Ο σύγχρονος Δάσκαλος- “Manager”…!

Προλογικό σημείωμα:

Ο “δεκάλογος του σύγχρονου Δασκάλου – Manager”, που ακολουθεί, περιλαμβάνει στοιχεία από τη θεωρία και την πρακτική του ρόλου που ασκεί o εκπαιδευτικός στο χώρο της τάξης… Έγινε μια προσπάθεια αναγωγής αυτού του ρόλου στο πλαίσιο των καθηκόντων και των λειτουργιών ενός σύγχρονου «Manager»… Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόμενο των δύο ρόλων θα έλεγε κανείς, ότι ταυτίζονται…

Για όσους «τολμούν» να διδάσκουν..!

 • Οι καιροί έχουν αλλάξει. Όλα έχουν μεταβληθεί, νομοτελειακά. Πολλά πράγματα έχουν γίνει πιο ενδιαφέροντα. Kάποια έχουν δυσκολέψει…. Οι ρόλοι που αναπτύσσονται έχουν υπερβεί την παραδοσιακή και συμβατική τους αντίληψη. Έχουν γίνει πιο σύνθετοι και απαιτητικοί….
 • Αυτό κατά μείζονα λόγο ισχύει για το ρόλο του δασκάλου. Αφού το σημερινό παιδί είναι διαφορετικό και πιο δύσκολο, αφού ο σημερινός γονέας είναι πιο αγχώδης και απαιτητικός, αφού ο σχολικός θεσμός εμφανίζεται πιο σύνθετος αλλά μάλλον αναποτελεσματικός να καλύψει τις νέες ανάγκες ή τουλάχιστον να εξασφαλίσει τις ισορροπίες…
 • Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνεται ο παρακάτω «δεκάλογος»… Είναι προσπάθεια. μιας άλλης κωδικοποίησης αρχών και πρακτικών καθηκόντων, που διαμορφώνουν το ρόλο του σημερινού δασκάλου , από εκπαιδευτική και από διοικητική άποψη .
 • Οι βασικές αρχές αυτής της κωδικοποίησης περιλαμβάνονται στην παρακάτω κλίμακα. Συμπυκνώνονται και απλουστεύονται βασικές λειτουργίες και πρόνοιες, τις οποίες ακολουθεί ένας σύγχρονος Manager σε μια οργανωμένη επιχείρηση…
 • Στην εκπαιδευτική «αίσθηση» και στην παιδαγωγική ευαισθησία του Δασκάλου αυτή η «τεχνική» γλώσσα ακούγεται κάπως περίεργη , για να μην πω ενοχλητική…
 • Ωστόσο, ο ρόλος του δασκάλου συγκλίνει αναγκαία (ή αναγκαστικά) με την τεχνοκρατική αντίληψη, η οποία έχει κατακλύσει όλους τους τομείς της ζωής, χωρίς αυτό να σημαίνει, ότι θα αλλοιώσει τη «φωνή της καρδιάς», που είναι η γνήσια φωνή του Δασκάλου…!

Με την έννοια αυτή επιχειρείται μια αναγωγή του ρόλου του Δασκάλου (ενδεχομένως και αναγκαία προσαρμογή του), στη λειτουργία ενός σύγχρονου Manager στα παρακάτω «θεματικά πεδία»…

Είναι μια συμπεριφορά και ένα σχέδιο δράσης, που καλύπτει ένα σύνολο Οργανωτικών και λειτουργικών διαδικασιών.

Όλες στοχεύουν στη διαμόρφωση συνθηκών για την οργάνωση αποτελεσματικής διδασκαλίας και την επιδίωξη σύγχρονης μάθηση.

Ευρύτερα, κατατείνουν στον προσανατολισμό του δασκάλου και των μαθητών στο περιεχόμενο της «σχολικής τάξης» και στο πλαίσιο της «σχολικής ζωής»…

Βασικοί άξονες (συνοπτικά):

1. Προγραμματίζω:

Κανένας άνεμος δεν είναι ούριος γι αυτόν που δεν έχει προορισμό, δεν μπορώ να ξεκινήσω κάτι σωστά, αν δεν έχω σκεφτεί πώς θα το τελειώσω…

Πλαίσιο προγραμματισμού:

(Καθορίζω σκοπούς-καθορίζω στόχους-Συγκεντρώνω στοιχεία- Προβλέπω- σχεδιάζω- Χαράσσω στρατηγική και πολιτική –Προϋπολογίζω- Παρακολουθώ την εφαρμογή- Αναθεωρώ, αναπροσαρμόζω-Αντιπαραβάλλω).

2. Οργανώνω:

H μόνη βεβαιότητα για το μέλλον είναι οι διαρκείς αλλαγές. Κάθε αλλαγή είναι μια διαδικασία προσαρμογής. Το οργανόγραμμα δεν είναι η εργασία μου, όπως ο χάρτης δεν είναι το έδαφος…

Πλαίσιο οργάνωσης

(Κατανέμω έργα- Καθορίζω την οργανωτική δομή- Προσαρμόζω- Διευθετώ- Χρησιμοποιώ τεχνολογικά μέσα- Απλοποιώ- Τυποποιώ, προτυποποιώ- Απεικονίζω- Εκσυγχρονίζω- Αριστοποιώ).

3. Διευθύνω/Διοικώ:

Για να σε ακολουθήσουν πρέπει να δείχνεις πού πας.

Πλαίσιο Διεύθυνσης

(Ηγούμαι, είμαι αρχηγός- Εμπνέω- Κατευθύνω- Χειρίζομαι ανθρώπους- Βελτιώνομαι και βελτιώνω- Δημιουργώ- Καινοτομώ- Συμπεριφέρομαι- Ασφαλίζω- Προσφέρω συμμετοχή.)

4. Συντονίζω:

(διαμορφώνω στην τάξη συνθήκες πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων μου). Για μια ομαλή πορεία της τάξης…

Πλαίσιο Συντονισμού

(Eπαγρυπνώ- Συστηματοποιώ- Τεκμηριώνω, ταξινομώ- συνεργάζομαι- Συσκέπτομαι- Συνενώνω, συμφιλιώνω- Εκτιμώ τα αποτελέσματα- αντιμετωπίζω κινδύνους ενιαία- εκπροσωπώ, διαπραγματεύομαι- Εφαρμόζω Μ.Ι.S (Management Information System)

5. Επικοινωνώ:

Επικοινωνία είναι η αναπνοή μιας σχέσης…

Επικοινωνιακό πλαίσιο

Ακούω- διαβάζω- δέχομαι μηνύματα- Συνδέομαι- Σχετίζομαι- πληροφορούμαι- πληροφορώ- Υποβάλλω- Προβάλλω- Απευθύνομαι).

