Άρθρα με ετικέτα: εμπέδωση της ύλης στο χώρο της τάξης

Ο στόχος: «λιγότερο διάβασμα στο σπίτι…

Ο Στόχος: «Λιγότερο Διάβασμα στο Σπίτι… Το «Λιγότερο Διάβασμα στο Σπίτι»… ως διδακτική μεθοδολογία και πρακτική για την αποτελεσματικότερη μάθηση… Στόχοι: Η ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης… Η ολοκλήρωση της σχολικής εργασίας και η εμπέδωση της ύλης στο χώρο της τάξης… Ο περιορισμός της κατ’ οίκον εργασίας και η ελάφρυνση της σχολικής σάκας…

Περισσότερα…