειάζονται επί πλέον βοήθεια…
 • Οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν και να επιτύχουν…
 • Η μάθηση μέσα και έξω από το σχολείο αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο…
 • Πόσο οι μαθητές συμμετέχουν στον καθορισμό των στόχων του προγράμματος, στον έλεγχο των της προόδου, στην καταγραφή των επιτευγμάτων…
 • Πόσος χρόνος, αναλογικά, διατίθεται στην τάξη για διδασκαλία και πόσος για ατομική μελέτη…
 • Πώς αξιοποιούν τα παιδιά το χρόνο μελέτης τους…
 • Πόσος αριθμός μαθητών περίπου έχουν ανάγκη συνεχούς βοήθεια και πόσοι εργάζονται ανεξάρτητα και αυτόνομα…
 • Έχει επιχειρηθεί ομαδοποίηση των μαθητών και αν ναι, ποια ήταν η πρόοδος των μαθητών που δούλεψαν μέσα στο πλαίσιο της ομάδας…
 • Ποιες πολιτικές μάθησης ή «τεχνικές μελέτης» προωθούνται, πρακτικά…
 • Με ποια κριτήρια και πώς τελικά κατανέμεται ο χρόνος εργασίας για το σπίτι…

Ποιοτικοί δείκτες:

 • Πόσο συνδέεται η εργασία στο σπίτι με την εργασία στην τάξη…
 • Η εργασία στο σπίτι περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων …
 • Υπηρετούν οι εργασίες για το σπίτι συγκεκριμένο σκοπό…
 • Δίνουν οι μαθητές την απαιτούμενη σημασία…
 • Υπάρχει για κάθε τάξη ένα αρχείο εργασιών…Κάθε τμήμα είναι ενήμερο για τις εργασίες του άλλου τμήματος…(σε επίπεδο δασκάλων…)
 • Ποια η ατμόσφαιρα στην τάξη όταν αρχίζει το μάθημα…
 • Πόσο φαίνεται να έχει καλλιεργηθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών…
 • Ποια είδη διδασκαλίας και μάθησης συζητούνται άτυπα από το προσωπικό…
 • Η μάθηση του σχολείου αναγνωρίζεται και αξιολογείται θετικά από τους γονείς…
 • Ποια είναι η άποψη των ίδιων των μαθητών για την πρόοδό τους…

Μέσα-εργαλεία:

 • Έχει γίνει κάποια ανάλυση των στοιχείων αξιολόγησης…
 • Έχει γίνει κάποια ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόοδο των μαθητών….
 • Έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις για το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος…
 • Έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένες επιπτώσεις του προγράμματος στη διδασκαλία και στη μάθηση…
 • Έχει διερευνηθεί η πολιτική και η πρακτική της εργασίας των μαθητών στο σπίτι…
 • Ερωτηματολόγιο στους δασκάλους για τα αντικειμενικά στοιχεία της περιοδικής αξιολόγησης…(Ποια η άποψή τους για τη διερευνητική προαξιολόγηση και τη θεμελίωση του προγραμματισμού επί των στοιχείων της…Πότε αρχίζω τη νέα ύλη. Πόσο επιμένω στο επαναληπτικό μέρος…κ.λ.π.)…
 • Να αξιολογηθεί από τους διδάσκοντες η ποιότητα του χρόνου μάθησης (ο χρόνος που δαπανάται για την προετοιμασία, για τις συνεδρίες, για τις συναντήσεις, για τη βαθμολόγηση, για δραστηριότητες εκτός προγράμματος κ.λ.π.)

Πέμπτο θεματικό πεδίο:
Υποστήριξη της διδασκαλίας…

Βασικά κριτήρια:

 • Η υποστήριξη της μάθησης και της διδασκαλίας είναι στο επίκεντρο της σχολικής πολιτικής και των αναπτυξιακών σχεδίων του σχολείου…
 • Οι διδάσκοντες υποστηρίζονται αποτελεσματικά από το σχολείο…(πώς νιώθουν)
 • Το μέγεθος των τάξεων εξασφαλίζει την αποτελεσματική διδασκαλία σε όλους τους διδάσκοντες… (επιχειρήματα «άμυνας» προς τους γονείς, σχετικά με το τι σημαίνει πραγματικά η αντιστοιχία του συνόλου των διδασκόντων και των δυνατοτήτων προσφοράς του προγράμματος στο οργανωμένο ιδιωτικό σχολείο)
 • Οι διδάσκοντες μοιράζονται μεταξύ τους τις εμπειρίες που έχουν, είτε σε επιτυχίες, είτε σε προβλήματα…
 • Οι γονείς πόσο αντιμετωπίζονται σαν συνεργάτες στη διαδικασία μάθησης των παιδιών…