6. Διδάσκω :

Η διδασκαλία μου είμαι εγώ…η Αποτελεσματική διδασκαλία και η ουσιαστική μάθηση. Η ποιοτική μάθηση στο χώρο της τάξης

Τι διδακτικό πλαίσιο

Μεθοδική οργάνωση της διδασκαλίας, Η πρώτη εβδομάδα με τους μαθητές μου…η δεύτερη, ο μηνιαίος απολογισμός του επαναληπτικού μέρους και της τελικής χάραξης των προγραμματισμών διδακτέας ύλης στο σύνολο των διδακτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σχολικού προγράμματος (ένα είδος σύντομης επιτομής της διδακτικής πράξης) Διδακτικό στυλ-παιδαγωγικό πρόσωπο

7. Παιδαγωγώ: Το Παιδαγωγικό «πρόσωπο» του σχολείου

Ικανοποίηση μαθητών, γονέων , εκπαιδευτικών… Σχολική πειθαρχία…η σχολική ζωή, η καθημερινότητα του σχολείου…από το σχολείο στο σπίτι και αντίθετα.. Η ζωντανή ατμόσφαιρα του σχολείου, το κλίμα των πάσης φύσεως σχέσεων…οι ρουτίνες τις τάξης και οι σχολικές συνήθειες…Η σχολική κουλτούρα…Οι βασικές σχολικές αξίες και αρχές…

8. Εξουσιοδοτώ:

(δίνω σε κάποιον την άδεια να με εκπροσωπήσει…)

(καθορίζω το περιεχόμενο- εκχωρώ αρμοδιότητες- αποφεύγω συγχύσεις- αποτρέπω συγκρούσεις- εφαρμόζω αποκέντρωση- εφαρμόζω αποσυγκέντρωση- αναθέτω ειδικά έργα- εμπλουτίζω το έργο- απαλλάσσομαι από τα περιττά- διατηρώ την ευθύνη).

9. Παροτρύνω:

ενθαρρύνω κάποιον να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια παρακινώ, προτρέπω, ενθαρρύνω…

Πλαίσιο ενθάρρυνσης

(Κατανοώ ανάγκες- Συνδυάζω κίνητρα- αμείβω ικανοποιητικά- προσφέρω ευνοϊκές συνθήκες- προκαλώ ενδιαφέρον- καλλιεργώ συνεργατικότητα- προσεγγίζω την οικογένεια- καταπολεμώ τη μονοτονία- αποφεύγω να απογοητεύω- προβάλλω για μίμηση ).

10. Ελέγχω:

(ασκώ έλεγχο, ελέγχω την κατάσταση, θέτω υπό έλεγχο, περιορίζω, συγκρατώ, πειθαρχώ),

Προσαρμοστικό πλαίσιο στο σύστημα (αυτο)αξιολόγησης του σχολείου (προσδιορίζω το περιεχόμενο- εντοπίζω τις μορφές- εφαρμόζω αυτοέλεγχο- ελέγχω το πρόσωπο- ελέγχω τη διαχείριση- ελέγχω την παραγωγή- ελέγχω την ποιότητα- ελέγχω το Μάρκετινγκ- ελέγχω το λογιστήριο- επιλέγω τους ελεγκτές)

Μέσα στο πλαίσιο αυτού του 10λόγου, θα πρέπει να εξειδικευτούν, βαθμιαία, οι λειτουργίες και τα καθήκοντά του δασκάλου, όπως διαμορφώνονται σε ένα σύγχρονο και καλά οργανωμένο σχολείο…

Ειδικότερη ανάλυση του 10λόγου:

A΄ Προγραμματίζω σημαίνει: ότι κανένας άνεμος δεν είναι ούριος γι αυτόν που δεν έχει προορισμό…Δεν μπορώ να ξεκινήσω κάτι σωστά αν δεν έχω σκεφτεί πώς θα το τελειώσω…

 1. Καθορίζω σκοπούς: Στο τέλος του σχολικού χρόνου αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο. Καθορίζεται από τη διεύθυνση και το σύλλογο των διδασκόντων το πλαίσιο των σκοπών του προγράμματος. Προγραμματίζω στο πνεύμα αυτών των αποφάσεων τον εκπαιδευτικό μου σχεδιασμό.
 2. Καθορίζω στόχους: Οργανώνω το σχολικό χρόνο με κριτήριο την ιδιομορφία της τάξης και την ιδιοτυπία των μαθητών μου. Ενημερώνω του μαθητές μου για τις προσδοκίες μου, τις απαιτήσεις της τάξης και τις προσπάθειες που απαιτούνται από αυτούς.
 3. Συγκεντρώνω στοιχεία: Μελετώ το φάκελο της προηγούμενης χρονιάς. Καταγράφω τις θέσεις και τις πολιτικές του σχολείου. Αποσαφηνίζω τις διδακτικές μου αποφάσεις, σε συνεργασία με την ομάδα και με βάση τα νέα δεδομένα διαμορφώνω τον ετήσιο προγραμματισμό μου.
 4. Προβλέπω: Καθορίζω με τους μαθητές μου τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος. Ρυθμίζω τους όρους μιας οργανωμένης και καλοδιαχειριζόμενης τάξης.
 5. Σχεδιάζω : Τον ημερήσιο προγραμματισμό, την εβδομαδιαία ανασκόπηση, τον μηνιαίο προγραμματισμό και την τριμηνιαία αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένο πλαίσιο διδακτικών αποφάσεων της ομάδας των δασκάλων της τάξης μου. Σημείο αναφοράς όλων ο ετήσιος Εκπαιδευτικός σχεδιασμός του σχολείου.
 6. Χαράσσω στρατηγική: Ο Εκπαιδευτικός σχεδιασμός μου στη ρίζεται σε μακροχρόνια προοπτική. Απορρέει από κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος, τη φιλοσοφία και την αποστολή του σχολείου. Αυτός καθορίζει και το περιεχόμενο των σκοπών και των στόχων μου.
 7. Προϋπολογίζω: Κατά το διδακτικό σχεδιασμό μου λαμβάνω υπόψη μου το επίπεδο της τάξης, τις δυνατότητες ή τις αδυναμίες των μαθητών μου. Συμβουλεύομαι και καταγράφω προσεκτικά τις πληροφορίες από την προηγούμενη τάξη.
 8. Παρακολουθώ την εφαρμογή: Καθώς εξελίσσεται το πρόγραμμα με το θεσμό του καθημερινού ελέγχου των εργασιών της τάξης και τα περιοδικά δοκίμια αξιολόγησης των μαθητών σταθμίσω την επίδοση των μαθητών και ελέγχω την ευστοχία των στόχων του προγράμματος.
 9. Αναθεωρώ-αναπροσαρμόζω: Στις περιπτώσεις που διαπιστώνω αποκλίσεις, δυσκολίες, αστοχίες ή και ασάφειες ακόμη του προγράμματος, προτείνω στην ομάδα διορθωτικές κινήσεις ή βελτιωτικές παρεμβάσεις.
 10. Αντιπαραβάλλω: Συσχετίζω τις προσδοκίες μου με τις επιτεύξεις των μαθητών. Αξιοποιώ, παράλληλα, ιδέες και πρακτικές από το «Σημειωματάριο ιδεών» και επεξεργάζομαι βελτιωτικές κινήσεις. Θεωρώ, πως κάθε πρόγραμμα πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία της βελτίωσής του, αμέσως με την εφαρμογή του.

