Άρθρα με ετικέτα: γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο

Γιατί το παιδί μου δεν συγκεντρώνεται;

Γιατί ορισμένα παιδιά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν; Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα παιδί δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί και επομένως δεν προσέχει στη σχολική τάξη ή δεν αποδίδει κατά τη σχολική μελέτη: Λόγοι γνωστικοί ή / και γλωσσικοί Το παιδί ενδέχεται να μην κατανοεί τα γνωστικά αντικείμενα, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις ακαδημαϊκές

Περισσότερα…