Το «νέο σχολείο» και το «σχολείο του μέλλοντος»

Το «νέο σχολείο» και το «σχολείο του μέλλοντος»
Εκπαιδευτήρια Δούκα

Μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Σχολείο» που σχεδιάζει να υλοποιήσει άμεσα, η εικόνα στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας μας φαίνεται να αλλάζει. Τουλάχιστον, στη δημόσια εκπαίδευση. Διότι στον ιδιωτικό τομέα, και συγκεκριμένα στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, η εικόνα της πατροπαράδοτης τάξης του μαυροπίνακα έχει αλλάξει προ πολλού!

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα είναι το πρώτο σχολείο, σε πανελλήνια κλίμακα, που εφαρμόζει τις αρχές ενός καινοτόμου και πρωτοπόρου προγράμματος με στόχο την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με παράλληλο προσανατολισμό στην ανάπτυξη της ολόπλευρης προσωπικότητας των μαθητών.

Το «Σχολείο του Μέλλοντος» εκφράζει τη δημιουργία ενός σχολείου πιο δημιουργικού, πιο ευχάριστου, πιο χρήσιμου και πιο αποτελεσματικού. Πρόκειται για ένα «ανοιχτό σχολείο» με μαθητοκεντρική προσέγγιση, που παρακολουθεί τις θέσεις των γονέων και συμπορεύεται με τα οράματα των εκπαιδευτικών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, μετά την κατάκτηση της «Δέσμευσης στην Επιχειρηματική Αριστεία» του EFQM, συνεχίζουν στην «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία», πιστοποίηση που θα καταστήσει το σχολείο πρεσβευτή της χώρας μας στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.

Μετά την επιλογή των Εκπαιδευτηρίων Δούκα ως Pathfinder School από την Microsoft, η συμμετοχή του σχολείου σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα που θα κινούνται προς την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην παιδεία σε παγκόσμια κλίμακα.

Εξάλλου, η βράβευση των Εκπαιδευτηρίων Δούκα από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το βραβείο «Αριστείας και Καινοτομίας», στο πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού «Αριστεία και Ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», ήρθε να επικυρώσει την πρωτοποριακή εκπαιδευτική προσέγγιση του σχολείου από τον επίσημο κρατικό φορέα της παιδείας στη χώρα μας.

Επίσης, η ανάδειξη του σχολείου ανάμεσα στους 11 καινοτόμους οργανισμούς, ιδρύματα και επιχειρήσεις της χώρας στο πλαίσιο του πανελλήνιου Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας «Η Ελλάδα καινοτομεί» που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG, αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο για τη συνέχιση ενός έργου που υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Τέλος, μετά από πρόσκληση της Apple στα Κεντρικά της Γραφεία στο Λονδίνο, το πρόγραμμα του «Σχολείου του Μέλλοντος», το «Σχολείο του Μέλλοντος» αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την παγκοσμίου φήμης αυτή εταιρεία, η οποία εξέφρασε το θαυμασμό της για την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και το εύρος εφαρμογής του προγράμματος αυτού σε μεγάλο αριθμό μαθητών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»

Το «Σχολείο του Μέλλοντος» οικοδομείται στα Εκπαιδευτήρια Δούκα σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

Η καινοτομία της προσέγγισης έγκειται ακριβώς στην προσαρμογή και παραμετροποίηση όλων των «συνιστωσών», των παρακάτω τριών βασικών αξόνων, στο έργο ενός πολυδιάστατου Εκπαιδευτικού Οργανισμού:

  • Υποδομές-Εργαλεία
  • Μεθοδολογίες – Βέλτιστες Πρακτικές
  • Δράσεις-Ενέργειες

Το τελικό αποτέλεσμα οδηγεί στην προσφορά καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις του μέλλοντος αλλά μπορούν να αποτελέσουν και παραδείγματα για άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας ελληνικής εκπαίδευσης.

Σημαντική θέση στην εκπαιδευτική καινοτομία των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, στο πλαίσιο του «Σχολείου του Μέλλοντος», κατέχουν οι Δεξιότητες του 21ου αιώνα. Προς την κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται ειδικά καινοτόμα προγράμματα με στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για να επιτύχουν στην επαγγελματική και καθημερινή τους ζωή και να διαμορφώσουν προσωπικότητα Ευρωπαίου πολίτη. Παράλληλα, η διαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή του όλου προγράμματος.

