Ο τρόπος σκέψης

«Στην καρδιά του οργανισμού που μαθαίνει
βρίσκεται η αλλαγή στον τρόπο σκέψης,
δηλαδή αντί να βλέπουμε τους εαυτούς μας ξεχωριστά από τον κόσμο
και να θεωρούμε ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από κάποιον άλλο,
να αναζητούμε πώς οι ενέργειες μας προκαλούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ο Οργανισμός που μαθαίνει είναι το μέρος,
όπου οι άνθρωποι συνεχώς ανακαλύπτουν
πώς δημιούργησαν την πραγματικότητα τους
και πώς μπορούν να την αλλάξουν.»

(Peter Senge,1990a: 12–13).

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Ρώτησαν κάποτε τον φιλόσοφο Σωκράτη πότε ένας άνθρωπος θεωρείται μορφωμένος.…