«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας» για ευφυείς μαθητές

«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας» για ευφυείς μαθητές
Συνέντευξη με τον ΑΝΤΩΝΗ ΓΚΟΡΤΖΗ
Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΥΣΗ g.kiousis@eleftherotypia.net

«Οφείλουμε να αναζητήσουμε και να αναδείξουμε τις χαρισματικές προσωπικότητες, τα ευφυή άτομα με ιδιαίτερα ταλέντα και κλίσεις, εκείνα που έχουν την ευχέρεια και τις ικανότητες να αφομοιώσουν αλλαγές και δεδομένα που προκύπτουν, ώστε να προσφέρουν στην κοινωνία και στον κόσμο τις απαραίτητες για την πρόοδο ιδέες, έρευνες, μελέτες και καινοτομίες.

«Η ευφυΐα είναι η σύζυγος, η φαντασία είναι η ερωμένη και η μνήμη είναι η υπηρέτρια» ΒΙΚΤΟΡ ΟΥΓΚΟ Το Σωματείο Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας είναι σύνθεση και μελωδία προσωπικών και συλλογικών τόνων και οραμάτων μιας ομάδας πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών, επιχειρηματιών, συμβούλων επιχειρήσεων». Μιλάμε με τον Αντώνη Γκορτζή, αντιπρόεδρο του συλλόγου και Ευρωπαίο πρόεδρο Επιχειρηματικής Ηθικής ΕΒΕΝ.

– Το όραμά σας;

«Το σωματείο μας οραματίζεται να συμβάλει στη διάδοση της ιδέας της Αριστείας και να σχεδιάσει και τεκμηριώσει τη στοχευμένη εκπαίδευση παιδιών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες, χαρισματικών και ταλαντούχων. Όπως γνωρίζετε, ως Αριστεία εννοούμε την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ανάδειξη δυνητικών και υπαρχουσών ικανοτήτων, συμβατών με την ατομικότητα και προσωπικότητα κάθε παιδιού, χωρίς καμία διάκριση, πλην εκείνης που το ίδιο προσφέρει ως μοναδική περίπτωση».

– Οι στόχοι σας;

«Το Σωματείο Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας έχει δύο βασικούς στόχους: την υποβολή προτάσεων και παρεμβάσεων, σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο, για την προώθηση της ιδέας της Αριστείας μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών, δημοσιεύσεων, συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, ειδικών προγραμμάτων σε σχολεία, εξειδικευμένων σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και γονείς χαρισματικών παιδιών, συνεργασία με φορείς που προάγουν την ιδέα της Αριστείας στην εκπαίδευση με τη μορφή ολοκληρωμένης διαδικασίας, όπου η μάθηση διαμορφώνει και αναδεικνύει την προσωπική δυναμική κάθε μαθητή και την ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Αριστείας».

– Οι προτεραιότητές του;

«Η διαμόρφωση και εφαρμογή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για μαθητές με υψηλές μαθησιακές δυνατότητες, για την ανάδειξη, καλλιέργεια και μεγιστοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ταλέντων τους, καθώς και τη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (νοητικά, συναισθηματικά, ψυχικά και σωματικά), ώστε να αναγνωρίζονται ενεργείς πολίτες με δημιουργική σκέψη, κριτική ικανότητα και συναίσθηση της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, που θα προσφέρουν με αποτελεσματικό, γόνιμο και μακροπρόθεσμο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο. Το Σχολείο Αριστείας έχει προτεραιότητα την ανάδειξη και καλλιέργεια των φυσικών χαρισμάτων του μαθητή προς όφελος όχι μόνο του ίδιου, αλλά και του κοινωνικού συνόλου».

– Πώς θα επιτευχθούν;

«Το Σχολείο Αριστείας δημιουργεί το πλαίσιο που θα εξασφαλίσει την υλοποίηση των στόχων του: επιλέγει τους μαθητές του με δοκιμασίες αξιολόγησης που συνιστώνται από διεθνούς κύρους επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, αναπτύσσει υψηλή ποιότητα διδασκαλίας με αρίστου επιπέδου ακαδημαϊκά προγράμματα, επιλέγει με τα πιο κατάλληλα παιδαγωγικά κριτήρια το εκπαιδευτικό προσωπικό, αναδεικνύει και ενθαρρύνει τους καινοτόμους εκπαιδευτικούς. Εχει συστήματα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης για τους μαθητές και τους αποφοίτους. Αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα με συστήματα τόσο εσωτερικά όσο και με τη συνδρομή εξωτερικού φορέα αξιολόγησης».

– Πού δίδετε έμφαση;

«Στην ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων και ικανοτήτων: επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και καλλιέργεια αυτής, επικοινωνία σε ξένη γλώσσα, ικανότητες στα Μαθηματικά, στα γλωσσικά μαθήματα, στις Επιστήμες, στην Τεχνολογία, καλλιέργεια ενδιαφέροντος για τις Τέχνες, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην ανάπτυξη πρωτοποριακών δράσεων προς όφελος του ανθρώπου, αποδοχής των κανόνων εταιρικής ηθικής και της ηθικής των νέων τεχνολογιών».

– Νομοθετικό πλαίσιο;

«Με το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων έχει αρχίσει να καλλιεργείται πλέον και στη χώρα μας η ιδέα της Αριστείας. Ωστόσο στην πράξη δεν έχει αναπτυχθεί κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο να εστιάζει και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκπαίδευσης των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών με βάση τα διεθνή δεδομένα».

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Γνώση και κριτικό πνεύμα –ιδιότητες που αποκτώνται δια της παιδείας…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!