Ποιοτική εκπαίδευση

Ο όρος ποιοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την αποτελεσματική εκπαίδευση.

Ο ορισμός της ποιοτικής εκπαίδευσης αρχίζει με την επιδίωξη για επάρκεια των σχολικών μονάδων, ως προς τον αριθμό αλλά και την υποδομή. Επάρκεια σε εκπαιδευμένους δασκάλους, σε ειδικές αίθουσες, βιβλία, γραφική ύλη και στον αριθμό των παιδιών που τελειώνουν το σχολείο.

Η ποιοτική εκπαίδευση καθορίζεται από πέντε θεμελιώδεις διαστάσεις, οι οποίες είναι:

  • Το υπόβαθρο των μαθητών (γλώσσα, κουλτούρα, εμπειρίες, υγεία)
  • Το περιβάλλον (υλικοτεχνική υποδομή, προστασία, διακρίσεις, ισότητα)
  • Το περιεχόμενο (αναλυτικά προγράμματα, διδακτέα ύλη, βοηθητικό υλικό, γλώσσα διδασκαλίας)
  • Οι διαδικασίες (επίπεδο δασκάλων, επιμόρφωση, μέθοδοι διδασκαλίας και υποστήριξη)
  • Τα αποτελέσματα (οφέλη που θα αποκομίσουν τα παιδιά, εξέλιξη, στόχοι)

Η Ευρώπη έχει θέσει το θέμα της ποιότητας της εκπαίδευσης ως ζήτημα υψίστης σημασίας και προτεραιότητας σε όλα τα κράτη μέλη. Ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες 26 ευρωπαϊκών χωρών, επιχείρησε να προσδιορίσει δείκτες ποιότητας, οι οποίοι διευκολύνουν την αξιολόγηση των σχολικών συστημάτων σε εθνικό επίπεδο.

Τι χρειάζεται να γίνει για να διασφαλίσουμε την ποιότητα στην εκπαίδευση μας;

  • Πρώτη προϋπόθεση για την επίτευξη πραγματικά ποιοτικής εκπαίδευσης είναι ο πολύμορφα καταρτισμένος και επιμορφωμένος εκπαιδευτικός.
  • Δεύτερη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων πυρηνικών γνώσεων. Χρειάζονται αναλυτικά προγράμματα και δάσκαλοι που να δίνουν έμφαση όχι μόνο στην ύλη, αλλά στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών τους.
  • Τρίτη προϋπόθεση είναι η συγγραφή σύγχρονων σχολικών εγχειριδίων, τα οποία να διαφοροποιούνται από τα βιβλία αναφοράς.
  • Τετάρτη και πολύ σημαντική προϋπόθεση είναι, η λογοδότηση του εκπαιδευτικού στο βαθμό που είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα των μαθητών του.

Από μια ποιοτική εκπαίδευση θα προέλθουν παιδιά υγιή που θα μπορούν να γράφουν και να διαβάζουν, με κριτική σκέψη, που θα αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες. Η ποιοτική εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, ενός ενεργού και δημοκρατικά σκεπτόμενου πολίτη.

Η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη του σύγχρονου κόσμου και, ταυτόχρονα, υποχρέωση της πολιτείας, η οποία πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλισή της. Στην περίπτωση της Κύπρου η ποιοτική εκπαίδευση έχει μια επιπλέον σημασία. Ο κυπριακός ελληνισμός, με τη μισή πατρίδα κατεχόμενη, γίνεται μάρτυρας μιας κατάφωρης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρέος της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και στη δικαίωση του κυπριακού λαού.

Βιβλιογραφία

  • Κουζάλης, Α. (2005). Ποιοτική Εκπαίδευση.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Το Σχολείο της χαράς και της καρδιάς “Αγαπητοί συνάδελφοι, γονείς…