Ποσοτικοί δείκτες:

 • Υπάρχει στο σχολείο ενδοσχολική επιμόρφωση…
 • Γίνονται παραγωγικές συνεδριάσεις (να υπάρχει, δηλαδή, μεθόδευση, να προωθούνται και να συζητούνται θέματα ουσίας, να τηρούνται πρακτικά, να ακολουθεί κύκλος παρακολούθησης των λαμβανομένων αποφάσεων…κ.λ.π.)
 • Αναπτύσσονται εκπαιδευτικές πρακτικές και σχέδια ανάπτυξης…
 • Έχει κατανοηθεί η σημασία της εξέλιξης και της ανάπτυξης του προσωπικού…
 • Το προσωπικό πόσες ευκαιρίες έχει να έρθει σε επαφή και με διοικητικά καθήκοντα..
 • Υπάρχου πίνακες αξιολόγησης της προόδου των μαθητών…
 • Υπάρχει ποικιλία διδακτικών μεθόδων…ευκαιρίες για συναντήσεις του προσωπικού (άτυπες) στις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα διδασκαλίας και μάθησης…
 • Πόσο είναι πληροφορημένοι οι γονείς για το πρόγραμμα, τις μεθόδους διδασκαλίας,
 • Πόσο έχει εξασφαλιστεί η γονική υποστήριξη, ή πόσο οι γονείς εκφράζουν τις απόψεις τους και ανταλλάσσουν γνώμες για τη μάθηση των παιδιών τους…

Ποιοτικοί δείκτες:

 • Τι άποψη έχει το προσωπικό για τις εκπαιδευτικές πολιτικές του σχολείου..
 • Υπάρχουν απόψεις των μαθητών για τις διδακτικές προσεγγίσεις…
 • Αναμιγνύονται οι γονείς στο σχολικό σχεδιασμό…
 • Το προσωπικό εμπιστεύεται τη διεύθυνση του σχολείου…
 • Ενδιαφέρεται για την επαγγελματική του εξέλιξη…
 • Τι λένε οι μαθητές για τους δασκάλους…(μέσα από ερωτηματολόγια…)
 • Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας…
 • Σημασία που δίνει το προσωπικό στις επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις
 • Εξασφαλίζεται χρόνος για την επιμόρφωση…
 • Ύφος και ατμόσφαιρα στις επαφές με τους γονείς….

Μέθοδοι-εργαλεία…

 • Δημοσκοπικές έρευνες για τις απόψεις των μαθητών, των γονέων και του προσωπικού
 • Λειτουργία ημερολογίου δασκάλων, υπευθύνων και διεύθυνσης…
 • Συνεχής επανέλεγχος των στόχων και του σχεδίου ανάπτυξης
 • Προσεκτική ανάλυση των στόχων και της πορείας του σχεδίου ανάπτυξης
 • Συνεχής ανάλυση των επαφών με τους γονείς
 • Διδασκαλία με παρακολούθηση άλλων διδασκόντων
 • Επανεξέταση συστημάτων στήριξης του προσωπικού…
 • Επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο έγινε η κατανομή των διδακτικών καθηκόντων…

Έκτο θεματικό πεδίο:
Χρόνος και υποδομή…

Βασικά κριτήρια:

 • Πόσο συμβάλλει η συγκεκριμένη οργάνωση των τάξεων στη μαθησιακή διδασκαλία όλων των μαθητών…
 • Πόσο συμβάλλει η προσέγγιση με διάλογο στην ανάπτυξη της υποδομής των μαθητών…
 • Χρησιμοποιείται σωστά ο χρόνος για σχεδιασμό των μαθημάτων, μέσα από μια έννοια επαγγελματικής εξέλιξης ή η όλη μεθοδολογία είναι αυτοσχεδιαστική…

Ποσοτικοί δείκτες:

 • Ποσοστά απειθαρχίας-επιτυχίας- Αξιολόγηση της προόδου…
 • Περιπτώσεις διδασκαλίας σε συνεργασία…
 • Ευκαιρίες για επίσημες και ανεπίσημες συνεδριάσεις-συναντήσεις…
 • Καταστροφή ή κακή χρήση του σχολικού εξοπλισμού…