Προγραμματίζω, ειδικότερα, σημαίνει ότι:

Αυτοσχεδιασμός στη διδασκαλία είναι ανεπίτρεπτος και αδιανόητος. Δεν προχειρολογώ στο μάθημα. Ούτε στηρίζομαι μόνο στις εμπνεύσεις και στην εμπειρία μου.

Βιωματική και αποτελεσματική διδασκαλία απορρέει μόνο μέσα από προσεκτικό (βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ενεργοποιώ τις θετικές δυνάμεις του παιδιού και κινητοποιώ την αυτενέργειά του, ώστε να παίρνει πρωτοβουλίες

Γνώμονας των σχεδιασμών και των προσπαθειών μου είναι η Εκπαιδευτική νομοθεσία που έχει θεσπίσει η Πολιτεία και η ιδιαίτερη Φιλοσοφία και πρακτική που έχουν καθιερώσει τα Εκπαιδευτήρια Δούκα.

Διαμορφώνω ήρεμο μαθησιακό κλίμα και κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον στο χώρο της τάξης. Ασκώ τους μαθητές μου στην εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τη σχολική ζωή και τη λειτουργία της τάξης και εναρμονίζω σε κάθε σχολική διαδικασία τα καθήκοντα με τα δικαιώματα.

Ενθαρρύνω τους μαθητές μου να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και να καλλιεργούν δεξιότητες για υψηλές επιτεύξεις και προσδοκίες. Εφαρμόζω Παιδαγωγικές μεθόδους στην επικοινωνία μου μαζί τους. Θέτω ως κέντρο κάθε παιδευτικής προσπάθειας τον μαθητή και τα καθημερινά του όνειρα ή προβλήματα.

Στη διδακτική μου πράξη παρακολουθώ στενά την προσπάθεια κάθε μαθητή. Τον ενθαρρύνω διαρκώς προς κάθε κατεύθυνση. Τον αξιολογώ μόνο σε σχέση με τον εαυτό του, τις δυνατότητές του και τις προσπάθειές του.

Ζητώ από τους μαθητές μου να συμμετέχουν ενεργητικά στο μάθημα. Να ανταποκρίνονται συνειδητά στις σχολικές τους υποχρεώσεις και να αξιοποιούν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Η αίθουσα διδασκαλίας φροντίζω, κινητοποιώντας τους μαθητές μου, να είναι καθαρή, λειτουργική και αισθητικά επιμελημένη. Αποφεύγω κάθε μορφή εξουσίας. Λειτουργώ προς τους μαθητές ως πρότυπο δημοκρατικής συμπεριφοράς.

Θεμέλιο της επικοινωνίας και της ομαδικής ζωής είναι η καλλιέργεια του διαλόγου, το πνεύμα της δημοκρατικής ισότητας στη συζήτηση, ώστε να μην εκφυλλίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία σε μια αναρχούμενη μορφή ελευθερίας.

Ιδιαίτερα, επιδιώκεται στο επίπεδο των σχέσεων, η καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού, μεταξύ μαθητή και δασκάλου, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Η ανάδειξη της προσωπικότητας του παιδιού με σεβασμό στην ιδιαιτερότητά του, με έμφαση στην αυτογνωσία του και με τόνωση του αυτοσυναισθήματός του.

B΄Οργανώνω σημαίνει: ότι η μόνη βεβαιότητα για το μέλλον είναι οι διαρκείς αλλαγές…Κάθε αλλαγή είναι μια διαδικασία προσαρμογής…

 •  Κατανέμω εργασίες: Ρυθμίζω και προσαρμόζω κατά τον προσφορότερο τρόπο πρόσωπα και πράγματα στην τάξη και επιδιώκω την ομαλή ροή της εργασίας μέσα σ’ αυτή. Διαμορφώνω το χώρο, αναθέτω ευθύνες και ρόλους στους μαθητές, Προγραμματίζω το σχετικό υλικό, σύμφωνα με συγκεκριμένο και συναποφασισμένο οργανόγραμμα.
 • Καθορίζω τη δομή: Ευαισθητοποιώ και ενημερώνω τα παιδιά σχετικά με την έννοια και τη σημασία της συγκροτημένης και δυναμικής μαθητικής ομάδας. Προχωρώ στην «ομαδοποίηση» της τάξης αξιοποιώντας, πρακτικά, στοιχεία της Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, για την επιδίωξη ουσιαστικής μάθησης.
 • Προσαρμόζω: Αξιοποιώ, κατάλληλα, τη χρήση και την προσαρμογή των διατιθέμενων από το σχολείο μέσων, για την επιδίωξη του ποιοτικότερου για τους μαθητές αποτελέσματος. Διαμορφώνω, κυρίως, προυποθέσεις σταδιακής προσαρμογής του τρόπου διδασκαλίας μου στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα
 • Διευθετώ: Προετοιμάζω το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς διευθετώντας σχέδια που μετατρέπονται σε στόχους. Αφετηρία μου είναι ο νηφάλιος και αντικειμενικός απολογισμός των πεπραγμένων και η επεξεργασία νέων στοιχείων και προοπτικών
 • Χρησιμοποιώ τεχνολογικά μέσα: Ενισχύω τη διδακτική μου ροσπάθεια με την ένταξη στον εκπαιδευτικό μου σχεδιασμό των απαραίτητων μέσων, που διευκολύνουν την αφομοίωση και προσδίδουν εποπτικότητα και ουσία στο διδασκόμενο αντικείμενο
 • Απλοποιώ: Αποσαφηνίζω, από την αρχή του χρόνου, στους μαθητές τις απαιτήσεις κάθε μαθήματος. Καθιστώ κατανοητό τον τρόπο οργάνωσης της μελέτης σε κάθε δραστηριότητα. Ενημερώνω, κατάλληλα τους γονείς για τον συντονισμό της διακριτικής και αποτελεσματικής παρακολούθησης
 • Τυποποιώ: Μεριμνώ οι μαθητές μου, ανάλογα με την ηλικία και τις δυνατότητές τους, να αποκτούν τρόπους οργανωμένης μελέτης . Του εξοικειώνω με τον τρόπο ανάπτυξης του μαθήματος και τους προτρέπω να ακολουθούν πρακτικούς τρόπους αποδοτικής εργασίας.
 • Προτυποποιώ: Καθορίζω , σε συνεργασία και με τους συναδέλφους μου, τον τύπο εκτέλεσης των σχολικών εργασιών. Ελέγχω, σχολαστικά, τη συνέπεια και την ανταπόκριση των μαθητών (αισθητική των γραπτών εργασιών-τύπος λύσεως των προβλημάτων).
 • Απεικονίζω: Χρησιμοποιώ στη διδασκαλία μου συνοπτικά, εύληπτα , καθαρά, απλά διαγράμματα μελέτης των διδακτικών θεμάτων για την οπτικοποίηση, την αισθητοποίηση και εμπέδωση της μάθησης. Οργανώνω, σε επίπεδο τμήματος και τάξης στατιστικά δεδομένα , σχετικά με την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών
 • Εκσυγχρονίζω: Οργανώνω, με ομαδική διεργασία πρόσθετα εκπαιδευτικά προγράμματα και επεξεργάζομαι νέες εκπαιδευτικές στρατηγικές, για την επιδίωξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Οργανώνω, ακόμη, σημαίνει:

Αποτελεσματική διδασκαλία μπορεί να συντελεστεί μόνο στο πλαίσιο μιας οργανωμένης τάξης.

