Αρχεία κατηγορίας: Ποιότητα στην εκπαίδευση

Προλεγόμενα…

Οι αρχές της ολικής ποιότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης. Πρέπει να αλλάξει η παραδοσιακή σκέψη σχετικά με την οργανωτική δομή, το στυλ ηγεσίας, τις υπευθυνότητες των εκπαιδευτικών και τις σχέσεις με τους γονείς και την κοινωνία γενικότερα. Οι αρχές της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής ποιότητας δεν εφαρμόζονται μόνο από τη διοίκηση, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και μέσα στην τάξη από τους δασκάλους και τους μαθητές.

Προϋποθέσεις: Το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό να παρακολουθήσει μαθήματα Διοίκησης Ολικής ποιότητας, ώστε να κατανοηθούν οι αρχές και οι τεχνικές της φιλοσοφίας αυτής. Όλο το προσωπικό, αφού ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί κατάλληλα να αποδεχθεί το μετασχηματισμό της λειτουργίας του σχολείου και την ένταξη μέσα στο πρόγραμμα της φιλοσοφίας αυτής. Το σχολείο να εγκαταλείψει την παραδοσική δομή και να υιοθετήσει τον οριζόντιο σχεδιασμό με συμμετοχική και αποκεντρωτική τακτική στη λήψη των αποφάσεων.

Η ποιότητα στο σχολείο: (10 βασικές επισημάνσεις)

  • Καλοσυντηρημένα κτήρια, εργαστήρια κ.λ.π.
  • Επαρκώς καταρτισμένοι δάσκαλοι και καλό πρόγραμμα
  • Βαθμός αποδοχής ηθικών αξιών
  • Ικανοποιητικά αποτελέσματα εξετάσεων
  • Εξειδίκευση σε διάφορους τομείς
  • Υποστήριξη από τους γονείς
  • Άφθονες πηγές
  • Χρησιμοποίηση τεχνολογίας
  • Ισχυρή και χαρισματική ηγεσία
  • Προσοχή και ενδιαφέρον για τους μαθητές.

Επιλεγόμενα….

Ένα διαδραστικά οργανωμένο μάθημα αξίζει πολύ περισσότερο από την καλύτερη διάλεξη

Διαδραστική αποκαθήλωση της αυθεντίας Όσο χαρισματικός και αν είναι ένας καθηγητής οι νέες έρευνες δείχνουν ότι θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά το μάθημά του αν υιοθετούσε μια πιο «διαδραστική» προσέγγιση Σε ένα αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, ο διακεκριμένος και έμπειρος καθηγητής ολοκληρώνει το μάθημα της Κβαντομηχανικής. Οι φοιτητές τον έχουν παρακολουθήσει

Περισσότερα…

Η Ποιότητα στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης

Η Ποιότητα στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης Κριτική Προσέγγιση στο Σύστημα «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» – Δ.Ο.Π. (T.Q.M.) Ι. Εισαγωγή – Βασικές παραδοχές Οι απαιτήσεις που εμφανίστηκαν στην εποχή μας για μια αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και η απαίτηση για λογοδοσία από μέρους των εκπαιδευτικών οργανισμών και μονάδων, έρχονται ως

Περισσότερα…

Τι είναι το Eye Level;

Η εκπαίδευση του Eye Level βασίζεται στην αρχή «eye level», δηλαδή οι μαθητές μας αντιλαμβάνονται τη γνώση και τη μάθηση από τη δική τους οπτική γωνία, τη δική τους «ματιά» και με βάση το ατομικό τους επίπεδο γνώσεων… Αυτή είναι η ιστορία ενός δασκάλου που χαμήλωσε το ύψος του! Ένας άντρας στέκεται και θαυμάζει τα

Περισσότερα…

Διαπολιτισμική Διάσταση στην Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Διάσταση στην Εκπαίδευση: Η μελέτη περίπτωσης δύο δημοτικών σχολείων στην Σουηδία Α. Παρατήρηση στο σχολείο της Gottsunda Στα πλαίσια του πανεπιστημιακού μαθήματος «The Classroom: A social and cultural meeting place» πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο διαπολιτισμικό σχολείο στην περιοχή Gottsunda στην Ουψάλα της Σουηδίας. Εκτός από την επίσκεψη για τις απαιτήσεις του μαθήματος, μια εκ των

Περισσότερα…

Ποιοτική εκπαίδευση

Ο όρος ποιοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την αποτελεσματική εκπαίδευση. Ο ορισμός της ποιοτικής εκπαίδευσης αρχίζει με την επιδίωξη για επάρκεια των σχολικών μονάδων, ως προς τον αριθμό αλλά και την υποδομή. Επάρκεια σε εκπαιδευμένους δασκάλους, σε ειδικές αίθουσες, βιβλία, γραφική ύλη και στον αριθμό των παιδιών που τελειώνουν το σχολείο. Η ποιοτική εκπαίδευση καθορίζεται από πέντε

Περισσότερα…

Τα 14 σημεία του Demming για την εκπαίδευση

Προλογικό σημείωμα Ο William Edwards Demming, πρωτοπόρος σε θέματα στατιστικής ανάλυσης και διοίκησης ποιότητας ήταν Αμερικανός, αλλά αναγνωρίστηκε στην Ιαπωνία με την τεράστια συνεισφορά του στην αναγέννηση της Ιαπωνικής Οικονομίας, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου… Η διδασκαλία του Demming συνοψίζεται στα παρακάτω 14 σημεία, τα οποία παρ’ ότι διατυπώθηκαν για την Οικονομία, στο

Περισσότερα…

Τα γνωρίσματα του αποτελεσματικού σχολείου (διαμορφώνοντας το σχολείο του καιρού μας)

ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Ορθολογική οργάνωση και διοίκηση) 1. Άσκηση ηγετικού ρόλου: Η άσκηση ηγετικού ρόλου είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές του αποτελεσματικού σχολείου. Αρκετές μελέτες παρουσιάζουν τη σημασία της δυναμικής ηγεσίας στην εξασφάλιση ορθού προσανατολισμού του σχολείου. Πρόσωπο κλειδί στην άσκηση ηγετικού ρόλου είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Ταυτόχρονα, η άσκηση ηγετικού

Περισσότερα…