Αρχεία κατηγορίας: Η διαθεματική διδασκαλία

Προλεγόμενα….

Η διαθεματικότητα στην προσέγγιση της γνώσης δεν αποτελεί αυτοσκοπό της διδακτικής, ή κανόνα απαράβατο που πρέπει να ακολουθηθεί….Η διαθεματική διδασκαλία δεν ακολουθεί καλούπια και «συνταγές» σχεδιασμού και εφαρμογής…

Κάθε διαθεματική διδασκαλία θα μπορούσε να διαμορφώσει το δικό της μοναδικό μοντέλο σχεδιασμού, καθώς ανταποκρίνεται σε ένα μοναδικό πλαίσιο αναγκών, στις οποίες προσαρμόζεται ευέλικτα και αυθεντικά…

Τα βήματα και οι τεχνικές σχεδιασμού που ακολουθούνται εντάσσονται κάθε φορά στις μαθησιακές αναγκαιότητες, όπως αυτές υπαγορεύονται από την αυθεντική, φυσική, μαθησιακή διαδικασία…

Τι είναι διαθεματικότητα και τι διαθεματική διδασκαλία:

  • Μια αυθεντική επικοινωνία του μαθητή με το περιβάλλον
  • Μια δυναμική ευέλικτης προσαρμογής σε ανάγκες
  • Μια φυσική διαδικασία προσέγγισης της γνώσης
  • Ένας συνδυασμός με τις ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών
  • Μια προσπάθεια αυθεντικής προσέγγισης της γνώσης έτσι όπως αυτή αναδύεται στην πραγματική καθημερινή ζωή…
  • Μια φυσική και λογική πορεία μάθησης: Πρώτα τίθεται το πρόβλημα προς διερεύνηση και επίλυση. Στη συνέχεια αναζητούνται οι τρόποι δράσης…

Επιλεγόμενα…

Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης: Από τη φιλοσοφία στην εφαρμογή

Εισαγωγικά Ως διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ορίζεται η πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος με τη συμμετοχή και το συντονισμό πολλών γνωστικών αντικειμένων. Μπορεί να είναι η επεξεργασία μιας διαθεματικής έννοιας, όπως σύστημα, σημείο κλπ. ή η διερεύνηση ενός διαθεματικού θέματος με τη μέθοδο του σχεδίου εργασίας (project). Όταν η μελέτη του θέματος περιορίζεται στο

Περισσότερα…

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!