Αρχεία κατηγορίας: Η μεντορική ως σχολική εμπειρία

Προλεγόμενα…

Νέος τομέας της Διδακτικής Επιστήμης. Στόχος: η απόκτηση διδακτικής τεχνογνωσίας και γενικότερα πρακτικής σχολικής εμπειρίας. Μέσα από ένα ευρύτερο σχέδιο επιμόρφωσης επιδιώκεται η αποσαφήνιση της μαθησιακής σχέσης, της Παιδαγωγικής σχέσης, της διδακτικής σχέσης, της διαμαθητικής σχέσης, και γενικότερα της καλλιέργειας ενός συνόλου δεξιοτήτων που απαραίτητα πρέπει να διαθέτει ο σημερινός Δάσκαλος…

Γνωρίζω τους μαθητές μου:
Πώς αναπτύσσονται, πώς μαθαίνουν, πώς παρακινιούνται

Χειρίζομαι τη σχολική γνώση:
Ποια είναι η σχολική γνώση, πώς οργανώνεται, τι επιδιώκει, πώς μεθοδεύεται η κατάκτησή της…

Χρησιμοποιώ φάσμα διδακτικών δεξιοτήτων:
Επιλογή και καλλιέργεια διδακτικών δεξιοτήτων. Η επικρατούσα διδακτική πραγματικότητα. Εκπόνηση σχεδίων διδασκαλίας

Αξιολογώ τη διδασκαλία μου:
Σκοπός της αξιολόγησης, λειτουργίες και διαχείριση της αξιολόγησης.

Αντιμετωπίζω την υποεπίδοση των μαθητών μου:
Σύστημα αξιολόγησης των μαθητών, μεθόδευση διδακτικών παρεμβάσεων

Οργανώνω και διοικώ τη σχολική μου τάξη:
Προληπτικές – Παρεμβατικές τεχνικές, για τον (αυτό)έλεγχο των μαθητών

Επιλεγόμενα….

10 σημαντικές φράσεις ψυχολογίας

Οι παρακάτω φράσεις είναι μια εξαιρετική πηγή σοφίας, έμπνευσης, αλλά και πρακτικών συμβουλών. 1. «Ξέρουμε τι είμαστε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα μπορούσαμε να είμαστε.» Οφηλία στον Άμλετ Ο Σαίξπηρ έγραψε την παραπάνω φράση. Τι θα μπορούσαμε να είμαστε; Γνωρίζουμε την σημερινή ταυτότητά μας, αλλά θα μπορούσαμε να γίνουμε όπως θα θέλαμε να είμαστε. Η

Περισσότερα…