9 είδη μαθησιακών δεξιοτήτων

9 είδη μαθησιακών δεξιοτήτων,
που ανήκουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

1. Δεξιότητες συνεργασίας και πληροφορίας

  • Πληροφορίες και δεξιότητες τεχνολογικού εγγραμματισμού

Δουλεύοντας με τα project στο scratch οι μαθητές μαθαίνουν να επιλέγουν, να δημιουργούν και να διαχειρίζονται μορφές μέσων, όπως είναι το κείμενο, οι εικόνες, τα animation και οι ηχογραφήσεις. Καθώς οι μαθητές αποκτούν εμπειρία, δημιουργώντας με τα μέσα, γίνονται πιο διορατικοί και κριτικοί στην ανάλυση των μέσων που βλέπουν στο περιβάλλον γύρω τους.

  • Δεξιότητες επικοινωνίας

Η αποτελεσματική επικοινωνία στη σημερινή εποχή περιλαμβάνει κατι παραπάνω από την ικανότητα να διαβάζουμε και να γράφουμε ένα κείμενο. Με το scratch οι νέοι άνθρωποι συμμετέχουν στην επιλογή, στον χειρισμό και στην ενσωμάτωση ποικιλίας μέσων με σκοπό να εκφραστούν δημιουργικά.

2. Δεξιότητες σκέψης και επίλυσης προβλημάτων (Problem-Solving)

  • Κριτική σκέψη και διαδικασίες σκέψης

Καθώς μαθαίνουν να προγραμματίζουν στο scratch, οι μαθητές συμμετέχουν σε συλλογισμούς κριτικής σκέψης και διαδικασίες σκέψης. Για να φτιάξουν τα project τους, οι μαθητές χρειάζονται να συγχρονίσουν τα αντικείμενα και με τις διαφορετικές ενέργειες (programmable moving objects). Η ικανότητα προγραμματισμού με αλληλεπίδραση παρέχει στους μαθητές την άμεση εμπειρία με την αντίληψη, την ανατροφοδότη (feedback) και άλλες θεμελιώδης έννοιες.

  • Προσδιορισμός, διατύπωση και επίλυση προβλήματος

Στο scratch η διαδικασία δημιουργίας ενός project περιλαμβάνει την σύλληψη της ιδέας, έπειτα την σκέψη για τον χωρισμό του προβλήματος σε βήματα και τέλος την εφαρμογή της χρησιμοποιώντας τα δομικά στοιχεία. Μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού, οι μαθητές συμμετέχουν στην πειραματική και επαναληπτική επίλυση προβλήματος.

  • Δημιουργικότητα

Το scratch ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη, μία όλο και περισσότερο σημαντική δεξιότητα στη σημερινή γρήγορη αλλαγή του κόσμου. Βάζει τους μαθητές στην διαδικασία να επιδιώξουν πρωτότυπες λύσεις σε απροσδόκητα προβλήματα- όχι μόνο στο να μάθουν πώς να λύνουν προκαθορισμένα προβλήματα, αλλά να είναι έτοιμοι να βρουν νέες λύσεις που προκύπτουν από νέες ευκαιρίες.

3. Δεξιότητες διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές-ενδοκεντρικές

  • Δεξιότητες συνεργασίας

Λόγω των απλών δομικών στοιχείων με γραφικά, ο κώδικας προγραμματισμού είναι πιο εύκολα να διαβαστεί και να μοιραστεί από άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Τα αντικείμενα και η μορφή του κώδικα υποστηρίζουν την συνεργασία, διευκολύνουν τους μαθητέςprojects και να ανταλλάξουν αντικείμενα και κώδικα.

  • Ενδοπροσωπικές-ενδοκεντρικές δεξιότητες

Το να έχεις μια ιδέα και να σχεδιάζεις scratch απαιτεί επιμονή και εξάσκηση. Όταν οι μαθητές δουλεύουν πάνω στην ιδέα του project τους, βρίσκουν σημασία, οι ιδέες τους ενεργοποιούν τα εσωτερικά κίνητρα για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και τις απογοητεύσεις αντιμετωπίζοντάς τα με τη διαδικασία σχεδιασμού και επίλυσης προβλήματος.

  • Υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα

Όταν οι μαθητές σχεδιάζουν τα project τους, έχουν ένα ακροατήριο στο μυαλό τους και σκέφτονται πως πρόκειται να αντιδράσουν οι άλλοι άνθρωποι στα project τους. Επειδή είναι εύκολο να αλλάξεις και να αναθεωρήσεις τα project, οι μαθητές μπορούν να τα τροποποιήσουν βασισμένοι στη ανατροφοδότηση που παίρνουν από τους άλλους.

  • Κοινωνική ευθύνη

Λόγω της project σε κοινότητα , οι μαθητές μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν, για να προκαλέσουν συζήτηση με άλλα μέλη για σημαντικά θέματα που αφορούν το άμεσο περιβάλλον τους.

Προσθέστε ένα σχόλιο

Διαβάστε επίσης
Περίληψη Η δια βίου μάθηση θεωρείται σήμερα ένα από τα…