Άρθρα με ετικέτα: πνευματική νοημοσύνη

Πνευματική Νοημοσύνη

Πνευματική Νοημοσύνη   Παρόλο που ακόμη δεν είναι απόλυτα αποδεκτή ως μια αυτόνομη μορφή νοημοσύνης και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία σε έναν κοινά αποδεκτό ορισμό, η πνευματική νοημοσύνη ή πνευματικότητα στον εργασιακό χώρο έχει, αναμφισβήτητα, κερδίσει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για τις οργανωσιακές επιστήμες και τις επιχειρήσεις.. Αν και αρχικά ο Gardner (1983) επέλεξε να μην συμπεριλάβει

Περισσότερα…