Βιωματική επαφή και μαθητοκεντρική διδασκαλία αποτελούν σταθερό διδακτικό και Παιδαγωγικό προσανατολισμό μου…

Γνωρίζω καλά το αντικείμενο της διδασκαλίας σε όλο το φάσμα της σχολικής εργασίας .Έτσι, προσεγγίζω τη διδασκαλία μου, προκαλώ τη δημιουργική σκέψη και αναπτύσσω την κριτική ικανότητα των μαθητών.

Διδάσκω προσαρμόζοντας τη διδασκαλία μου στις πραγματικές δυνατότητες των μαθητών και αξιοποιώντας στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό τις ιδιαίτερες κλίσεις και δυνατότητές τους.

Εφαρμόζω μεθόδους και τεχνικές που προάγουν τις ανθρώπινες σχέσεις.

Στη βάση αυτή επιδιώκω οι μαθητές μου να αποκτήσουν ήθος εργασίας και τις απαραίτητες για την εξέλιξή τους ικανότητες.

ΣΤις προτεραιότητές μου είναι η γεφύρωση του κόσμου στον οποίο ζει ο μαθητής στο σχολείο και του κόσμου που αναπτύσσεται έξω από το σχολείο.

Ζωτική επιδίωξή μου είναι η ψυχική ισορροπία του παιδιού..

Η αξία της έρευνας και της ανακάλυψης καλλιεργείται, επίσης, ως στοιχειώδης δυνατότητα και εμπειρία ζωής.

Θέλω με κάθε ενέργεια και μεθόδευσή μου να στέλνω στους μαθητές μου το μήνυμα ότι είναι σημαντικοί και ότι μπορούν να πετύχουν, αν προσπαθήσουν.

Ιδιαίτερα, με απασχολεί η δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που να αντανακλά ασφάλεια, φροντίδα και αγάπη.

Οργανώνω, πρακτικά, σημαίνει:

1. Προετοιμάζοντας το ξεκίνημα:

Περίοδος Ιουνίου (15-20) (3 μήνες πριν από τα μαθήματα)

 • Απολογισμός πεπραγμένων…
 • Στοιχεία ατομικού δελτίου μαθητή
 • Επανεξέταση προγραμματισμού…
 • Αξιολόγηση επικουρικού υλικού.
 • Κατάλογος σχολικών εφοδίων.
 • Ο φάκελος της τάξης…
 • Συνεδριάσεις τάξης…
 • Συνεδριάσεις κύκλου τάξεων..
 • Συνεδρίαση συλλόγου…
 • Προγραμματισμοί διδακτέας ύλης.
 • Προετοιμασία βραβείων- επαίνων
 • Αξιολόγηση της τάξης από τον διδάσκοντα-Ενημέρωση Δ/σης.
 • Δήλωση συνέχισης συνεργασίας.
 • Επιμορφωτικές συναντήσεις με Διεύθυνση,Συμβούλους, ειδικούς
 • Αποχαιρετιστήρια συνάντηση

Περίοδος Ιουνίου (20-30 Ιουνίου) (διαμόρφωση Οργανογράμματος)

 • Επεξεργασία από τη διεύθυνση των στοιχείων του απολογισμού
 • Αξιολόγηση των παρατηρήσεων, διαπιστώσεων και προτάσεων.
 • Κατανομή υπευθυνοτήτων
 • Κατανομή των τάξεων
 • Οργανόγραμμα του σχολείου για τον προσεχή χρόνο
 • Εκδηλώσεις για τους γονείς και τους μαθητές, επικοινωνία με τους γονείς, δραστηριότητες, επισκέψεις, εκδρομές, κ.λ.π.)
 • Οριστικοποίηση κάθε μορφής οργανωτικής και λειτουργικής διευθέτησης
 • Οριστικοποίηση μορφής και περιεχομένου του προγράμματος
 • Αξιολόγηση επιλογών και καινοτομικών εφαρμογών.
 • Ολοκλήρωση του πλαισίου των δραστηριοτήτων σχολικής ζωής..

Περίοδος (1-10 Σεπτεμβρίου…)

 • Επικύρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος-οργανογράμματος σχολικής ζωής
 • Τελικές διευθετήσεις-
 • Ενημέρωση των γονέων.- Έναρξη μαθημάτων.

 

Γ΄Διοικώ/Διευθύνω/ σημαίνει: (για να σε ακολουθήσουν πρέπει να δείχνεις πού πας…)

