Όροι χρήσης

Εισαγωγικά…

 • Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.
 • Αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης της ΔΠ.
 • Οι παρόντες όροι μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
 • Παρακαλείσθε να τους ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα καθώς το ότι η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στη Δ.Π. Eureka.edu.gr

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας:

 • Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας αποτυπώνουν, σε γενικές γραμμές, το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της παρεχόμενης πληροφορίας.
 • Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι – κυρίως – εκπαιδευτικό και Κοινωνικό χαρακτήρα. Διανθίζεται, ωστόσο, με προσωπικές σκέψεις και απόψεις για τα «φαινόμενα» και τα «πράγματα» της σύγχρονης ζωής.
 • Παρέχεται για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο. Οι κατατιθέμενες απόψεις – πληροφορίες, προϊόν βιωματικής επαφής και πολύχρονης εκπαιδευτικής εμπειρίας, σε καμία περίπτωση δεν προσφέρονται ως η μία και μοναδική αλήθεια…
 • Πολύ περισσότερο δεν αποσκοπούν σε μονομερή υπόδειξη και προσανατολισμό της σκέψης και της ελεύθερης επιλογής του καθενός… Δεν αποτελούν προτροπή για σχηματισμό άποψης ή λήψη απόφασης ή ανάληψη πράξης από τους χρήστες για οποιοδήποτε θέμα.
 • Επιτρέπεται η άνετη περιήγηση στην Ιστοσελίδα, η αποθήκευση του περιεχομένου της, ακόμη δε και η και η εκτύπωση πληροφοριών για προσωπική σας χρήση.
 • Οι επισκέπτες, του Eureka.edu.gr δεσμεύονται μόνο στο να αποφύγουν, οποιαδήποτε αξιοποίηση, παραχώρηση, αναδημοσίευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταπώληση, οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή δημόσια προβολή της για εμπορικούς σκοπούς.
 • Η Δ.Π. Eureka.edu.gr επιδιώκει την παροχή αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών για την αρτιότερη δυνατή πληροφόρηση και ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών της.
 • Διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.
 • Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε μορφή αναδημοσίευσή τους σε άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Σε κάθε περίπτωση, δε η χρήση του υλικού γίνεται υπό την απόλυτη ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει ο δημιουργός της ιστοσελίδας, ο οποίος επέτρεψε την ανάρτηση του στην παρούσα ΔΠ.
 • Τα κείμενα που βρίσκονται αναρτημένα στην παρούσα ΔΠ αποτελούν προσωπικά πονήματα του/των δημιουργών τους, οι οποίοι παραχώρησαν στην ΔΠ περιορισμένο δικαίωμα δημοσίευσης.
 • Τα κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.
 • Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ΔΠ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Eureka.edu.gr
 • Παράνομη χρήση του ιστολογίου Eureka.edu.gr μπορεί να θεμελιώσει αξίωση αποζημίωσης ή/και να αποτελεί ποινικό αδίκημα.
 • Όλοι οι παραπάνω όροι χρήσης του διαδικτυακού χώρου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 • Οποιοσδήποτε από τους ως άνω όρους καταστεί αντίθετος στο νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Δυνατότητα υποβολής σχολίων

 • Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων στην ιστοσελίδα μας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η δυνατότητα αυτή είναι ελεύθερη.
 • Ωστόσο, ο υπεύθυνος μπορεί να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και χωρίς την υποχρέωση αιτιολογίας, στην διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας.
 • Ειδικότερα αυτό μπορεί να συμβεί όταν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να μειώσει ή να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα μας, και γενικότερα εάν κριθεί ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 • Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 • Οποιαδήποτε διάταξη των όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 • Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 • Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ΔΠ παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!