Άρθρα με ετικέτα: παιδαγωγική της ειρήνης

Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Κυρίαρχα παραδείγματα, Εκπαιδευτικές πολιτικές, σύγχρονες τάσεις ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Στην εποχή της πρώτης νεωτερικότητας ο M. Sadler (1900) υποστήριζε εύστοχα ότι αυτό που συμβαίνει έξω από το σχολείο είναι εξίσου σημαντικό απ’ αυτό που συμβαίνει μέσα σ’ αυτό…. Έναν αιώνα μετά, στην εποχή της δεύτερης νεωτερικότητας ο ίδιος ισχυρισμός εξακολουθεί να ισχύει με

Περισσότερα…