 1. Ηγούμαι: Ο λειτουργικός και ο Παιδαγωγικός μου ρόλος αφορά σε διοίκηση ανθρώπων… Συνεπάγεται διαδικασίες καθοδήγησης, πειθούς, ενθάρρυνσης και μορφών θετικής επιρροής προς τους μαθητές… Δημιουργώ πρόσφορο κλίμα μαθησιακής διαδικασίας…
 2. Εμπνέω: Αντιμετωπίζω, στα πλαίσια της παιδαγωγικής μου σχέσης και λειτουργίας, σφαιρικά τις καταστάσεις. Καλλιεργώ κλίμα ηρεμίας, συνδιαλλαγής, εξισορρόπησης και ομαλής συνεργασίας, εμπνέοντας τους μαθητές μου περιέργεια και δημιουργικότητα.
 3. Κατευθύνω: Οδηγώ, παραδειγματίζω, αναθέτω ρόλους, μεταδίδω πίστη στο έργο που εκτελούν, Ενισχύω τη διάθεση για εργασία και απόδοση. Αποτρέπω συγκρούσεις και κατευθύνω τους μαθητές προς την προσδοκώμενη συμπεριφορά, με στόχο την αξιοποίηση των ικανοτήτων και των εμπειριών τους…
 4. Χειρίζομαι ανθρώπους: Σέβομαι το παιδί ως ανθρώπινη αξία. Κάθε σχεδιασμός και κάθε πρακτική προσέγγιση μου έχουν ως σημείο αναφοράς την οντότητα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του. Επιβάλλω τη σχολική πειθαρχία ως μέσο παιδαγωγικό με έμφαση στην πρόληψη και όχι μόνο στη θεραπεία.
 5. Βελτιώνομαι και βελτιώνω: Ενημερώνομαι συνεχώς. Παρακολουθώ τόσο το πλαίσιο της εσωτερικής όσο και της γενικότερης επιμόρφωσης που συντελείται.. Έτσι, ανταποκρίνομαι στις αυξημένες απαιτήσεις του έργου μου… Επιδιώκω την ενεργό συμμετοχή του παιδιού στη μάθηση…
 6. Δημιουργώ: Εκδηλώνω αναζητητική διάθεση και υγιή εκπαιδευτική ανησυχία. Αξιοποιώ τη δημιουργική μου σκέψη επεξεργαζόμενος νέες ιδέες και καινοτομικές εφαρμογές. Ενθαρρύνω την αναζήτηση της γνώσης και την κριτική σκέψη. Επιδιώκω να συμβάλλω στη συνεχή βελτίωση του σχολείου.
 7. Καινοτομώ: Θεωρώ τις καινοτομίες και τις αλλαγές δημιουργική έκφραση και απόρροια των προκλητικών αλλαγών που συντελούνται στο σχολικό και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.. Εναρμονίζομαι με τις νέες εκπαιδευτικές και κοινωνικές πραγματικότητες και επιδιώκω την προσαρμογή μου στις συνθήκες που επιβάλλει ο εκσυγχρονισμός και ο ανταγωνισμός.
 8. Συμπεριφέρομαι: Συμπεριφέρομαι με φιλικότητα και προσήνεια. Επιδεικνύω ενδιαφέρον και αντικειμενικότητα. Επιδιώκω να είμαι ο Σύμβουλος και ο καθοδηγητής των μαθητών μου. Προβάλλω το πρότυπο του σεβασμού της κοσμιότητας και της αξιοπρέπειας.
 9. Επαγρυπνώ: Δημιουργώ στο χώρο της τάξης συνθήκες άνεσης και πλήρους ασφάλειας. Επιδιώκω να αισθάνονται τα παιδιά το χώρο του σχολείου ως οικείο και κατάλληλο για να αναπτύξουν αβίαστα τη δραστηριότητά τους.
 10. Προσφέρω συμμετοχή: Παράλληλα, με την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργία της τάξης, συμμετέχω σε διαδικασίες οργάνωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου. Στα πλαίσια της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας των τάξεων συμμετέχω στην οργάνωση της ευρύτερης σχολικής ζωής…

Διευθύνω, πρακτικά, σημαίνει:

 1. Η Αφετηρία:
  • Πρώτη σχολική μέρα. Ο νέος χρόνος….
  • Δραστηριότητες ανθρωπίνων σχέσεων…
  • Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα…
  • Μια γενική εικόνα του σχολικού χρόνου.(στόχοι, τρόπος εργασίας, τα νέα βιβλία..)
  • Γενικοί όροι λειτουργίας του σχολείου.
  • Μειώνοντας τη σύγχυση και το στρες.
 2. Η πρώτη σχολική εβδομάδα:
  • Οργάνωση της τάξης – Ανάθεση ρόλων.
  • Καταμερισμός εργασιών..
  • Ανίχνευση ελλείψεων…
  • Οργάνωση επαναληπτικών μαθημάτων
  • Καθιέρωση Παιδαγωγικού ημερολογίου
  • Καταγραφή στοιχείων σχετικών με την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών
  • Αποσαφήνιση τρόπου ελέγχου των καθημερινών εργασιών των μαθητών.
  • Καθοδήγηση για το τι είναι σημαντικό και επιτρεπτικό (θέσπιση κανόνων τάξης)
  • Αποσαφήνιση κανόνων σχολικής ζωής
  • Ενημέρωση των μαθητών για το ενιαίο σχολικό πρόγραμμα (βασικό-ειδικότητες)
 3. Ο πρώτος σχολικός μήνας:
  • Οργάνωση μαθητικής κοινότητας του (,ΕΣΤ, 3μελές μαθητικό προεδρείο)
  • Ολοκλήρωση επαναληπτικών μαθημάτων, στα Μαθηματικά και στη Γλώσσα..
  • Οργάνωση του προγράμματος με βάση τις διαπιστώσεις του επαναληπτικού μέρους (διδακτικές αποφάσεις ομάδας)
  • Προαξιολόγηση στη γλώσσα και στα Μαθηματικά-διαπιστώσεις Οριστική διαμόρφωση της πορείας του προγάμματος…
 4. Τρεις μήνες μετά από την έναρξη…
  • Αξιολόγηση της επίδοσης και της συμπεριφοράς των μαθητών στην προγραμματισμένη συνάντηση του τριμήνου
 5. Αξιολόγηση πρώτου τετραμήνου…
  • στα βασικά μαθήματα, Μια πρώτη στάθμιση της πορείας των στόχων του προγράμματος.
 6. Έξι μήνες μετά από την έναρξη…
  • Αξιολόγηση της επίδοσης και της συμπεριφοράς των μαθητών κατά το δεύτερο τρίμηνο σε προγραμματισμένη συγκέντρωση Γονέων και διδασκόντων.
 7. Δέκα μήνες μετά από την έναρξη:
  • Πραγματοποίηση συγκέντρωσης Γονέων και διδασκόντων για την αξιολόγηση της επίδοσης και της συμπεριφοράς των μαθητών κατά το τρίτο τρίμηνο.
  • Οργάνωση από τη Διεύθυνση της συνολικής αξιολόγησης των μαθητών για την ετήσια αποτίμηση της απόδοσης των τμημάτων
 8. Ολοκλήρωση του ετήσιου κύκλου (των διδακτικών,παιδαγωγικών, σχολικών, πολιτιστικών και των λοιπών πάσης φύσεως δραστηριοτήτων)
 9. Διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων:
  • Ενημέρωση των ατομικών δελτίων των μαθητών και παράδοση στη Διεύθυνση του «φακέλου» της τάξης με όλα τα απολογιστικά στοιχεία των μαθητών και της τάξης.
  • Συμμετοχή στις οργανωτικές διεργασίες της ομάδας των διδασκόντων (επίπεδο τάξης-επίπεδο κύκλου τάξεων-επίπεδο συλλόγου των διδασκόντων) και ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάβασης των μαθητών στην επόμενη τάξη.
  • Απονομή βραβείων και επαίνων
 10. Καταληκτικές εκδηλώσεις
  • Οργάνωση και συμμετοχή στις προγραμματισμένες καταληκτικές εκδηλώσεις των μαθητών
  • Τέλος διδακτικού έτους 15-6-…..