Ποιοτικοί δείκτες:

 • Απόψεις του προσωπικού για τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου
 • Απόψεις των μαθητών για τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης…
 • Αντίληψη των γονέων για την πρόοδο των παιδιών
 • Αίσθημα του προσωπικού ότι δεν αγνοείται, ότι αντιμετωπίζεται δίκαια…
 • Σημασία που αποδίδει το προσωπικό στις συνεδριάσεις…
 • Αίσθημα εμπιστοσύνης του προσωπικού προς τη διεύθυνση…
 • Ικανοποίηση των μαθητών από την πρόσβαση στην υποδομή και στον εξοπλισμό…
 • Κύρος του σχολείου στην τοπική κοινωνία
 • Προσδοκίες του σχολείου

Μέθοδοι – εργαλεία…

 1. Ανάλυση αποτελεσμάτων ανά τάξη…
 2. Διερεύνηση των βαθμολογιών που χρησιμοποιούνται…
 3. Διερεύνηση του τρόπου χρήσης από το προσωπικό των διαθέσιμων πόρων-μέσων
 4. Μελέτη καινοτομιών για το σχολείο….

Έβδομο θεματικό πεδίο:
Οργάνωση και επικοινωνία

Βασικά κριτήρια:

 • Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος και η λήψη των αποφάσεων κατά πόσο λαμβάνονται με συμμετοχικές διαδικασίες…
 • μέσα στο σχολείο «ακούγονται οι απόψεις όλων…
 • Υπάρχουν οργανωμένοι θεσμοί με τη βοήθεια των οποίων οι μαθητές συζητούν οργανωμένα τα προβλήματά τους…
 • Πόσο είναι ενημερωμένοι οι γονείς για τις πολιτικές που ακολουθεί το σχολείο…
 • Η κοινή γνώμη και η κοινωνία που εμπιστεύεται το σχολείο διατυπώνουν θετική άποψη…

Ποσοτικοί δείκτες:

 • Πόσο η συμμετοχή των δασκάλων στις διάφορες επιτροπές ή τις ομάδες επιτρέπει την κατάθεση προτάσεων από το προσωπικό…
 • Πόσος αριθμός δασκάλων συμμετέχει στις συνεδριακές διαδικασίες(…) και πόσο ποσοστό γονέων συμμετέχει σε επιτροπές του σχολείου…
 • Υπάρχουν θεσμοί να συζητούν οι μαθητές…Και αν ναι, τι ποσοστό από αυτούς συμμετέχει…
 • Με πόση συχνότητα αλληλογραφεί το σχολείο με τους γονείς, πόσοι συμπληρώνουν, περιστασιακά, κάποια ερωτηματολόγια…
 • Η Διοίκηση του σχολείου σε πόσες ενημερωτικές συζητήσεις συμμετέχουν…
 • Πόσες ευκαιρίες για συμμετοχή των γονέων σε ειδικές εκδηλώσεις…

Ποιοτικοί δείκτες:

 • Το προσωπικό δείχνει να «εμπιστεύεται» τις αποφάσεις του σχολείου…
 • Τι ατμόσφαιρα επικρατεί κατά τις συνεδριάσεις…
 • Ενδιαφέρεται το προσωπικό να συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές ή εντάσσεται σε αυτές κάτω από την πίεση των πραγμάτων….
 • Υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των διδασκόντων…
 • Μοιράζονται θέματα μεταξύ τους…
 • Υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ του προσωπικού και αν ναι, πώς αντιμετωπίζονται…
 • Ποια είναι η ποιότητα των μαθητικών συζητήσεων…
 • Πόσο εξοικειωθεί οι γονείς με την πολιτική του σχολείου…
 • Πώς χειρίζεται το σχολείο τα παράπονα των γονέων…

Μέθοδοι – εργαλεία:

 • Ανάλυση της διαδικασίας των συνεδριάσεων…
 • Ανάλυση των συναντήσεων με τη διοίκηση…χρόνος για κάθε ζήτημα…
 • Ανασκόπηση των συζητήσεων και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί…
 • Έρευνα για απόψεις και προσδοκίες των μαθητών…
 • Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των μαθητικών συζητήσεων…
 • Ανάλυση των επαφών με τους γονείς….

