Άρθρα με ετικέτα: μονοπάτια αναζήτησης της γνώσης

Το χρήσιμο σχολείο

Το χρήσιμο σχολείο Ο σκοπός: Έξι είναι οι απαραίτητες δεξιότητες για τη διαμόρφωση ενός νέου Ευρωπαίου πολίτη. Ένας σημερινός μαθητής ολοκληρώνοντας την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση θα πρέπει να έχει αναπτύξει: την κριτική του σκέψη, να μπορεί να αυτενεργεί, να κατανοεί σε βάθος τη γλώσσα του, να επιλύει καθημερινά μικροπροβλήματα, να μπορεί να χρησιμοποιεί τις σύγχρονες

Περισσότερα…