Προσανατολισμός για ένα Σχολείο Αριστείας

Γιατί ένα Σχολείο Αριστείας σήμερα στην Ελλάδα;

Η ίδρυση ενός Σχολείου Αριστείας θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να φοιτήσουν προικισμένα παιδιά, να αξιοποιήσουν όλες τις διαφορετικές πτυχές της νοημοσύνης που διαθέτουν, (υπαινιγμός για ένα εμπνευσμένο πρόγραμμα με δραστηριότητες αξιοποίησης της Πολλαπλής Νοημοσύνης των παιδιών) να παράγουν δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες, να οραματιστούν τον κόσμο, το μέλλον τους και την κοινωνία μας με έναν διαφορετικό, εμπνευσμένο τρόπο, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Το Σχολείο Αριστείας και η κοινωνική του διάσταση

Το σχολείο, ως κοινωνικός θεσμός, σεβόμενο τις δημοκρατικές αρχές που διέπουν το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό μας σύστημα, οφείλει να εξασφαλίζει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δίνεται και στα χαρισματικά παιδιά η ευκαιρία να μάθουν στο δικό τους ρυθμό ανάπτυξης. Ισότητα, εξάλλου, δε σημαίνει προώθηση του μέσου όρου, αλλά στήριξη των ατομικών αναγκών όλων των μαθητών.

Οι μαθητές που δημιουργούν και επινοούν πέρα από τις προσδοκίες μας βελτιώνουν τα επιτεύγματα του ανθρώπινου δυναμικού. Ως ενήλικοι έχουν αφήσει το στίγμα τους στην τεχνολογική, επιστημονική, οικονομική, πολιτισμική και ηθική ανάπτυξη της κοινωνίας.

Διεθνής τεχνογνωσία και εμπειρία, βιβλιογραφία

Σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τα «χαρισματικά και ταλαντούχα» παιδιά. Έχουν αναπτυχθεί ερευνητικά προγράμματα στα Πανεπιστήμια καθώς και σχολεία πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν παιδιά με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα.

Το 1994 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και, μεταξύ άλλων, τα προέτρεπε «να ψηφίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή νομοθεσίες που να προωθούν τη στήριξη των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών».

Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας

Η Ελληνική νομοθεσία στο παρελθόν είχε εντάξει τους χαρισματικούς μαθητές στην Ειδική Αγωγή ως μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δεξιότητες. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, έχει αρχίσει να καλλιεργείται πλέον και στη χώρα μας η ιδέα της Αριστείας και η ανάγκη ύπαρξης σχολείων για την εκπαίδευση παιδιών με υψηλές μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα. Ωστόσο στην πράξη δεν έχει αναπτυχθεί κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο να εστιάζει και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκπαίδευσης των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών με βάση τα διεθνή δεδομένα και τις υπάρχουσες εμπειρίες.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Παρ’ όλες τις διαφορετικές αντιλήψεις των ερευνητών για το τι…