Όγδοο θεματικό πεδίο:
Ίσες ευκαιρίες…

Βασικά κριτήρια:

 • οι μαθητές πόσο πιστεύουν ότι υπάρχει πολιτική ίσων ευκαιριών…
 • Η σχολική ζωή και μάθηση πόσο εμπλουτίζεται από πνευματικές και κοινωνικές διαφορές, οι οποίες προσδίδουν ιδιαίτερη αξία…
 • Όλο το προσωπικό πιστεύει στην πολιτική των ίσων ευκαιριών…και παίρνει μέρος στην προαγωγή ενός κλίματος ίσων ευκαιριών…
 • Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της σχολικής ζωής λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των μαθητών…
 • Όλοι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν υπευθυνότητες στην τάξη, στο σχολείο, ή στις εξωσχολικές δραστηριότητες…
 • Παίρνουν μέρος , με κάποιο τρόπο το σύνολο των μαθητών στις διάφορες εκδηλώσεις, έστω σε διαχρονική προοπτική…
 • Ο τρόπος συμμετοχής όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία συνάδει προς το αίτημα της παροχής ίσων ευκαιριών…

Ποσοτικοί δείκτες:

 • επίπεδο συμμετοχής των μαθητών στη λήψη των αποφάσεων…
 • Είναι πληροφορημένοι οι μαθητές για τη σχολική πολιτική…
 • Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το πόσο κατανοούν οι μαθητές τα διάφορα μαθήματα…
 • Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την πειθαρχία και την παρακολούθηση…
 • Αξιολογούνται λεπτομερώς τα στατιστικά στοιχεία από τη βαθμολογία των μαθητών.
 • Υπάρχουν πρωτοβουλίες του προσωπικού για την ανάπτυξη του σχολείου…
 • Προσφέρεται καθόλου εθελοντικά το προσωπικό για την προώθηση σχολικών θεμάτων…

Ποιοτικοί δείκτες:

 • Αντίληψη ότι στο σχολείο επικρατεί ένα δίκαιο σύστημα σε όλους τους τομείς…
 • Αναγνώριση της ανάγκης να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένους μαθητές…
 • Γενική αίσθηση για εντιμότητα και δικαιοσύνη
 • Εμπιστοσύνη των γονέων για τη μεταχείριση των παιδιών τους..
 • Ο παράγοντας: ικανοποίηση του προσωπικού…
 • Αναγνώριση και επιβράβευση στις προσπάθειες που κάνει το προσωπικό…
 • Απόψεις του προσωπικού για το πρόγραμμα…
 • Απόψεις για τις προτεραιότητες και τη διάρθρωση του προγράμματος…
 • Αντιλήψεις των μαθητών για τα διάφορα μαθήματα…
 • Ατμόσφαιρα στις τάξεις…Άποψη της διοίκησης για το πρόγραμμα…

Μέθοδοι και εργαλεία:

 • Διερεύνηση των κανονισμών…
 • Έρευνα των μέτρων για τη συμμετοχή των μαθητών…
 • Ανάλυση της συμμετοχής του προσωπικού…
 • Δημοσκοπικές έρευνες για την ικανοποίηση και το ηθικό των εργαζομένων…
 • Ανάλυση του σχεδιασμού του ωρολογίου προγράμματος…
 • Ανάλυση της διδακτικής «πρακτικής» στις τάξεις…
 • Σημειώσεις και ημερολόγια….

Ένατο θεματικό πεδίο:
Αναγνώριση επιτευγμάτων…

Βασικά κριτήρια:

 • Υπάρχει κλίμα προσπάθειας για επιτεύγματα στο σχολείο…
 • Όλοι οι μαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες να αναγνωριστούν οι επιτυχίες τους…
 • Επιβράβευση και όχι τιμωρία είναι η επικρατούσα πολιτική σε όλους τους τομείς του σχολείου…
 • Υπάρχει κοινή αντίληψη στο σχολείο για το τι σημαίνει και πώς οικοδομείται η επιτυχία…
 • Αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται τα επιτεύγματα του προσωπικού…

Ποσοτικοί δείκτες:

 • Τεκμηρίωση των επιτευγμάτων από άτομα και ομάδες…
 • Διαδικασία ελέγχου της προόδου…Προστιθέμενη αξία…
 • Αρχεία φοίτησης και επιτευγμάτων…
 • Σύστημα υποστήριξης για παιδιά που αποτυγχάνουν…
 • Επιτυχία κατά ομάδες σε διαφορετικούς τομείς του σχολείου και δραστηριότητες…
 • Χρήση από τους δασκάλους του επαίνου…
 • Πειθαρχία…αναφορές – ποσοστά αποβολών….Διαδικασία χειρισμού…
 • Βραβεία και έπαινοι…
 • Προαγωγές μέσα από το υπάρχον προσωπικό…
 • Εθελοντική προσφορά του προσωπικού για επί πλέον εργασία…
 • Συχνότητα επιβράβευσης προσωπικού…

