Το σχολείο του καιρού μας

Μαρούσι, Απρίλης 2015

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ

 • Το όραμα: ένα σχολείο του καιρού μας: σύγχρονο, συνεργατικό, πιο ανθρώπινο, πιο ελκυστικό για τους μαθητές, πιο ευέλικτο για τους δασκάλους Κυρίως, πιο αποτελεσματικό για την κοινωνία… Ένα αληθινό εργαστήρι δημιουργικής διδασκαλίας και ουσιαστικής μάθησης..!
 • Ο μαθητής – πολίτης που θα ζήσεις τον 21ο αιώνα: Ο ελεύθερος, ο αυτόνομος, ο κριτικός, ο συνεργατικός και ΕΝΕΡΓΟΣ πολίτης. Που να θέλει και να μπορεί να προσφέρει.
 • Ο σεβασμός της μοναδικότητας του παιδιού: αγκαλιάζουμε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Του παρέχουμε ολοκληρωμένη εκπαίδευση, όχι μόνο με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, όσο και με αξίες και στάσεις, που διαμορφώνουν σωστή κοινωνική συμπεριφορά.
 • Η καλλιέργεια των αρχών και των αξιών μας: στο πλαίσιο ενός σχολείου που σέβεται τα γνήσια στοιχεία της παράδοσης και έχει ως πυξίδα την Πρόοδο και τον προσανατολισμό στο μέλλον: ανοιχτό στην κοινωνία, ευέλικτο, δεκτικό και ευπροσάρμοστο στις νέες ιδέες. Διορατικού για το μέλλον με ποιοτικές επιλογές, με δημιουργικές πρωτοβουλίες και Καινοτομικές εφαρμογές.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Η διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας του παιδιού και η συστηματική ανάπτυξη των κυρίαρχων προσόντων/αρετών που πρέπει να καλλιεργεί το σχολείο του 21ου αιώνα. Δηλαδή:

1. Δημιουργική σκέψη:

 • Επιχείρηση νέων πραγμάτων, σκέψη εκτός πλαισίου… γνώσεις που διατυπώνονται, συνδυαστικά, ως λογική, ως συναίσθημα και ως ευπρέπεια. που αποσκοπούν στην κατανόηση του άλλου και στην επιδίωξη καλύτερης επικοινωνίας, εποικοδομητικής συνεργασίας και συνύπαρξης μαζί του… (Δημιουργικό σχολείο).

2. Δεοντολογική σκέψη:

 • Καλλιέργεια της ευθύνης απέναντι στον εαυτό μου και σωστή συμπεριφορά μου απέναντι στην κοινωνία. Ανάπτυξη συνεργασίας και δραστηριότητας, στο πλαίσιο ενός ευχάριστου κλίματος και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος, με βάση τις ευθύνες απέναντι στους άλλους (ήθος… ΑΞΙΕΣ…) (Ευχάριστο σχολείο).

3. Συνθετική σκέψη:

 • Σαφή κριτήρια για να αποφασίζουμε τι θα χρησιμοποιούμε και πώς, τι θα απορρίπτουμε, τι θα υιοθετούμε και γιατί, Με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε τους μαθητές μας να αναπτύξουν συνθετική σκέψη, να εντοπίζουν, να επιλέγουν το πληρέστερο υλικό και να το αξιοποιούν κατάλληλα… (Χρήσιμο σχολείο).

4. Δομημένη σκέψη:

 • Ανάπτυξη ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης από αυτόν που αφορά στη διδακτέα ύλη. Ουσιαστικό περιεχόμενο της γνώσης, ιδιαίτερος χαρακτήρας και σύγχρονος προσανατολισμός του Προγράμματος…, Συστηματική ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης, βελτίωση των γνώσεων που κατέχουμε,  κατανόηση των κύριων δομών της δομημένης σκέψης, τουλάχιστον των σχολικών μαθημάτων), (Αποτελεσματικό σχολείο)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Η Σχολική τάξη:

