Το πρόγραμμα με-νου

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ – ΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «ΜΕ-ΝΟΥ»
«ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ»

«Δεν έχει σύστημα»…
«Δεν γνωρίζει πώς να διαβάζει»…
«Έχει δυνατότητες, αλλά δεν έχει οργάνωση»…

Πόσες φορές οι γονείς δεν έχουν ακούσει αυτά τα λόγια από δασκάλους και καθηγητές;
Αφηρημάδα, πλήξη, κακή μνήμη, έλλειψη κινήτρου…..
Είναι οι πρώτες υποθέσεις που κάνει κανείς διαπιστώνοντας την μειωμένη σχολική απόδοση.
Συχνά οι μαθητές αποπροσανατολίζονται κατά την διάρκεια της μελέτης,
πασχίζουν να διαχειριστούν την ύλη
δείχνοντας όμως έλλειψη προγραμματισμού και οργάνωσης
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κενά στη μάθηση.

Μελετώ σημαίνει αποκτώ και αποθηκεύω στην μνήμη μου, γνώσεις, δεξιότητες και τις τακτοποιώ στο μυαλό μου για μελλοντική χρήση.
Η κλασσική μέθοδος της μελέτης:
ανάγνωση και επανάληψη είναι ένας από τους τρόπους μάθησης,
δεν είναι όμως ο μόνος και συχνά δεν είναι και τόσο αποτελεσματικός.
Σε πολλούς μαθητές ο τρόπος που μελετούν δεν φέρνει αποτέλεσμα ή το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που επιθυμούν.
Συχνά όμως, είναι μόνο ζήτημα μιας ευέλικτης μεθόδου μελέτης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ-ΝΟΥ

Η μεθοδολογία του Προγράμματος ΜΕ-ΝΟΥ είναι μια ενοποιητική προσέγγιση που βασίζεται:
– στις ερευνητικές εργασίες της ομάδας ΜΤ- Cornoldi
(θεωρία μεταγνωστικού συλλογισμού, αυτοαξιολόγηση)
– στην μέθοδο Feuerstein ( ανάπτυξη και ενδυνάμωση γνωστικών λειτουργιών)

Αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που σημαίνει ότι σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή.
Ο μαθητής αισθάνεται ότι πλέον κατέχει αυτό που του ζητήθηκε να μάθει και κατ’ αυτόν τον τρόπο του δημιουργείται η αίσθηση μιας μεγαλύτερης σιγουριάς.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στους μαθητές που δεν έχουν έναν αποτελεσματικό τρόπο διαβάσματος και σε εκείνους που επιθυμούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την σχολική τους επίδοση.

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ»

Για μαθητές 7-11 ετών

Ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού κρίνεται απαραίτητη η συστηματική προσέγγιση στη μελέτη μέσω δραστηριοτήτων που σταδιακά θα ευαισθητοποιήσουν την περιέργεια, θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη κινήτρου μάθησης.

Γενικοί στόχοι:

 • Εκπαίδευση στον τρόπο οργάνωσης της ύλης και του χρόνου μελέτης
 • Ανάπτυξη στρατηγικών αποδοτικής μάθησης
 • Ενίσχυση κινήτρου και θετικής στάσης
 • Ενδυνάμωση μνήμης και συγκέντρωσης
 • Εκπαίδευση στην σχεδίαση ΄νοητικών χαρτών΄

«ΜΕ-ΝΟΥ»
Για μαθητές 12-16 ετών

Στις ηλικίες αυτές, αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος σκέψης.
Η σκέψη ωριμάζει, οδεύοντας προοδευτικά προς την αυτονόμηση και την ικανότητα κριτικού συλλογισμού. Ο τρόπος σκέψης γίνεται πολύπλοκος και απαιτεί μια οργάνωση που θα αναδείξει τα βασικά στοιχεία ενός θέματος. Παράλληλα η επεξεργασία αυτών των στοιχείων απαιτεί την συνθετική προσέγγιση.

Γενικοί στόχοι:

 • Συνειδητοποίηση της προσωπικής γνωστικής προσέγγισης στη μάθηση
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτοαξιολόγησης και απόκτηση μεταγνωστικού ελέγχου ως προς την σχολική εργασία
 • Εκπαίδευση και σωστή εφαρμογή των στρατηγικών μάθησης
 • Οργάνωση της σχολικής εργασίας και διαχείριση του χρόνου εκτέλεσης της
 • Ενδυνάμωση συγκέντρωσης και μνήμης
 • Ενίσχυση της παρακίνησης για μάθηση
 • Διαχείριση Άγχους Εξετάσεων, γραπτών διαγωνισμάτων, προφορικής εξέτασης.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Χαρισματικός μαθητής… Είναι ανάμεσά μας… Πρέπει να τον «πλησιάσουμε» «Φανταστείτε…