Άρθρα με ετικέτα: η τεχνολογικά υποστηριζόμενη ευέλικτη μάθηση

Ευέλικτη μάθηση…

Προλογικά…. Όποιος θέλει να προσανατολιστεί σωστά στον σύγχρονο κόσμο πρέπει να κατανοήσεις τα μέσα που τον καθορίζουν. Πρέπει, συνακόλουθα, να μυηθεί στους τρόπους, στις ιδέες και στις μεθόδους, οι οποίες καθορίζουν νέες προσεγγίσεις και προοπτικές. Όποιος δεν κατανοεί τα νέα μέσα και δεν ακολουθεί σύγχρονους προσανατολισμούς, ανήκει στους αναλφάβητους του 21ου αιώνα…! Τι είναι Ευέλικτη

Περισσότερα…