Άρθρα με ετικέτα: αυτορρύθμιση

Συναισθηματική νοημοσύνη – Η νοημοσύνη της επιτυχίας

Συναισθηματική Νοημοσύνη η νοημοσύνη της επιτυχίας… H συναισθηματική νοημοσύνη ή νοημοσύνη της καρδιάς αντιπροσωπεύει μια νέα αντίληψη επιτυχίας και ένα σπουδαίο σχέδιο ζωής. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που διαπρέπουν στην κοινωνική σφαίρα, οικοδομούν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, πετυχαίνουν στο χώρο της εργασίας. Είναι η ξεχωριστή σφραγίδα ποιότητας που σηματοδοτεί την πρόοδο του ανθρώπινου είδους.

Περισσότερα…

Το αποτελεσματικό σχολείο

Το αποτελεσματικό Σχολείο Σκοπός: Η υποστήριξη της σύγχρονης και αποτελεσματικής διδασκαλίας. Η Μεγιστοποίηση του χρόνου μάθησης: αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και επιδίωξη ουσιαστικής μάθησης. Εφαρμογή καλά οργανωμένων «σχεδίων μαθημάτων» και διασφάλιση, με ελεγχόμενο προγραμματισμό, ότι οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες που έχουν ουσιαστική παιδευτική αξία. Γενικοί στόχοι – (Βασικά κριτήρια): Πρώτιστος στόχος όλων των δραστηριοτήτων

Περισσότερα…