Άρθρα με ετικέτα: διδάσκω σημαίνει κυρίως ακούω

Διδάσκω σημαίνει, κυρίως, ακούω..!

Εμείς, καλά «διδάσκουμε»…, Τα παιδιά μας, άραγε, «μαθαίνουν» ; Συνήθως, κρίνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με αποκλειστικό σχεδόν άξονα το «τι» διδάσκουμε εμείς στην τάξη και όχι στο «τι» μαθαίνουν τα παιδιά… Και, βέβαια, η αλληλεπίδραση διδασκαλίας και μάθησης είναι αυτονόητη, αλλά αυτό που μετράει δεν είναι η διδασκαλία αυτή καθ’ εαυτή, αλλά η αλληλεπίδρασή της

Περισσότερα…