Άρθρα με ετικέτα: η στρατηγική του συνειδητοποιημένου ανθρώπου

Το πέρασμα του τυφώνα

Το πέρασμα του τυφώνα (σε μια εποχή χαοτική…) Η μάθηση και η εκπαιδευτική διαδικασία βρίσκονται σε μια εξέλιξη επαναστατικής αλλαγής…., Είμαστε στο μέσον μιας δομικής αλλαγής της κοινωνίας, της οικονομίας, της εκπαιδευτικής διαδικασίας μάθησης. Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης ανοίγουν μια νέα εποχή, την εποχή του πλουραλισμού στις σχέσεις της ζωής, Οι αλλαγές αυτές

Περισσότερα…