Άρθρα με ετικέτα: το πέρασμα από μια στατική σε μια δυναμική διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας

Νέο διδακτικό μοντέλο

Προλεγόμενα Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής έχει πλέον «ενσωματωθεί» στη διδακτική πράξη…Αποτελεί μια πραγματικότητα, κυρίως, για τις τρεις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού και την οργάνωση προγραμμάτων για την καλλιέργεια ανώτερων δεξιοτήτων στους μαθητές. Αναπόφευκτα, διαμορφώνεται ένα ΝΕΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, στοιχεία του οποίου επισημαίνονται, ενδεικτικά, παρακάτω: 1. Η μετάβαση της Εκπαίδευσης από τη βιομηχανική κοινωνία στην κοινωνία της

Περισσότερα…