Ποιοτικοί δείκτες:

 • Ποιότητα της εργασίας των μαθητών…
 • Εκτίμηση της προσωπικής επιτυχίας και των επιτυχιών στις εξετάσεις…
 • Ταύτιση των μαθητών με το σχολείο…
 • Αίσθηση από τους μαθητές ότι αναγνωρίζονται οι επιτυχίες…
 • Σημασία που δίνουν οι μαθητές στα βραβεία…
 • Αυτοεκτίμηση των μαθητών και προσδιορισμός στόχων…
 • Υποστήριξη που προσφέρουν οι γονείς στους στόχους του σχολείου…
 • Απόψεις των γονέων για το πρόγραμμα σπουδών και τις εξωσχολικές δραστηριότητες…
 • Επαγγελματική ικανοποίηση – αυτοεκτίμηση του προσωπικού…

Μέθοδοι – εργαλεία…

 1. Ανάλυση των τμημάτων…Ανάλυση δειγμάτων εργασιών των μαθητών…
 2. Ανάλυση αποτελεσμάτων – βραβείων – εξωσχολικών δραστηριοτήτων…
 3. Ανάλυση χρήσης των τιμωριών, κατά κατηγορία ..
 4. Έρευνα εξωσχολικών δραστηριοτήτων…

Δέκατο θεματικό πεδίο:
Σύνδεση σχολείου και σπιτιού…

Βασικά κριτήρια:

 • Οι γονείς παίζουν ενεργό ρόλο στη μάθηση των παιδιών τους…
 • Πιστεύουν ότι τα προβλήματά τους μπορούν να λυθούν με την ανατροφοδότηση σχολείου και σπιτιού…
 • Το σχολείο προνοεί για το κοινωνικό, πολιτισμικό και φραστικό υπόβαθρο των μαθητών…
 • Οι συναντήσεις των γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι χρήσιμες και αποδοτικές…
 • Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και ενημέρωση των γονέων…

Ποσοτικοί δείκτες:

 • Πληροφόρηση από τους γονείς για τη μάθηση-μελέτη στο σπίτι…
 • Κυκλοφορία εγκυκλίων για τις πολιτικές του σχολείου…
 • Καταγραφή παραπόνων και δράσεις, καταγραφή επισκέψεων
 • Κατηγοριοποίηση γονέων που επισκέπτονται το σχολείο…
 • Αριθμός γονέων που συμμετέχουν σε εξωσχολικές πρωτοβουλίες…
 • Προγραμματισμένες και έκτακτες συναντήσεις…
 • Εναλλακτικές δυνατότητες επαφής των γονέων με τους δασκάλους…
 • Τρόποι ενημέρωσης των γονέων…
 • Γλώσσα που χρησιμοποιείται στις συναντήσεις…

Ποιοτικοί δείκτες:

 • Χρησιμότητα της πληροφόρησης των γονέων…Γνώση των γονέων για το πρόγραμμα
 • Οι γονείς ξέρουν πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους;
 • Κατανόηση του σχολείου για την πολυμορφία των ομάδων γονέων…
 • Σεβασμός από τους γονείς των διαδικασιών του σχολείου…
 • Στάσεις προσωπικού απέναντι στα παράπονα των γονέων…
 • Η ποιότητα της εικόνας και του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου…
 • Αίσθηση των γονέων ότι είναι καλοδεχούμενοι στο σχολείο…
 • Αίσθηση ασφάλειας των μαθητών…και σεβασμός της προσωπικότητας μαθητών και γονέων….
 • Αποτελεσματικότητα των συναντήσεων…
 • Περιεχόμενο των συναντήσεων…Ατμόσφαιρα των συναντήσεων….

Μέθοδοι και εργαλεία:

 1. Αρχείο από τις επισκέψεις γονέων…Ημερολόγιο συναντήσεων του προσωπικού με τους γονείς…
 2. Δημοσκοπικές έρευνες και συνεντεύξεις…
 3. Ανάλυση των επαφών με τους γονείς…

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Εμείς, καλά «διδάσκουμε»…, Τα παιδιά μας, άραγε, «μαθαίνουν» ; Συνήθως,…