Δ΄ Συντονίζω σημαίνει ότι:

Διαμορφώνω όρους και συνθήκες πρόσφορες για την οργάνωση και τη λειτουργία του προγράμματος, καθώς επίσης και για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του σχολείου.

1. Επαγρυπνώ:

Εναρμονίζω τη δράση των μαθητών με το πλαίσιο των προγραμματικών στόχων του σχολείου. Με το πλαίσιο αυτό γίνεται συγκεκριμένη η εκπαιδευτική φιλοσοφία και καθορίζονται οι κατευθυντήριες αρχές του προγράμματος.

2. Αναπτύσσω:

Αναπτύσσωκατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές στρατηγικές, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου. Ιδιαίτερα συντονίζομαι με τα δεδομένα της σύγχρονης Τεχνολογίας και την ευαισθησία της διαπροσωπικής επικοινωνίας.

3. Συστηματοποιώ:

Οργανώνω προσεκτικά τη σχολική μου μέρα και μεριμνώ για τη «διδακτική οικονομία» του κάθε μαθήματος. Στην «προδιδακτική φάση» αξιολογώ τις εμφάσεις και τις προτεραιότητες και αξιοποιώ, παραγωγικά, τον διδακτικό μου χρόνο

4. Τεκμηριώνω:

Αποφεύγω άσχετες παρεμβάσεις και ανώφελες παρεκβάσεις στο μάθημα. Περιορίζομαι στα εξεταζόμενα θέματα και εστιάζω την προσοχή των μαθητών μου στους καθορισμένους στόχους. Προβάλλω έγκυρες πληροφορίες και τεκμηριωμένες θέσεις

5. Ταξινομώ

Δημιουργώ τη μικρή μου Βιβλιοθήκη στο χώρο της τάξης. Εκεί ταξινομώ τις πηγές και το απαιτούμενο υλικό, σύμφωνα με τον εξελισσόμενο προγραμματισμό μου. Οργανώνω το χώρο μου προσεκτικά, δίνοντας το παράδειγμα στους μαθητές. 6. Συνεργάζομαι Πραγματοποιώ τακτικές συσκέψεις με τους συναδέλφους μου των παράλληλων τμημάτων. Συνεργάζομαι στενά με τον υπεύθυνο του κύκλου μου και με τη Διεύθυνση και αξιοποιώ τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μου Συμβούλων. Συνεργάζομαι γόνιμα με τους γονείς.

7. Συσκέπτομαι

Συμμετέχω ενεργά στις συζητήσεις και τους προβληματισμούς της ομάδας.. Μοιράζομαι εμπειρίες και πρακτικές επιλογές και αναπτύσσω βελτιωτικές πρωτοβουλίες.

8. Συνενώνω – Συμφιλιώνω

Αποτρέπω δυσλειτουργίες της τάξης ή της ομάδας των συναδέλφων μου από αναφυόμενες διαφορές ή συγκρούσεις. Γίνομαι θετικός καταλύτης της ομάδας , είτε συζητώ με τους μαθητές , είτε διαλέγομαι με τους συναδέλφους μου και τους γονείς.

9. Αντιμετωπίζω κινδύνους

Διατηρώ με κάθε τρόπο την ισορροπία και την ηρεμία της τάξης μου. Αντιμετωπίζω πάντα με ψυχραιμία ενδεχόμενες ελλείψεις, συγχύσεις και εντάσεις που προκύπτουν

10. Εκτιμώ τα αποτελέσματα

Τηρώ , σχολαστικά, το Παιδαγωγικό Ημερολόγιο της τάξης μου. Καταγράφω, μεθοδικά, τις επιδόσεις ή τις δυσκολίες των μαθητών μου. Αξιολογώ, αντικειμενικά, τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.

Ολοκληρώνω τις εκπαιδευτικές διαδικασίες σε δύο κύκλους:

1ος ετήσιος κύκλος:

 • Ετήσιος Προγραμματισμός
 • Υλοποίηση εκπ. Έργου
 • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 • Υλοποίηση εκπ. Έργου
 • Ετήσια αξιολόγηση
 • Ετήσιος προγραμματισμός
 • Υλοποίηση έργου
 • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 • Υλοποίηση εκπ. Έργου
 • Ετήσια αξιολόγηση

2ος ετήσιος κύκλος (κύκλος σχεδίων δράσης)

 • Γενική εκτίμηση
 • Συστηματική διερεύνηση
 • Ιεράρχηση αποτελεσμάτων
 • Επιλογή σχεδίου δράσης
 • Σχεδιασμός δράσης
 • Υλοποίηση σχεδίου δράσης
 • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 • Σχεδιασμός νέας δράσης
 • Έκθεση αποτελεσμάτων

Ε΄ Επικοινωνώ

Επικοινωνώ: Επικοινωνία είναι η αναπνοή μιας σχέσης…

Ακούω- διαβάζω- δέχομαι μηνύματα- Συνδέομαι- Σχετίζομαι- πληροφορούμαι- πληροφορώ- Υποβάλλω- Προβάλλω- Απευθύνομαι).

ΣΤ΄ Διδάσκω σημαίνει ότι: γνωρίζω το περιεχόμενο του μαθήματος ή του θέματος που δουλεύω με τους μαθητές μου.

Έχω την ικανότητα να διαχειρίζομαι την τάξη μου. Να εξηγώ με σαφήνεια το θέμα που παρουσιάζω. Να κάνω έξυπνες και κατάλληλες ερωτήσεις. Να παρακολουθώ και να αξιολογώ τη μάθηση.

1. Καλλιεργώ ανθρώπινες σχέσεις

Δείχνω ενδιαφέρον για τα παιδιά. Διατηρώ ζεστές σχέσεις. Αξιοποιώ τα διαφέροντά τους. Συζητώ μαζί τους ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία, τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Δείχνω κατανόηση και ανοχή. Πρώτα είναι παιδιά και ύστερα μαθητές.

2. Οργανώνω το χώρο:

Αποφασίζουμε πώς θα κάθονται, πώς θα αξιοποιούν το χώρο, το χρόνο και τα μέσα, πώς θα επικοινωνούμε στα στα πλαίσια του μαθήματος και πώς θα δεσμευτούμε για υπεύθυνη και συστηματική εργασία.

3. Αξιοποιώ τον εξοπλισμό:

Καθοδηγώ τους μαθητές στην αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων μέσων. Εξασφαλίζω την επάρκεια και τη σωστή χρήση τους. Επινοώ εργασίες και εκμεταλλεύομαι πηγές.

4. Εφαρμόζω τη δομημένη συζήτηση:

Ακούω προσεκτικά τι λένε τα παιδιά και απαντώ υποστηρικτικά. Εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες. Προγραμματίζω συζητήσεις και υιοθετώ καθοδηγητικό ρόλο

5. Παρακολουθώ τη ροή της εργασίας:

Παρατηρώ τα παιδιά καθώς δουλεύουν. Διατηρώ την πειθαρχία, το ρυθμό εργασίας και τη ροή εργασίας. Διερευνώ την κατανόηση και αντιμετωπίζω τις δυσκολίες. Κρατώ στοιχεία αξιολόγησης

6. Διατηρώ την Πειθαρχία

Καθιερώνω, ένα πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών. Επεξεργάζομαι, συνεχώς, τη διδασκαλία των κανόνων αυτών. Χρησιμοποιώ ποικίλες προσεγγίσεις.

