Άρθρα με ετικέτα: σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικής διδασκαλίας

Η διαθεματική της… διαθεματικής

Προλογικό σημείωμα Στην εκπαιδευτική πρακτική έχει εισαχθεί η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Μια νέα αντίληψη και φιλοσοφία σχετικά με τη μεθοδολογία της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας. Επιφέρει καίριες αλλαγές. Όχι μόνο στα μαθησιακά περιεχόμενα, αλλά κυρίως στις διδακτικές μεθόδους…Πρόκειται για μια προσπάθεια ενιαιοποίησης στη διδακτική πράξη όλων των σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και μάλιστα σε μια

Περισσότερα…