Αρχεία κατηγορίας: Διοίκηση εκπαίδευσης

Προλεγόμενα…

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα παραμένει, παρά τις όποιες θεσμικές βελτιώσεις, ένα συγκεντρωτικό σύστημα, αφού ελάχιστες ουσιαστικές αρμοδιότητες διοίκησης έχουν μεταφερθεί σε τοπικό-σχολικό επίπεδο.

Η εκπαιδευτική πολιτική παράγεται μόνο στην κορυφή της πυραμίδας της διοίκησης. Ελάχιστα περιθώρια για την ανάπτυξη δημιουργικών πρωτοβουλιών και στερώντας το σύστημα από την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμοστικότητα μέσα σε ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις ενισχύονται από τη δημιουργία ενός πληθωριστικού και πολύπλοκου συνόλου οργάνων και λειτουργιών με ιδιαίτερες δυσκολίες στην άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και διαχείρισης.

Άλλα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η πλημμελής επικοινωνία, διασύνδεση και συντονισμός στο εσωτερικό του λόγω των πολλών επιπέδων διοίκησης, ο διεκπεραιωτικός ρόλος των στελεχών και ιδιαίτερα των διευθυντών των σχολικών μονάδων, το γεγονός ότι οι δεσμευτικές κεντρικές αποφάσεις λειτουργούν κάποιες φορές ως άλλοθι αδράνειας, καθώς και η περιορισμένη παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Επιλεγόμενα….

Όταν ο manager γίνεται ηγέτης

Όταν ο manager γίνεται ηγέτης Ο ρόλος του ηγέτη- manager στη σύγχρονη εποχή, Leader «Οι καλύτεροι Ηγέτες τείνουν να είναι μεταξύ εκείνων των Στελεχών που έχουν έναν Ισχυρό συντελεστή ανορθοδοξίας στο χαρακτήρα τους. Αντί να αντιστέκονται στην ανανέωση, τη συμβολίζουν – και οι Εταιρίες δεν μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς την ανανέωση.» Η ηγεσία είναι ένα

Περισσότερα…

Σχολική ηγεσία: Από τη θεωρία στην πράξη

Αν δεχτούμε: (α) ότι το μέλλον μιας χώρας εξαρτάται περισσότερο από το ανθρώπινο κεφάλαιο παρά από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (Schultz 1972, Meier, 1976), (β) ότι η αποτελεσματική σχολική διοίκηση οδηγεί στην επαρκή χρήση των διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων (Drucker, 1976, Dean, 1995), και (γ) ότι τα ηγετικά στελέχη δε φέρουν μόνο έμφυτα στοιχεία αλλά

Περισσότερα…

Η «διαχείριση της σχολικής τάξης»

Η «διαχείριση της σχολικής τάξης» Από τα βασικότερα θέματα σχολικής πρακτικής. Η λειτουργικότητα και η ισορροπία της είναι προαπαιτούμενο της αποτελεσματικής διδασκαλίας του Δασκάλου και της ουσιαστικής μάθησης των μαθητών. Στηρίζεται σε βασικές Ψυχοπαιδαγωγικές και διδακτικές αρχές η συνδρομή των οποίων διαμορφώνει τους όρους αποδοτικών εφαρμογών προς όφελος των μαθητών… Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα

Περισσότερα…

Ο Προγραμματισμός στην Εκπαιδευτική Διοίκηση

Περίληψη Οι σύγχρονοι οργανισμοί για να αποφύγουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η παγκοσμιοποίηση της ανταγωνιστικότητας, έχουν ανάγκη από ένα συνεχή και συστηματικό προγραμματισμό ο οποίος αποτελεί την κύρια και αρχική λειτουργία της διοίκησης. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός –προγραμματισμός περιλαμβάνει τον καθορισμό των εκπαιδευτικών σκοπών που πρόκειται να επιδιωχθούν για την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της

Περισσότερα…

Ενδυνάμωση και αυτονομία του σχολείου

Τι σημαίνει αυτονομία του σχολείου; Το ζήτημα έχει δυο πλευρές, τη θεσμική και εκείνη της εκπαιδευτικής λειτουργίας, οι οποίες αυτονόητα συνδέονται. Ας δούμε όμως τι δεν είναι αυτονομία του σχολείου, επειδή όντως υπάρχει αρκετός φόβος και έχει καλλιεργηθεί καχυποψία. Η αυτονομία είναι ένας όρος που καλύπτει μια ευρεία κλίμακα εννοιών. Στην Ελλάδα, κατά τον 19ο

Περισσότερα…

Η επίδραση των κοινωνικών παραγόντων στα περιεχόμενα του Αναλυτικού Προγράμματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλές φορές έχουν ασχοληθεί η Παιδαγωγική επιστήμη, οι Υπουργοί Παιδείας, και οι ίδιοι οι δάσκαλοι με βασικούς προβληματισμούς που αφορούν στα Αναλυτικά Προγράμματα και συγκεκριμένα στο γεγονός, ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα όχι μόνο περιλαμβάνουν μια πληθώρα ύλης, αλλά και ότι αξιώνουν τη μάθηση περιεχομένων, που διατηρούνται για λόγους παράδοσης και λίγο συμβάλλουν στην επίλυση

Περισσότερα…

Ο νόμος της διαδικασίας

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: (Ο Δάσκαλος ως προγραμματιστής) Η ηγεσία αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα , όχι σε μια μέρα…Είναι μια διαδικασία μακρόπνοη…Αυτό που μετράει είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το μυστικό της επιτυχίας μας βρίσκεται στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Η ηγετική ικανότητα είναι στην πραγματικότητα μια συλλογή δεξιοτήτων, οι

Περισσότερα…

Η αυτοαξιολόγηση στο Σχολείο

Η αυτοαξιολόγηση στο Σχολείο. (στον Οργανισμό, στη βαθμίδα, στην τάξη, μέσα από συγκεκριμένους «δείκτες ποιότητας» ) Τι είναι – σε τι αφορά… Η Αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο στοιχείο κάθε κοινωνικής διεργασίας. Αφορά ειδικότερα στην Εκπαίδευση. Αφορά στην αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα του Εκπαιδευτικού συστήματος. Σε τι εστιάζει… Τα τελευταία χρόνια σε όλες τις χώρες αναπτύσσεται μια

Περισσότερα…

Ο στοχασμός ως επαγγελματική πρακτική του σχολικού ηγέτη

Ο πρώτος που εισήγαγε την έννοια του «στοχασμού πάνω στην εμπειρία», ως βασικού μηχανισμού προώθησης της μάθησης και βελτίωσης της πράξης, ήταν ο John Dewey (1933). Εκείνος όμως, που εξέλιξε την έννοια του στοχασμού και ανέπτυξε τη θεωρία και την πράξη της στοχαστικής επαγγελματικής μάθησης ήταν ο Donald Schön με το βιβλίο The Reflective Practitioner

Περισσότερα…

Κοστίζει στην εργασία ο συναισθηματικός «αναλφαβητισμός»

Οι εργαζόμενοι έχουν επίγνωση των συναισθημάτων τους όπως και των επιπτώσεών τους στους άλλους. Έχουν ευαισθησία απέναντι στα συναισθήματα των άλλων και ανταποκρίνονται αναλόγως. «Ένας εργασιακός χώρος μπορεί να χαρακτηρισθεί “συναισθηματικά νοήμων” όταν ο κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ότι είναι υπεύθυνος για το πώς η δική του συμπεριφορά επιδρά στους άλλους. Σε έναν τέτοιο εργασιακό χώρο,

Περισσότερα…