Άρθρα με ετικέτα: η «Νέα Εποχή»

Η «Νέα Εποχή» στην εκπαίδευση

Να ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας τι είναι «Νέα Εποχή»…. Η «Νέα Εποχή» είναι μία αντιχριστιανική κίνηση, η οποία έχει τις ρίζες της στη Θεοσοφία, το Βουδισμό, τον Ινδουισμό, τον Ταοϊσμό και τον Αποκρυφισμό. Σύμφωνα με τα πιστεύω της «Νέας Εποχής» όλα τα πράγματα είναι αλληλοσυνδεόμενα, αλληλοεξαρτώμενα και πρέπει να θεωρούνται ολιστικά. Ο Θεός δεν είναι προσωπικός, αλλά

Περισσότερα…