Ο νόμος της διαδικασίας

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
(Ο Δάσκαλος ως προγραμματιστής)

Η ηγεσία αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα , όχι σε μια μέρα…Είναι μια διαδικασία μακρόπνοη…Αυτό που μετράει είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το μυστικό της επιτυχίας μας βρίσκεται στο καθημερινό μας πρόγραμμα.

Η ηγετική ικανότητα είναι στην πραγματικότητα μια συλλογή δεξιοτήτων, οι οποίες επιδέχονται συνεχή εκμάθηση και βελτίωση. Η ηγεσία είναι περίπλοκο πράγμα.Έχει πολλές πτυχές… Σεβασμό, πείρα, ψυχική δύναμη, τέχνη στις ανθρώπινες σχέσεις, πειθαρχία, όραμα, επιλογή της κατάλληλης στιγμής και πολλά άλλα…

Μόλις τώρα καταλαβαίνω καθαρά τις πολλές πτυχές της ηγεσίας….Αυτό που ξεχωρίζει τον ηγέτη από τον οπαδό είναι η ικανότητά του να αναπτύσσεται και να βελτιώνει τις δεξιότητές του… Οι επιτυχημένοι ηγέτες διδάσκονται συνεχώς..

Και η διαδικασία μάθησης είναι αέναη, καρπός αυτοπειθαρχίας και επιμονής. Στόχος κάθε μέρας πρέπει να είναι το πώς θα γινόμαστε καλύτεροι και το πώς θα επεκτείνουμε την πρόοδο της προηγούμενης μέρας.

Η ανάπτυξη της ηγετικής ικανότητας και η πρόοδός μας ακολουθούν κατά πάσα πιθανότητα τις εξής εξελικτικές φάσεις..

 • Πρώτη φάση : Δεν ξέρω τι δεν ξέρω
 • Δεύτερη φάση : Ξέρω τι δεν ξέρω
 • Τρίτη φάση : Ενεργώ αβίαστα επειδή ξέρω
 • Τέταρτη φάση : Αναπτύσσομαι και γνωρίζω και αρχίζει να φαίνεται…

Όσο κανείς δεν ξέρει τι δεν ξέρει , δεν αναπτύσσεται… Το να συνειδητοποιήσεις ότι αγνοείς κάτι είναι μεγάλο βήμα προς τη γνώση. Το μυστικό της επιτυχίας στη ζωή είναι να είσαι έτοιμος για την ώρα σου όταν αυτή έρθει… Να υπακούσεις στο Νόμο της διαδικασίας και να πληρώσεις το τίμημα. Δεν πρόκειται να είναι εύκολο…

 • Μέσα σε πέντε χρόνια θα δεις πρόοδο….
 • Σε δέκα χρόνια θα αναπτύξεις προσόντα…
 • Σε είκοσι χρόνια θα διδάσκεις εσύ τις αρχές ηγεσίας…

Δεν είναι ότι έγινες ξαφνικά σοφός… Απλά, δρέπεις τους καρπούς του Νόμου της διαδικασίας…Από όποιο επίπεδο και αν αρχίζετε, μπορείτε να βελτιωθείτε… Οι πρωταθλητές δεν γίνονται πρωταθλητές πάνω στο ρινγκ. Εκεί απλώς καταξιώνονται. Αν θέλουμε να δούμε πώς γίνεται πρωταθλητής κάποιος , πρέπει να δούμε την καθημερινή του ρουτίνα.

Διοίκηση Διαδικασιών

Τι είναι διεργασία

 • Μια δραστηριότητα που μετασχηματίζει εισερχόμενα δεδομένα σε εξερχόμενα αποτελέσματα. Κάθε διεργασία μπορεί να περιλαμβάνει πολλές επί μέρους διαδικασίες, οι οποίες ελέγχουν τις διάφορες λειτουργίες του Οργανισμού…

Τι είναι διαδικασία

 • Σύνολο δραστηριοτήτων το οποίο έχει την πρόθεση να επιτύχει ορισμένα αποτελέσματα, τα οποία θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στον αποδέκτη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Είναι μια συστηματική σειρά ενεργειών , οι οποίες κατευθύνονται προς την εκπλήρωση ενός σκοπού

Τι είναι Διοίκηση διαδικασιών

 • Είναι ένας τρόπος προγραμματισμού και διαχείρισης των δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι αναγκαίες, για να φτάσει η πραγματοποίηση μιας διαδικασίας σε υψηλά επίπεδα απόδοσης…
 • Στη Διοίκηση των διαδικασιών μας ενδιαφέρει η ροή της εργασίας ή η ροή των πληροφοριών, η οποία ακολουθεί μια ορισμένη τροχιά (από τη διαπίστωση της ανάγκης και την προτεραιοποίηση του στόχου της διαδικασίας, μέχρι τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό της , μέχρι την υλοποίηση και την εφαρμογή της, μέχρι την αξιολόγηση και την ανατροφοδότησή τα+ης…
 • Κατά την πραγματοποίηση κάθε διαδικασίας πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα και η απόδοσή της…, να προσδιορίζονται οι σημαντικές μεταβολές που συντελούνται , να διαπιστώνονται οι κύριες αιτίες που δημιουργούν μεταβολές, να γίνονται διορθώσεις και να επαληθεύονται αποτελέσματα…
 • Πρέπει, δηλαδή, να βελτιώνονται για να επιτύχουμε καλύτερη ποιότητα και απόδοση… Για να επιτευχθούν όλα αυτά χρησιμοποιούμε την tεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης (behcmarking) και της αναδιοργάνωσης (reengineering)…

