Οι ποιοτικοί δείκτες

Οι Δείκτες Ποιότητας….

Πρώτος δείκτης ποιότητας: Η «Παιδαγωγική της επικοινωνίας»…

 • Επικέντρωση στη σχέση μας με τα παιδιά.
 • Στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ μας,
 • Πιο δημιουργική συνεργασία μας με τους γονείς.
 • Αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας….
 • Προσπάθειές μας για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μας με τους μαθητές και τους γονείς…

Δεύτερος δείκτης ποιότητας: Η «Παιδαγωγική της διδασκαλίας»…

 • Σύνδεση της διδασκαλίας με την επιστημονική έρευνα.
 • βελτίωση των υπηρεσιών Ψυχικής υγείας στα παιδιά και στους εφήβους.
 • Αξιοποίηση των πορισμάτων και των ερευνών, στη διδακτική πράξη.
 • Συστηματικές και οργανωμένες αξιολογήσεις για τη βελτίωση των σχολικών μας πραγμάτων…

Τρίτος δείκτης ποιότητας : Η «Παιδαγωγική της ποιότητας»…

 • Οι διαστάσεις της ποιότητας (σύνολο μετρήσιμων χαρακτηριστικών για τα οποία υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο προδιαγραφών
 • Η ποιοτική διάσταση θεωρείται μοχλός ανάπτυξης…
 • το ταξίδι μας προς την ποιότητα…
 • αναγκαίες βελτιώσεις και ρεαλιστικές προσαρμογές.
 • προσιτές και λειτουργικές διαδικασίες.

Η Ολική Ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία…

 • Η ποιότητα στη διδασκαλία και τη μάθηση συνδέονται άμεσα με την φιλοσοφία της Διοίκησης ολικής Ποιότητας. Το σχολείο του μέλλοντος, στηρίζεται σ’ αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία:
  • παρέχει στους μαθητές του τα μέσα για να μαθαίνουν μόνοι τους,
  • καλλιεργεί τις δυνατότητες να δημιουργούν και να αυτενεργούν.
  • εξασφαλίζει όρους και προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας του σχολείου,
  • σε ένα έξυπνο σχολείο το όραμα σχετίζεται με το μετασχηματισμό του σχολικού συστήματος.

Τέταρτος δείκτης ποιότητας: Η «Παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας»…

 • Η παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας λειτουργεί: μέσα από παιδαγωγικές έρευνες και εμπειρίες, από θεωρητικές αναλύσεις και προσανατολισμούς…
 • Η οργανωμένη ερευνητική προσέγγιση, με παράλληλες εφαρμογές στη διδακτική και την παιδαγωγική πράξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε ολόκληρο τα φάσμα του εκπαιδευτικού προγράμματος, οδηγεί προοδευτικά σε έγκυρα και αξιόπιστα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Πέμπτος δείκτης ποιότητας: Η «παιδαγωγική της σχολικής τάξης».

 • Η λογική αυστηρότητα και η παιδαγωγική ευαισθησία
 • Η τήρηση των κανόνων του σχολικού παιχνιδιού.
 • Η «Παιδαγωγική ευαισθησία» και Πρακτική…
 • H πρόκληση της σχολικής επίδοσης και της κοινωνικής ένταξης των μαθητών. Η πρόκληση της μάχης για την αυτοεκτίμησή τους.…
 • Η τάξη όχι μόνο ως χώρος διδασκαλίας αλλά και ως χώρος αγωγής…
 • Η Παιδαγωγική ατμόσφαιρα, το σχολικό κλίμα και το πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Η Παιδαγωγική συμπεριφορά των παιδιών.

Έκτος δείκτης ποιότητας : Η «παιδαγωγική της αξιολόγησης»

 • Η βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών, του προσωπικού και του συντελούμενου εκπαιδευτικού έργου.
 • Καθιέρωση της Προαξιολόγησης, Διαμορφωτικής και Τελικής αξιολόγησης κάθε σχολικού έτους, με την ευθύνη των διδασκόντων (αξιολόγηση για τη διδασκαλία).
 • Οργάνωση συστήματος περιοδικής αξιολόγησης από τη Διεύθυνση (αξιολόγηση της διδασκαλίας)
 • Προσανατολισμός: η λογική του Ευρωπαϊκού μοντέλου ποιότητας, με έμφαση πάντα στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα….

Έβδομος δείκτης ποιότητας: Η «Παιδαγωγική της αποτελεσματικής μελέτης»

(η αυτορρύθμιση του μαθητή, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία Μελέτης…)

 • Ουσιαστική εφαρμογή του προγράμματος της Μεθοδολογίας Μελέτης.
 • Εφαρμογή του προγράμματος «Λιγότερο διάβασμα στο σπίτι» ως σύζευξη της Μεθοδολογίας Μελέτης και της «Μάθησης στο χώρο της τάξης». Μια διαφοροποιημένη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία , στο πλαίσιο της μετάβασης από την παραδοσιακή στη σύγχρονη διδασκαλία…
 • Μέσα από το στόχο «Λιγότερο Διάβασμα στο σπίτι» υλοποιούνται οι ειδικότεροι στόχοι του Εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού (Καταστατικός Μαθησιακός Χάρτης – Ένταξη και αξιοποίηση του Μαθητικού Υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία) και ολοκληρώνεται η εκπαιδευτική Φιλοσοφία και πρακτική του Οργανισμού μας, ως όραμα και ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ…

Όγδοος δείκτης ποιότητας: Η «Παιδαγωγική των αλληλεπιδράσεων και των κοινωνικών σχέσεων στη σχολική τάξη»

 • Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό..
 • Η σημασία της ποιότητας της σχέσης εκπαιδευτικού – μαθητή…
 • Οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους και η κοινωνική και παιδαγωγική αποστολή του σχολείου θα αντιμετωπιστούν με ενίσχυση των κοινωνικών δραστηριοτήτων του προγράμματος…

Ένατος δείκτης ποιότητας: «Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη»

 • Αξιολόγηση και καλύτερη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών
 • Οργάνωση συστήματος για τη βελτίωση της ενισχυτικής διδασκαλίας σε συνδυασμό με τον καλύτερο χειρισμό και την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών….

Δέκατος δείκτης ποιότητας: Η «Παιδαγωγική αντιμετώπιση» της πειθαρχίας…»

 • Συστηματική και Παιδαγωγική αντιμετώπιση των παραπτωμάτων και οργάνωση της διαδικασίας εξάλειψής τους, με στόχο τη θετική συμπεριφορά στην τάξη…

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
“Ο σκοπός της εκπαίδευσης" (Κείμενο από συνέντευξη του Νόαμ Τσόμσκι)…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!