Το δημιουργικό σχολείο

Το δημιουργικό σχολείο

1. Ο σκοπός :

 •  Η δημιουργία ενός σχολείου: που να ξεπερνά το φάσμα των προκατασκευασμένων γνώσεων. Να αξιοποιεί τη δυναμική της γνώσης που αναδύεται από τη φαντασία, την εμπειρία και το βίωμα… Η δημιουργικότητα απορρέει από αυτή τη δυναμική… Εκφράζεται δε ως τέχνη ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης, σε μια εποχή όπου κυριαρχούν οι αλλαγή και οι μεταβολές…

2. Οι στόχοι:

 • Η εκπαιδευτική προσέγγιση της δημιουργικότητας και η ανάδειξή της σε όλες τις διαστάσεις της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης, ως αποκάλυψη νέων, πρωτότυπων και χρήσιμων ιδεών, οι οποίες βοηθούν στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων…
 • Η σύνδεση της δημιουργικής σκέψης με την Καινοτομία και οι προεκτάσεις εφαρμογής της στην εκπαίδευση και τη Διοίκηση (επίδραση στο Διοικητικό και το Εκπαιδευτικό Μοντέλο «Δούκα».
 • Η συνειδητοποίηση της ανάγκης: για όλο και λιγότερη εξάρτηση από τα στενά κριτήρια της εκμάθησης και απόδοσης, της αναπαραγωγής και της επανάληψης.
 • Η ανακάλυψη ιδεών και λύσεων: που προκύπτουν από τεχνικές, που προκύπτουν από διδακτικές εφαρμογές… (Μεθοδολογία Μελέτης).

3. Ειδικότεροι στόχοι :

 • Η Καλλιέργεια κριτικής αντίληψης, Ορθολογικής και δημιουργικής σκέψης και η προώθηση πρωτότυπων ιδεών.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας για αυτοδιόρθωση και θεώρηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης προβλημάτων.
 • Αντιμετώπιση του προβλήματος της οργάνωσης της σκέψης και της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Η ενίσχυση και η καθοδήγηση των μαθητών να σκέφτονται με πολυποίκιλους τρόπους, με τους οποίους μπορούν να επιτύχουν έναν στόχο και στη συνέχεια να επιλέγουν τον καλύτερο από αυτούς.
 • Η Συζήτηση και ανάλυση των λαθών των μαθητών, όχι με την ανάδειξη των λαθών των μαθητών, όχι με την ανάδειξη των αρνητικών παραγόντων τους, αλλά ως πηγή διαφοροποιημένου τρόπου σκέψης.
 • Ο Σεβασμός και αποδοχή στις ερωτήσεις, αλλά και στις ασυνήθιστες ιδέες των μαθητών, αναγνωρίζοντας την αξία της διαφορετικότητάς τους και ενισχύοντας την αυτοέκφρασή τους, χωρίς την απειλή της απόρριψης και της αρνητικής αμφισβήτησης.
 • Η Παρώθηση των μαθητών για ανάληψη ρίσκων έκφρασης από αυτούς, εμπνέοντας τους το θάρρος, την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Μαρούσι, Απρίλης 2015 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!