Άρθρα με ετικέτα: διδασκαλία

Υπάρχει ένας τρόπος για το «θάνατο της σκέψης»…

Υπάρχει ένας τρόπος για το «θάνατο της σκέψης»… Να επιβάλλουμε στα παιδιά μια «Παιδαγωγική της ισοπέδωσης». Μια «Αγωγή της ομοιομορφίας»… Πουθενά, η δημιουργική σκέψη…Πουθενά η καλλιέργεια της αποκλίνουσας λογικής, που θα επιτρέψει το διαφορετικό, που θα καλλιεργήσει το πρωτότυπο, που θα εφεύρει το καινούργιο και θα επηρεάσει την πραγματική αλλαγή… Με αυτούς τους τρόπους, που

Περισσότερα…