Το ξεκίνημα

Το ξεκίνημα…

Από τη στιγμή που μπαίνω στο χώρο του σχολείου, στην τάξη, «ΔΙΔΑΣΚΩ»…..
Αποτελώ ένα μοντέλο ρόλου που μεταδίδει, υποσυνείδητα, «ΜΑΘΗΜΑΤΑ»….
Για να είμαι επιτυχημένος πρέπει να «διαχειρίζομαι» σωστά αυτά τα μαθήματα..

Η πρώτη εντύπωση….

Η οπτική η εικόνα που έχουν από μένα οι μαθητές μου είναι η πρώτη και καθοριστική εντύπωση που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μου…

Τι περιμένουν οι μαθητές μου…

Αυτό που αναπτύσσεται πέρα από την αίσθηση της πρώτης εντύπωσης…(ενθουσιασμό, προετοιμασία για το μάθημα, χιούμορ, δικαιοσύνη, αντιμετώπιση των μαθητών ως ξεχωριστών ατόμων και… γρήγορη επιστροφή διορθωμένων εργασιών…)

Κάποια από τα «κλειδιά» της επιτυχίας μου..

Η προθυμία μου να βρίσκω τρόπους να συνοψίζω αυτά που πρέπει να καλύψω
Να επιλέγω τα κύρια σημεία που πρέπει να καλύψω σε βάθος, παράλληλα με την απάλειψη των ασήμαντων σημείων
Η οργάνωση και ο σχεδιασμός του μαθήματος με έγκαιρη και σωστή προετοιμασία
Το πνεύμα δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης όλων των μαθητών
Η συνέπεια και η πληρότητα διόρθωσης των μαθητικών εργασιών
Η αίσθηση του χιούμορ για τη δημιουργία «κλίματος» στην τάξη…

Η δημιουργία θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος…

Αποτελεσματική διαχείριση της τάξης για ποιοτική μάθηση
Δημιουργία θετικού κλίματος για μάθηση
Συνεπής αντιμετώπιση της ανάρμοστης συμπεριφοράς
Σωστή οργάνωση του περιβάλλοντος της τάξης
Έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των μαθητών για κάθε τι που τους αφορά (στην αρχή του χρόνου για το βασικό περιεχόμενο των μαθημάτων, για τον τρόπο με τον οποίο θα δουλεύεται το κάθε τι στην τάξη, για τον τρόπο αξιολόγησης κάθε μαθήματος, για τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας καλοδιαχειριζόμενης τάξης, για τις επιπτώσεις μιας παραπτωματικής συμπεριφοράς, για τους όρους συμμετοχής στις δραστηριότητες σχολικής ζωής κ.λ.π….)

Η ανάπτυξη κάποιων βασικών μαθητικών δεξιοτήτων…

Μαθητική αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
Κατανόηση της σύνδεσης ανάμεσα στα συναισθήματα και τις πράξεις του
Ανακάλυψη τρόπων έκφρασης των συναισθημάτων
Κατανόηση του δικαιώματος και της ύπαρξης επιλογών
Διαμόρφωση των «κανόνων του παιχνιδιού» για την εύρυθμη λειτουργία της τάξης (κανόνες τάξης)και την ομαλή σχολική ζωή (κανόνες σχολικής ζωής)
Εξοικείωση με τη μέθοδο της «συζήτησης σε κύκλο» (δημιουργία προϋποθέσεων εποικοδομητικής, ομαδικής συζήτησης στο πλαίσιο της ομάδας)
Εδραίωση αποδοτικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα

Δημιουργία πλαισίου θετικού για μάθηση…

Ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές διεργασίες της σχολικής τάξης….
Ανάπτυξη ρόλων –καταμερισμός εργασιών- ανάθεση ευθυνών
Σωστή χωροταξική διάταξη της αίθουσας-
Οργάνωση των μέσων διδασκαλίας-
Διαμόρφωση και καθιέρωση της «σχολικής ρουτίνας»
Έμφαση στην πλήρη γνώση του αντικειμένου της διδασκαλίας (όχι μόνο στο «τι» αλλά και στο «πόσο» στο «πότε» και –κυρίως- στο «πώς» διδάσκω…
Συνειδητοποίηση ότι εργαζόμαστε για το «αύριο» του μαθητή
Θεώρηση της τάξης και των προβλημάτων της από την πλευρά του μαθητή
Παρακολούθηση της «πραγματικής συμπεριφοράς» του μαθητή
Επικέντρωση σε αυτό που έχει ανάγκη να μάθει ο μαθητής
Συνεχής αυτοαξιολόγηση της διδακτικής και παιδαγωγικής πρακτικής
Συνεχής ενθάρρυνση των μαθητικών προσπαθειών
Σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης- Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου

Χειρισμός δύσκολων καταστάσεων…

Προληπτικές Στρατηγικές προβληματικής συμπεριφοράς
Αποσαφήνιση «σχολικής πολιτικής» για τη συμπεριφορά και καθορισμός κλίμακας αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς (χειρισμός προβληματικής συμπεριφοράς- στρατηγικές άμεσης αντιμετώπισης
Ενθάρρυνση σωστής συμπεριφοράς
Αποθάρρυνση παραπτωματικής συμπεριφοράς
Συζήτηση σε κύκλο για τη βίαιη, την προκλητική συμπεριφορά και αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισής της
Καθιέρωση «ώρας» για προσωπική επικοινωνία με κάθε μαθητή…

Καλή σχολική χρονιά σε μικρούς και μεγάλους…

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Έχουμε φορτίσει κάποιες λέξεις αρνητικά χωρίς ποτέ να αλλάζουμε συνειδητά…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!