 • Αδιάπτωτο ενδιαφέρον και μεθοδικές παρεμβάσεις στις διεργασίες της σχολικής τάξης, μέσα από μια καινούργια οπτική για το δάσκαλο και δημιουργική εμπλοκή του γονέα, στο πλαίσιο ενός ανθρώπινου και οικογενειακού σχολείου….
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικών εξελίξεων: το σχολείο διαμορφώνει εκπαιδευτικές εξελίξεις… Ασπάζεται και καλλιεργεί εκπαιδευτικές καινοτομίες. Αντιμετωπίζει, ορθολογικά, το άγχος της σχολικής ύλης, Αξιοποιεί, παιδαγωγικά, τις Τ.Π.Ε και επιχειρεί μια ποιοτική αλλαγή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της τάξη του Μέλλοντος: εστιάζοντας στην Ψυχολογία του παιδιού και ιδιαίτερα στον τρόπο που μαθαίνει… Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να βιώνουν και να κατανοούν ότι η πορεία προς τη γνώση προϋποθέτει βούληση, προσπάθεια και μόχθο.

2. Η Μεθοδολογία:

 • Οργάνωση της διδασκαλίας με καθημερινή αξιοποίηση σχεδίων μαθημάτων (=εφαρμογή οργανωμένης διδακτικής μεθοδολογίας)
 • Μέριμνα για την καλλιέργεια μεθόδων και τεχνικών με τις οποίες οι μαθητές αναζητούν, ανακαλύπτουν και κατακτούν τη γνώση. Λειτουργούν , δηλαδή, ως αυτόνομοι αναζητητές της γνώσης.
 • Εξοικείωση των μαθητών με την ερευνητική διαδικασία – μάθηση αξιοποιώντας, ως βοηθητικό μέσο και εργαλείο, τον Μαθητικό Υπολογιστή και το διαδίκτυο, ως πρωτογενή πηγή πληροφόρησης.
 • Καλλιέργεια της γλωσσικής – εκφραστικής ορθότητας και ανάπτυξη της κρίσης και της μαθηματικής σκέψης των μαθητών με τη μεθοδική εφαρμογή δικών του σχολικών εκδόσεων.
 • Διεύρυνση του χαρακτήρα της μάθησης: με την μεθοδική και εξελικτική εφαρμογή σε όλες τις τάξεις , καινοτομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω των οποίων θεμελιώνονται ηθικές αξίες και καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιότητες, (Κ.Μ.Χ. – Λ.Δ.Σ. – Σ.Ζ. – Εν.Σ. – Διαθεματικότητα – Μεθοδολογία μελέτης- καλλιέργεια ανώτερων δεξιοτήτων).
 • Προσανατολισμός σε έναν ορίζοντα ευρύτερης παιδείας και μόρφωσης με ειδικά προγράμματα και δημιουργικές δραστηριότητες, ώστε ο μαθητής να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του (Mentoringk) και τον κόσμο που τον περιβάλλει (Πολιτιστικές δραστηριότητες – Οικολογικό σχολείο).

3. Μέσα Υλοποίησης

 • Διαδραστικός πίνακας (smart board). Projector, ηχεία, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ηλεκτρονικός Υπολογιστής εκπαιδευτικού, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ατομικό θρανίο, εκπαιδευτικά παιχνίδια ανά θεματική ενότητα, πλούσιο εποπτικό υλικό για όλα τα μαθήματα, αξιοποίηση ψηφιακού υλικού) Εκδόσεις του Σχολείου για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, σχέδια εργασίας διαθεματικής προσέγγισης και Μεθοδολογίας Μελέτης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Εφαρμογή ολοκληρωμένου «συστήματος αξιολόγησης»: σε επίπεδο τμήματος, σχολικής τάξης και εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Μορφές αξιολόγησης: σε επίπεδο τμήματος: διαγνωστική, επί του μαθήματος, επί ενότητας μαθημάτων, προφορική – γραπτή. (Τακτικός Σχολικός έλεγχος) Σε επίπεδο τάξης: μηνιαία , ανακεφαλαιωτική τετραμήνου, Σε επίπεδο βαθμίδας: διαμορφωτική α΄ τετραμήνου και τελική του Μαΐου.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Ο τρόμος του κενού (κάτι θυμίζει ο Κ. Παλαμάς…) Στην…