Η μάθηση ως διαδικασία

• Η μάθηση είναι μια διαδικασία . Περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του μαθήματος απαιτεί τον προσδιορσμό όλων των ενεργειών που περιέχει η διαδικασία μάθησης…Το κλειδί της διαδικασίας μάθησης είναι η διαδικασία της διδασκαλίας…

Η διαδικασία της διδασκαλίας

 • Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην προετοιμασία της διδασκαλίας, για την οποία απαιτούνται τα παρακάτω στάδια:
  • πρώτο στάδιο: Καλή γνώση της ύλης του μαθήματος (κατοχή της ύλης του μαθήματος, επικοινωνιακές δεξιότητες, καλή παρουσία)
  • δεύτερο στάδιο: Γνώση των χαρακτηριστικών των μαθητών (γνωστικό υπόβαθρο, στάσεις, εμπειρίες…)
  • τρίτο στάδιο: Κατανόηση του ρόλου του μαθητή (καλή προετοιμασία του μαθητή, ενεργός συμμετοχή..)
  • τέταρτο στάδιο: Κατανόηση των σκοπών του μαθήματος (γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές…)
  • Πέμπτο στάδιο: Προγραμματισμός του μαθήματος (απαραίτητος ο προγραμματισμός και το σχέδιο του μαθήματος…)
  • Έκτο στάδιο: Πρακτική εξάσκηση : Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τη γνώση που διδάχτηκαν στην τάξη
  • Έβδομο στάδιο: Αξιολόγηση του μαθήματος (συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας του μαθήματος…)
  • Ο κύκλος του Demming: Στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης μπορούμε να εφαρμόζουμε τον κύκλο του Demming: (Σχεδιάζω – κάνω – Ελέγχω, Αξιολογώ-Ανασχεδιάζω)

Βελτίωση της διαδικασίας
(τα βήματα…)

 • Χαράσσουμε διάγραμμα ροής της τρέχουσας διαδικασίας για την οποία έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ή υπάρχουν παράπονα, σχετικά με τα αποτελέσματά της…
 • Τυποποιούμε τη διαδικασία
 • Προσδιορίζουμε τα «χαρακτηριστικά της ποιότητας»
 • Επιλέγουμε ένα χαρακτηριστικό ποιότητας –κλειδί, διατυπώνουμε το λειτουργικό του ορισμό και αναπτύσσουμε ένα πλάνο συγκέντρωσης δεδομένων
 • Χαράσσουμε ένα διάγραμμα ελέγχου, για να προσδιορίσουμε αν υπάρχουν ειδικές αιτίες μεταβολών
 • Προσδιορίζουμε τις μεταβλητές της διαδικασίας
 • Υλοποιούμε την ενέργεια που σχετίζεται με την μεταβλητή-κλειδί και συνεχίζουμε μέχρι η ενέργεια αυτή μας δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα…

Τυποποίηση των διαδικασιών

 • Υπάρχουν διαδικασίες ή καθήκοντα τα οποία επαναλαμβάνονται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εργασίας. Για να τυποποιήσουμε την εκτέλεση της διαδικασίας πρέπει να την αναλύσουμε και να προσδιορίσουμε τον πλέον αποτελεσματικό, αποδοτικό, αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο για την πραγματοποίησή της. Η τυποποίηση της διαδικασίας παρέχει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Όταν τυποποιηθεί η μέθοδος εκτέλεσης κάποιου καθήκοντος ή κάποιας διαδικασίας, τότε μπορεί εύκολα να διδαχτεί σε κάποιον ή να εφαρμοστεί από κάποιον χωρίς προβλήματα…

Διάγραμμα τυποποιημένης διαδικασίας

 • Η πορεία του διαγράμματος μιας τυποποιημένης διαδικασίας έχει ως εξής:
  • Πραγματοποίηση της διαδικασίας: (Κατασκευάζουμε ένα διάγραμμα ροής το οποίο απεικονίζει τη σειρά των δραστηριοτήτων)
  • Έλεγχος δεικτών – κλειδιών στη διαδικασία : (Κάθε διαδικασία έχει κρίσιμα βήματα τα οποία πρέπει να τα παρακολουθεί ο υπάλληλος. Στα βήματα αυτά προσδιορίζουμε δείκτες-κλειδιά που δείχνουν αν η διαδικασία είναι υπό έλεγχο ή όχι. Παράλληλα, προσδιορίζουμε τα άτομα –κλειδιά , καθώς επίσης και τις βασικές πηγές)
  • Λήψη ενεργειών με βάση τα αποτελέσματα: Οι δείκτες – κλειδιά των διαδικασιών μας δείχνουν το αν είναι αναγκαία μια διόρθωση ή ένας έλεγχος (με τα διαγράμματα ελέγχου)

Για παράδειγμα:

Στο σχολείο η διδασκαλία είναι η κρίσιμη λειτουργία και οι δάσκαλοι τα άτομα –κλειδιά. Οι βασικές πηγές δεν είναι οι ανθρώπινες. Είναι τα όργανα, οι μηχανές, οι διάφορες διευκολύνσεις κ. λ. π.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Όποιος έχει μιλήσει μπροστά σε μια ομάδα ανθρώπων, γνωρίζει πως…