7. Παρουσιάζω ολοκληρωμένα το μάθημα:

Προετοιμάζω πλάνο μαθήματος. Συνδυάζω κατάλληλα μέσα τη μέθοδο εργασίας. Μιλάω καθαρά και ακολουθώ μια προοδευτική σειρά. Διευκολύνω την κατανόηση με σαφή διαγράμματα στον πίνακα και κατάλληλες ερωτήσεις. Διατηρώ το κατάλληλο κλίμα.

8. Ασκώ τακτικό έλεγχο:

Τουλάχιστον, τρεις φορές την εβδομάδα ασκώ τον καθημερινό έλεγχο στις κατοίκον εργασίες των μαθητών. Έτσι, διαπιστώνω τη συνέπεια και την ευστοχία τους.

9. Εκσυγχρονίζω τη διδασκαλία:

Μεταβαίνω από το πνεύμα του Προμηθέα (μεταδότης γνώσεων), στο πνεύμα του Σισύφου (βοηθός και συνεργάτης-συνερευνητής, χωρίς να απογοητεύομαι).

10. Κρατώ «ημερολόγιο μάθησης»:

Είναι ο φάκελός μου… Ένα ημερολόγιο-αρχείο με διαπιστώσεις και σκέψεις από τις εμπειρίες μου στη διδασκαλία και στη μάθηση των παιδιών.

Ζ΄ Παιδαγωγώ σημαίνει ότι:

1. Επιλέγω: τις αξίες που πρέπει να διδαχτούν στους μαθητές και διαμορφώνω έναν «παιδαγωγικό χάρτη»με τις αρχές που πρέπει να ακολουθεί ο δάσκαλος.(Στάση Ζωής)

2. Συνθέτω: έναν συνοπτικό «διδακτικό οδηγό» για τους δασκάλους και συντάσσω ένα «άτυπο συμβόλαιο» με τους μαθητές, για τα όρια, τις αρχές και τους κανόνες με τους οποίους παίζεται το «παιχνίδι»στο σχολείο

3. Καλλιεργώ μια αισιόδοξη στάση των παιδιών απέναντι στη ζωή, πιστεύω στη δυνατότητα ολοκλήρωσης του ανθρώπου. Στη φυσική του ικανότητα για γνώση, για μάθηση και για διάθεση να βελτιώσει τη ζωή, μέσω της γνώσης.

4. Καθοδηγώ το παιδί όχι μόνο στο να επεξεργάζεται πληροφορίες, αλλά και να κατανοεί σημασίες, να βλέπει τη ζωή με ανθρώπινα μάτια.

5. Αναπτύσσω τη συμβουλευτική μου λειτουργία, αποφεύγοντας τον παραδοσιακό ρόλο του στείρου διδακτισμού. Επιδιώκω μια βαθύτερη διαπροσωπική σχέση με το μαθητή. Προσεγγίζω το «ανθρώπινο» πρόσωπό του και προσπαθώ να το κατευθύνω σε προσανατολισμούς ζωής. 6. Συνεργάζομαι, στενά με την Ψυχοπαιδαγωγική υπηρεσία του σχολείου και συντονίζω κοινές ενέργειες πρόληψης, διάγνωσης, συμβουλής, σε όλο το φάσμα των προβλημάτων και των αναγκών του παιδιού.

7. Αντιμετωπίζω τους μαθητές με δικαιοσύνη και σεβασμό στη διαφορετικότητά τους. Δίνω ίσες ευκαιρίες σε όλους. Τους παρέχω τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν ευθύνες και να συνεργάζονται αρμονικά στην ομάδα.

8. Σέβομαι το επίπεδο ετοιμότητας κάθε μαθητή. Προσφέρω σε όλους την ευκαιρία να διερευνήσουν ουσιώδεις έννοιες και δεξιότητες σε βαθμό δυσκολίας ανάλογο με τις ικανότητές τους.

9. Αξιολογώ, προσεκτικά, τις αντιδράσεις στο χώρο της τάξης και ενθαρρύνω τους μαθητές να συμμετέχουν στο μάθημα. Τους εμπλέκω σε συζητήσεις κανόνων και διαδικασιών και τους προτρέπω να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

10. Διδάσκω τους μαθητές μου να επιζητούν την ποιότητα σε κάθε εργασία που εκτελούν…

Η΄ Παροτρύνω σημαίνει ότι:

1. Παρατηρώ: Το συχνό φαινόμενο της χαμηλής επίδοσης και της έλλειψης ενδιαφέροντος για μάθηση. Ένας αριθμός μαθητών δεν αποδίδει ικανοποιητικά στο σχολείο.

2. Θεωρώ: Ως εκπαιδευτικός, πέρα από την αντικειμενική ευθύνη της οικογένειας, δεν είμαι αμέτοχος ευθύνης για την έλλειψη ενδιαφέροντος για μάθηση πολλών μαθητών

3. Πιστεύω: Ότι ένα αμέθοδο, μονότονο, ξερό και τυπικό μάθημα στην τάξη, χωρίς ενθουσιασμό και ζεστασιά, χωρίς ψυχή και όραμα, είναι επόμενο να προκαλεί ανία πλήξη και αδρανοποίηση στους μαθητές.

4. Επιλέγω: Τρόπους παρώθησης και ενθάρρυνσης των μαθητών στη μάθηση οι οποίοι κινούνται στα πλαίσια της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής και της Ψυχολογίας.

5. Διερωτώμαι: Τα ζητήματα αδράνειας και αδιαφορίας που επιδεικνύουν οι μαθητές για τη σχολική μάθηση, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με αυστηρή επίπληξη και αποδοκιμασία, με δηκτική ειρωνεία και σαρκασμό ή με απειλές για πολύ χαμηλή βαθμολογία ;

6. Κατανοώ: Ότι ο ενδεδειγμένος, παιδαγωγικά και διδακτικά, τρόπος είναι η παρώθηση του μαθητή για μάθηση και η σύνδεσή της με μια σειρά από κίνητρα, ως αποτέλεσμα προσεγμένων και κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών και στάσεων του δασκάλου.

7. Αμείβω: Με βάση τις ανάγκες που διαπιστώνω, θεσπίζω κατάλληλα κίνητρα και αμοιβές , για την ενεργοποίηση των μαθητών. Προκαλώ το ενδιαφέρον τους στην οργάνωση της τάξης, στη ροή του μαθήματος, στην αξιοποίηση του χρόνου, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και εξασφαλίζω ευνοϊκό περιβάλλον εργασίας.

