Αρχεία κατηγορίας: Η ουσιαστική μάθηση

Προλεγόμενα….

Όλη η ουσία αλλά και το πρόβλημα της διδακτικής πράξης περιέχεται σε δύο θεμελιώδη ερωτήματα: το πρώτο αναφέρεται στο διδακτέο. Καθορίζει δηλαδή ποιο είναι, κάθε φορά, αυτό που πρέπει να διδάξω· ποιο είναι το γνωστικό αγαθό που πρέπει να γνωρίσουν, να προσλάβουν και να κατανοήσουν οι μαθητές. Στην ουσία, επομένως, το ερώτημα: “Τι διδάσκω;” αναφέρεται κάθε φορά σε μια συγκεκριμένη έκταση και καθορίζει τα όσα διδάσκει κανείς στη διάρκεια ενός μαθήματος. Επομένως, αναφέρεται σε ένα ποσοτικό μέγεθος της διδακτέας ύλης.

Το δεύτερο ερώτημα: “Πώς το διδάσκω;” Αναφέρεται στη διδακτική μεθοδολογία. Περιέχει δηλαδή την αγωνία και τον αγώνα του κάθε διδάσκοντος να αναζητήσει μεθοδικούς και αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους ένα μάθημα: γίνεται πιο ευχάριστο ως μαθησιακή διαδικασία, υποκινεί και ενεργοποιεί τη μαθητική συμμετοχικότητα, και επαυξάνει την προσληπτική, αφομοιωτική και κατανοητική ικανότητα των μαθητών. Αυτό που οδηγεί, τελικά, σ’ αυτό που επιδιώκουμε: την ποιοτική και ουσιαστική μάθηση.

Με την έννοια αυτή προκύπτει ένα αυτονόητο αξίωμα: κάθε δάσκαλος, που τολμά να διδάσκει πρέπει, την ώρα του μαθήματος, να νιώθει διδακτική αυτάρκεια και επάρκεια, να κατέχει πολύ καλά αυτό που διδάσκει και να εφαρμόζει σωστά τους αναγκαίους, κάθε φορά, διδακτικούς τρόπους.

Αυτά, κυρίως, τα δύο στοιχεία, η βαθιά δηλαδή γνώση του τι και του πώς της διδασκαλίας, καθιστούν το δάσκαλο διδακτικά ευκίνητο και αποτελεσματικό. Μέσα από αυτά τα δύο στοιχεία, κερδίζει το διδακτικό του κύρος, την ακτινοβολία της προσωπικότητάς του, καθώς και την κατάφαση και την αγάπη των μαθητών του.

Επιλεγόμενα…

Αποτελεσματικές τεχνικές μάθησης

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν οι ψυχολόγοι John Dunlosky, Katherine A. Rawson, Elizabeth J. Marsh, Mitchell J. Nathan and Daniel T. Willingham στο τελευταίο άρθρο τους με τίτλο Psychologists Identify the Best Waysto Study». Ενώ κάποιες τεχνικές επιταχύνουν την μάθηση διευκολύνοντας

Περισσότερα…

Η μάθηση ως οικοδόμηση της γνώσης

Η μάθηση ως οικοδόμηση της γνώσης Οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών για τη φύση των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών διαδικασιών της μάθησης οδήγησαν στη διαμόρφωση νέων θεωρητικών προσεγγίσεων, οι οποίες ανατρέπουν ή έρχονται σε αντίθεση με αρκετές από τις παραδοσιακές παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές (National Research Council, 2000). Οι σύγχρονες γνωστικές θεωρίες εξετάζουν τη λειτουργία

Περισσότερα…

Η ποιότητα στη διδασκαλία, τη μάθηση, τη διοίκηση

Η Ποιότητα στη Διδασκαλία, τη Μάθηση, τη Διοίκηση του Μ. Ζαβλανού Περιγραφή Το βιβλίο αυτό μεταφέρει και εφαρμόζει τη φιλοσοφία και τις πρακτικές ποιότητας στην εκπαίδευση και ειδικότερα στη διδασκαλία, στη μάθηση και στη διοίκηση. Με άλλα λόγια συνδέει τη διδακτική, τη μάθηση, την αξιολόγηση και τη διοίκηση με την ποιότητα, ενώ παράλληλα εξετάζει τις

Περισσότερα…

Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης

O JEROME BRUNER και η διαδικασία σκέψης Στην περίοδο μεταξύ 2 και 6 ετών, η νοητική και κοινωνική ζωή των παιδιών μετασχηματίζεται εντελώς, χάρη στην εκρηκτική ανάπτυξη της ικανότητάς τους να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Πώς όμως αποκτούν τα παιδιά τη γλώσσα και πώς παιδιά και ενήλικες τη συνθέτουν και την κατανοούν; Έχουν

Περισσότερα…

Βελτίωση της Ποιότητας Μάθησης

Πιο κάτω αναφέρω μερικούς από τους τρόπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μια πιο αποτελεσματική μάθηση. Αυτά όμως που είναι προτεραιότητα και θα πρέπει, κατά την άποψή μου, επειγόντως να εξεταστούν και να υλοποιηθούν, σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας μάθησης στα σχολεία είναι: Η συνεχείς και σε τακτική βάση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Περισσότερα…

Διδάσκοντας στρατηγικές κατανόησης κειμένου

«Διδάσκοντας στρατηγικές κατανόησης κειμένου» Επεξηγηματικοί όροι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Οι στρατηγικές κατανόησης είναι οι διανοητικές και μεταγνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι αναγνώστες ώστε να επιτυγχάνουν το στόχο της κατανόησης. Οι στρατηγικές κατανόησης αλληλοσυνδέονται και σπάνια θα χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα. Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στις «Σούπερ Έξι» γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές κατανόησης Ιδέες Διδασκαλίας Οι ιδέες διδασκαλίας είναι

Περισσότερα…

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται από αντιγραφή !!