Άρθρα με ετικέτα: δημιουργικότητα στη σχολική τάξη

Δημιουργικότητα στη σχολική τάξη. Τελικά, μπορούμε να τη διδάξουμε

Στη σύγχρονη κοινωνία, η δημιουργικότητα δεν θεωρείται απλά ικανότητα, αλλά κοινωνική αξία, αφού αποτελεί προϋπόθεση για τόσο για την κοινωνική, επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, όσο και για την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Ο αντίκτυπος της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην κοινωνία είναι τέτοιος, ώστε το νέο σχολείο αναγνωρίζει πλέον την καλλιέργειά τους ως εξέχοντα στόχο

Περισσότερα…