Άρθρα με ετικέτα: αυτοαξιολόγηση

Το αποτελεσματικό σχολείο

Το αποτελεσματικό Σχολείο Σκοπός: Η υποστήριξη της σύγχρονης και αποτελεσματικής διδασκαλίας. Η Μεγιστοποίηση του χρόνου μάθησης: αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και επιδίωξη ουσιαστικής μάθησης. Εφαρμογή καλά οργανωμένων «σχεδίων μαθημάτων» και διασφάλιση, με ελεγχόμενο προγραμματισμό, ότι οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες που έχουν ουσιαστική παιδευτική αξία. Γενικοί στόχοι – (Βασικά κριτήρια): Πρώτιστος στόχος όλων των δραστηριοτήτων

Περισσότερα…