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΣΤΟ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»

Από το 2007, λειτούργησε στα Εκπαιδευτήρια Δούκα και πανελλαδικά, η πρώτη ψηφιακή τάξη, η «Τάξη του Μέλλοντος», που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της φιλοσοφίας του «Σχολείου του Μέλλοντος».

Σήμερα, χάρη στις υπάρχουσες υποδομές και τα ομαδο-συνεργατικά μοντέλα για την ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όλοι οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, από τη Δ’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου, αξιοποιούν στην καθημερινή διδασκαλία και τις σχολικές δραστηριότητες τον Μαθητικό Υπολογιστή εφαρμόζοντας στην πράξη το Εκπαιδευτικό Μοντέλο «1:1» (ένας μαθητής-ένας υπολογιστής).

Η «Τάξη του Μέλλοντος» στα Εκπαιδευτήρια Δούκα περιλαμβάνει Μαθητικούς Υπολογιστές – Tablet PCs (φορητές υπολογιστικές μαθησιακές συσκευές για τον εκπαιδευτικό και όλους τους μαθητές μιας τάξης), προβολικό, ηλεκτρονικό-διαδραστικό πίνακα αφής, ηχεία, διάφορες περιφερειακές συσκευές, ηλεκτρολογική καλωδίωση, wi-fi, σύνδεση με το διαδίκτυο κ.τλ.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο Μαθητικός Υπολογιστής είναι το εργαλείο που υποστηρίζει τη νέα εκπαιδευτική μεθοδολογία. Πρόκειται για ένα TabletPC που λειτουργεί ως ελαφριά φορητή «ηλεκτρονική τσάντα» και περιέχει όλα τα βιβλία και τα τετράδια των μαθητών και πολλά άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία: τις εσωτερικές εκδόσεις του σχολείου, τα νέα σχολικά βιβλία, εικονικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, πολυμεσικό υλικό διδασκαλίας που έχει αναπτυχθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, λογισμικό γενικής χρήσης και εκπαιδευτικό λογισμικό.

Επιπλέον, στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν χρησιμοποιείται το περιβάλλον Windows αλλά ένα ειδικά σχεδιασμένο Λογισμικό Διαχείρισης του Μαθητικού Υπολογιστή, το “Desktop for Students”. Το λογισμικό αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια Δούκα έτσι ώστε οι μαθητές να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και οι εκπαιδευτικοί να έχουν τον πλήρη έλεγχο της τάξης τους.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Από την εφαρμογή των αρχών του «Σχολείου του Μέλλοντος» στην τάξη προέκυψαν ωφέλημα συμπεράσματα σύμφωνα με τη σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους μαθητές.

Κατά γενική ομολογία, οι μαθητές θεωρούν ότι συνεργάζονται πλέον καλύτερα μεταξύ τους, ερευνούν και αξιοποιούν περισσότερο την τεχνολογία έχοντας άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και τις πηγές της, ενώ παράλληλα, μέσα από δραστηριότητες βασισμένες σε σχέδια εργασίας, μαθαίνουν να προσεγγίζουν διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη.

Το «Σχολείο του Μέλλοντος» αποτελεί τη βάση για παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και αξιοπιστίας, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που θα εισάγουν κάθε μορφής εκπαίδευση υποστηριζόμενης τεχνολογικά με όλες τις δυνατές ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα εξετάζουν την άμεση συνέχεια και διεύρυνση της προσπάθειας στο σύνολο των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, με παραδοσιακές και μη εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Επίσης, το «Σχολείο του Μέλλοντος» σχεδιάζεται ως Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο δυνητικά θα μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και θα απευθύνεται γενικότερα, σε όλους τους εμπλεκόμενους στην Εκπαιδευτική Κοινότητα.

Του κ. Κωνσταντίνου Ι. Δούκα,
Διευθύνοντος Συμβούλου και Διευθυντή Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Στο σχολείο διδαχτήκαμε πολλά για τις ιδιοφυίες και για τις…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!