8. Καλλιεργώ συνεργατικότητα: Η σχολική τάξη θεωρώ πως είναι ένας κοινωνικός οργανισμός, στον οποίο αναπτύσσονται συγκεκριμένες δράσεις και αντιδράσεις. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργώ κλίμα συνεκτικότητας της ομάδας και ενθάρρυνσης των μαθητών.

9. Καταπολεμώ τη μονοτονία: Αποφεύγω την τυπική, συμβατική , παραδοσιακή και ανούσια διδασκαλία. Κρατώ ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών με μια επίκαιρη, βιωματική, ζωντανή και ενδιαφέρουσα διδασκαλία.

10. Προσεγγίζω την οικογένεια: .Στα πλαίσια της επικοινωνίας μου με τους γονείς δημιουργώ το ίδιο ήρεμο και ενθαρρυντικό κλίμα, το οποίο έχουν ιδιαίτερα ανάγκη τα παιδιά.

Θ΄ Ελέγχω- Αξιολογώ σημαίνει

1. Προσδιορίζω το περιεχόμενο: Το σχολικό πρόγραμμα, οι κανόνες λειτουργίας της τάξης και οι εκδηλούμενες συμπεριφορές από τους μαθητές, αποτελούν το περιεχόμενο ενός συστηματικού ελέγχου που ασκώ, καθημερινά.

2. Εντοπίζω τις μορφές: Αξιολογώ, προσεκτικά, όλες τις πτυχές της δραστηριότητας του παιδιού. Ιδιαίτερα, ο έλεγχος αυτός ασκείται στην αρχή του σχολικού χρόνου, για τη θεμελίωση βασικών συνηθειών εργασίας και συμπεριφοράς.

3. Εφαρμόζω αυτοέλεγχο: Βεβαιώνομαι ότι έχουν κατανοηθεί πλήρως από τους μαθητές οι μαθησιακοί στόχοι και οι προσδοκίες μου. Και ότι είναι μέσα στα πλαίσια των λογικών απαιτήσεων.

4. Ελέγχω τις οργανωτικές διαδικασίες : Εξετάζω, ρεαλιστικά, την επάρκεια και την βασιμότητα των οργανωτικών και των λειτουργικών διαδικασιών της τάξης. Βελτιώνω ή καταργώ κάποιες χρονοβόρες ή αναποτελεσματικές διαδικασίες.

5. Ελέγχω, κυρίως, την απόδοση των μαθητών : Ακολουθώ το σύστημα αξιολόγησης, (καθημερινός έλεγχος των μαθητικών εργασιών, προαιρετικά επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης, σε επίπεδο τμήματος, επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης σε επίπεδο τάξης, Ανακεφαλαιωτικά κριτήρια αξιολόγησης στα βασικά μαθήματα.

6. Ελέγχω την ποιότητα: Έχω ως στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση των μαθητών και των γονέων και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών αυτών.

7. Επιδιώκω τη συνεργασία των γονέων : Οφείλω αντικειμενική και έγκαιρη ενημέρωση στους γονείς. Ζητώ, ιδιαίτερα τη συνεργασία τους για τον τρόπο μελέτης των παιδιών στο σπίτι

8. Ενημερώνω τη Διεύθυνση: Σε τακτικές συναντήσεις μου ενημερώνω πλήρως τη Διεύθυνση για την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών μου στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους.

9. Χειρίζομαι ειδικές περιπτώσεις Ιδιαίτερα, συνεργάζομαι και ενημερώνω τους γονείς των αδύνατων μαθητών μου. Καθορίζω μαζί τους τρόπους βοήθειας και ενίσχυσης των προσπαθειών τους

10. Αξιολογώ συνολικά: Στο τέλος του χρόνου καταθέτω στη Διεύθυνση συνολική αξιολόγηση των μαθητών μου με στοιχεία ενημέρωσης του δασκάλου που θα αναλάβει την ευθύνη των μαθητών μου.

Τελική παρατήρηση

Ο δεκάλογος που αναπτύχθηκε δεν προτείνεται ως «Οδηγός του Δασκάλου». Είναι τέτοια η περιπτωσιολογία των θεμάτων, των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Δάσκαλος σ’ αυτήν την φαινομένικά γαλήνια θάλασσα της τάξης , που είναι αδύνατον να καλυφθεί από τον λεπτομερέστερο « Οδηγό του Δασκάλου».

Άλλωστε Οδηγός για το δάσκαλο είναι η εκάστοτε σχολική του τάξη με την μαθητική «πολυτυπία» που την χαρακτηρίζει και η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ κάθε παιδιού που φιλοξενεί…

Προτείνεται , ωστόσο, ως ένα ερέθισμα και ως σύγχρονος προσανατολισμός…. Κανείς πια δεν μπορεί (και δεν επιτρέπεται) να λειτουργεί μόνο με την παιδαγωγική του διαίσθηση ή τον διδακτικό εμπειρισμό του.

Χρειάζεται τεκμηρίωση, επιστημονική γνώση και θεμελίωση, την οποία οφείλει να αναζητά και να διαμορφώνει το δάσκαλος στο χώρο του σχολείου και της τάξης του…

Βιβλιογραφία – Πηγές:

 • To Σχολείο του Μέλλοντος Μάριος Στυλιανίδης
 • Σχολική Ηγεσία και Διοίκηση Χ. Θεοφιλίδης
 • Η Ολική Ποιότητα στην εκπαίδευση Μ. Ζαβλανός
 • O Κόσμος αλλάζει, ΕΜΕΙΣ; Β. Μανίκα
 • O Δεκάλογος του Manager x 10 , Γ. Χολέβα
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία , Π. Πασιαρδής
 • Από το καλό στο εξαίρετο Jim Collins
 • To Αποτελεσματικό Στέλεχος D. Drucker
 • H Καρδιά της αλλαγής, Kotter
 • O Nέος Ηγέτης D. Goleman, Boyatzis, A. Mc Kee
 • Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο KEN BLANCHARD
 • Οργάνωση και Διοίκηση Γ. Χολέβας
 • Ηγεσία, Δ. Μπουραντάς
 • Οργανωτική Συμπεριφορά Μ. Ζαβλανός
 • Έξυπνη σκέψη σε δύσκολους καιρούς IAN MITROF
 • Αποτελεσματική Διοίκηση , Α. Κατσαλής
 • Ο Ηγέτης των 360ο John C. Maxwell
 • Εκπαιδευτική ηγεσία ε, και; Μ. Νικολαϊδου
 • Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας Ε. Στειακάκης – Ν. Κωφίδης
 • Management Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαίδευσης
 • Management και Συναισθηματική Νοημοσύνη, Βασιλική Μπρίνια.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Οι διδασκόμενοι και η μαθησιακή διεργασία «...Οι διδασκόμενοι παύουν να…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!